Laatste nieuws
Nieuws

Schippers: opnames in ok goed afschermen

3 reacties

Minister Edith Schippers (VWS) wil het maken van beeld- en geluidsopnames in operatiekamers aanmoedigen als leerinstrument rond calamiteiten. Ze stelt dat de vrees die onder zorgverleners leeft dat opnames voor andere doeleinden zoals juridische vervolging worden benut, onterecht is. Wel zegt ze uit te zoeken of en hoe opnames eventueel beter kunnen worden beschermd.

Begin deze maand heeft Schippers overlegd met ziekenhuizen die experimenteren met verschillende vormen van dataverzameling en -analyse in operatiekamers, om daarmee de kwaliteit van operatieprocessen te vergroten. Ten eerste worden er softwareprogramma’s in ok’s ingezet die data verzamelen over de staat van de patiënt, of de ok-ruimte zelf, die al dan niet realtime worden teruggekoppeld naar het ok-team. Daarnaast zijn er enkele ziekenhuizen, waaronder het AMC, die werken met een medical data recorder die beeld- en geluidopnamen maakt in de ok, ook wel, analoog aan de luchtvaart, aangeduid met ‘zwarte doos’.

Uit de gesprekken die de minister voerde kwam naar voren dat experimenten met beeld- en geluidsopnames leiden tot bezorgdheid bij artsen en verpleegkundigen. Zij zijn bang dat de opnames niet alleen dienen voor leer- en trainingsdoeleinden. Zij willen zeker weten dat ze niet in handen van derden vallen of gebruikt worden om fouten te bestraffen.

Schippers heeft toegezegd nog te bekijken hoe dergelijke opnames juridisch nog meer afgeschermd kunnen worden. Tegelijk stelde ze tegenover de Kamercommissie VWS dat de angst onterecht is. Volgens haar behandelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)  deze opnames bij calamiteiten net als de Vim (veilig incident melden)-systemen waar zorginstellingen mee werken. ‘Daar kijkt de IGZ niet in, want veilig leren staat bij het Vim-systeem voorop. Alleen in uitzonderlijke gevallen, maar dat is nog nooit gedaan, zo uitzonderlijk is het. Dat geldt ook voor de zwarte doos.’

Met name PVV-Kamerlid Reinette Klever wees erop dat ‘juist die kleine opening de mensen bang maakt’. Volgens  Schippers is het in de zorg toch nodig om, als het openbaar ministerie bijvoorbeeld rond een groot misdrijf om inzage vraagt, die mogelijkheid open te laten. ‘Een rechter kan de uitzondering bepalen, maar in normale situaties is inzage niet aan de orde’, aldus Schippers, die hecht aan dergelijke dataverzameling voor kwaliteitsverbetering van operatieve processen.

Schippers was deze donderdag in debat met de commissie over meer openheid rond medische calamiteiten. Volgens de minister zijn zorginstellingen al veel opener dan enkele jaren geleden over (mogelijke) calamiteiten en meer bereid hier melding van te doen. De IGZ verwacht dit jaar op 1500 meldingen uit te komen, wat volgens haar een verdrievoudiging is ten opzichte van 2009.

De minister gaf aan dat er wordt gewerkt aan een openbare database bij de IGZ waarmee zorginstellingen inzicht kunnen krijgen in alle meldingen. ‘Daardoor kan je leren van andermans calamiteiten, en hoe zij die hebben opgelost, voordat iets bij jou een calamiteit wordt.’

Lees ook:

Nieuws IGZ operatiekamer VWS calamiteiten
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Marlies Schijven

  Chirurg, hoogleraar, Amsterdam

  Het inzetten van een medical data recorder in het AMC is uitdrukkelijk níet bedoeld als instument voor calamiteitenanalyse. De recorder wordt ingezet om te kunnen leren, ook van elkaar, door het terugkijken van operaties waarbij alle data - beeld, ge...luid, fysiologische parameters- meegenomen worden. Pas dan word je je echt gewaar van zaken die je wellicht 'gemist' hebt, of die suboptimaal zijn; en die misschien nu niet, maar mogelijk in een andere situatie wél tot ellende kunnen leiden. Hiervoor is een veilige omgeving waarin mensen zich kwetsbaar op kunnen en durven stellen, gewoon noodzakelijk. Daarnaast blijft het VMS - veilig melden systeem- voor calamiteiten gewoon in functie.

 • Wim van der Pol

  ziekenhuisapotheker, Sint Maarten

  Hoewel de vraag van Ingeborg retorisch is, wil ik deze toch beantwoorden. Melden is altijd vervelend, je weet nooit hoe er op gereageerd wordt. Het melden van een calamiteit vraagt om een reactie van diegene aan wie gemeld wordt. Maar dat is een "pro...cedure" die geleerd moet worden, vaak autonoom verloopt, maar waarvoor geen angst moet bestaan. Ik noem dat foutkunde. En om dit begrip meer inhoud te geven, zou voor het uitoefenen of het verrichten van een foutkundige handeling eigenlijk een tarief moeten bestaan: voor het melden en het beantwoorden van alle vragen die uit de melding voortkomen. Het kost gewoon tijd.

 • Ingeborg van Lingen

  Huisarts, Nijverdal

  Zijn de zorginstellingen veel opener. Of is de heksenjacht geopend? Oude man 80+ wordt gezien in de nacht door een huisarts van de huisartsenpost. Wordt naar behoren onderzocht maar sterft toch binnen 24 uur. De enige zekerheid in ons leven, we gaan ...allemaal dood. De familie is niet verbaasd en niet ontevreden over de dienstdoend huisarts. De eigen huisarts is niet verbaasd. Het dossier is keurig. Het huisartscontact is in orde. De beschrijving ook. Dit is het leven zou je denken. Voor de huisartsenpost is het een calamiteit want ze moeten hun aantal halen.

  Enig idee wat dit doet met deze huisarts die naar eer en geweten het vak uitoefen? Met collega's die het zien gebeuren? Zou dit één van de achterliggende oorzaken kunnen zijn waardoor de ANW zorg zwaarder beleefd wordt dan voorheen?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.