Laatste nieuws
Wetenschap

Selectieve inkoop fysiotherapie pakt goed uit voor parkinsonpatiënten

Plaats een reactie

Met behulp van data van de zorgverzekeraar onderzochten Jan Ypinga e.a. of het voordelen heeft om patiënten met parkinson te laten behandelen door fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Selectieve inkoop van fysiotherapie levert kwalitatief goede resultaten op, blijkt uit een opmerkelijk studie van Jan Ypinga (zorgverzekeraar CZ) en Lieke Boonen (adviesbureau Equalis, ten tijde van de studie ook CZ). Ypinga e.a. maakten gebruik van declaratiedata van de verzekeraar; de resultaten verschenen in The Lancet Neurology.

Ze onderzochten of de zorg door fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij ParkinsonNet heeft geleid tot hogere kwaliteit tegen lagere of gelijkblijvende kosten. ParkinsonNet is het landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Parkinson.

Sinds begin 2016 legt CZ nieuw gediagnosticeerde patiënten met de ziekte van Parkinson een beperking in de keuze op. Als patiënten kiezen voor een niet aan ParkinsonNet verbonden fysiotherapeut, terwijl binnen 20 minuten reisafstand zo’n therapeut te vinden is, moeten ze een deel van de behandeling zelf betalen. ‘Deze studie toont aan dat patiënten daadwerkelijk een hogere kwaliteit van zorg krijgen, wat ook de bedoeling was van deze beleidskeuze’, aldus Lieke Boonen. Jan Ypinga voegt daaraan toe: ‘We kunnen nu verschillen in kwaliteit van zorg inzichtelijk maken zodat patiënt en verwijzer iets te kiezen hebben.’

De onderzoekers includeerden 4381 patiënten. De helft van hen werd behandeld door een ParkinsonNet-therapeut, de andere helft kreeg ‘gewone’ fysiotherapie. Beide groepen bleken goed vergelijkbaar. Ypinga e.a. controleerden voor verschillen in achtergrond- en zorgzwaartekenmerken.

Behandeling door ParkinsonNet-therapeuten bleek geassocieerd met minder behandelsessies en een betere continuïteit van zorg. Verder constateren Ypinga e.a. minder complicaties, zoals een significante afname van het aantal fracturen of ander orthopedische letsel en minder kans op pneumonie. Ook de sterfte nam af maar niet significant. En ten slotte: de kosten daalden significant, zowel de directe fysiotherapiekosten als kosten voor medisch-specialistische zorg. De onderzoekers becijferen een afname van 560 euro per patiënt per jaar.

Bas Bloem, hoogleraar neurologie (Radboudumc) en begeleider van het onderzoek, wijst op de bredere betekenis van de gekozen aanpak. ‘Om de effectiviteit van geneesmiddelen of operaties te toetsen blijft de gerandomiseerde, gecontroleerde trial zeer belangrijk. De uitkomsten daarvan zijn echter lang niet altijd toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Want je controleert weliswaar voor bias en voor confounding factors, maar door de beperkende inclusiecriteria creëer je een wat kunstmatige wereld die niet per se representatief is voor de echte wereld. Gebruik je data van de verzekeraar dan beschik je daarentegen over een veel grotere variëteit aan patiënten. En deze analyse in real life bevestigt wat we al wisten uit de klinische trials: de kostenbeheersing en de verminderde kans op heupfracturen zagen we immers al eerder.’ 

Bloem ziet de studie als een ideaal huwelijk tussen academie en zorgverzekeraar: ‘Door de kennis van beide partijen te bundelen kan met de beschikbare declaratiedata relevant medisch-inhoudelijk onderzoek worden gedaan. Een voorbeeld: de tendens naar lagere sterfte is goed verklaarbaar als je weet dat heupfracturen minder vaak voorkomen dankzij fysiotherapie en dat die fracturen doodsoorzaak nummer één zijn bij patiënten met parkinson. Kennis en beschikbare data komen hierin samen.’

Dat uitgerekend een vooraanstaand blad als The Lancet Neurology oog heeft voor fysiotherapie komt, aldus Bloem, omdat het besef groeit dat neurologische ziekten een multidisciplinaire aanpak vergen. ‘Medicatie kent beperkingen en bijwerkingen, en fysiotherapie kun je inzetten waar medicatie juist faalt.’

Jan Ypinga wil nog kwijt dat de uitkomst van het onderzoek niet betekent dat alle fysiotherapeuten zich nu moeten gaan specialiseren in de behandeling van parkinsonpatiënten. ‘Ik zeg: ga uit van je eigen kracht en concentreer je nu op andere patiëntengroepen, zoals CVA of COPD, en ga ook voor die groepen aan de slag met gespecialiseerde netwerkzorg.’

lees ook:

Wetenschap parkinson cz fysiotherapie
  • Henk Maassen

    Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.