Meer over calamiteiten

 • Ombudsman: ‘UMC Groningen had overlijden beter moeten onderzoeken’

  De nationale ombudsman vindt dat het UMC Groningen (UMCG) het overlijden van een jonge vrouw na een medische ingreep onvoldoende heeft onderzocht. Het UMCG had meer moeten doen om uit te zoeken of er sprake was van een calamiteit die aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld had moeten worden.

 • Handboek openheid na incidenten

  Niemand kan tegen openheid zijn, of open communicatie. Maar hoe ‘doe’ je dat nou in het echt? Hans Brölmann, gynaecoloog niet-praktiserend en medeoprichter van de Stichting Openheid Na Incidenten, had in coronatijd ‘eindelijk’ de tijd om het Handboek openheid na incidenten te maken.

 • Capaciteitsproblemen op Spoedeisende Hulp LUMC

  Het LUMC erkent dat er sprake is van capaciteitsproblemen op de Spoedeisende Hulp, maar vindt het nog te vroeg om te concluderen dat een sterfgeval in februari daaraan te wijten is geweest.

 • Artsenorganisaties kritisch over openbaren calamiteitenrapporten

  Alleen calamiteitenrapporten van zorgaanbieders of vakgroepen met minstens 25 medewerkers moeten worden geopenbaard. Daarvoor pleit de KNMG in reactie op plannen om calamiteitenrapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voortaan allemaal te openbaren. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen willen dat er per rapport afzonderlijk een afweging over openbaren wordt gemaakt.

 • Dodelijke incidenten door personeelstekort ggz

  n de geestelijke gezondheidszorg hebben zich fatale incidenten voorgedaan die in een aantal gevallen aan het personeelstekort zijn toe te schrijven. Dit blijkt uit onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitvoerde op verzoek van dagblad Trouw en weekblad De Groene Amsterdammer. 

 • Internist Slotervaart blijft bij verklaring over patiënt

  Arts Hans-Martin Otten van het MC Slotervaart blijft erbij dat een van zijn patiënten vorige week ernstig in gevaar is geweest nadat het ziekenhuis failliet werd verklaard. Dat de calamiteitencommissie van het ziekenhuis het niet als calamiteit heeft aangemerkt, noemt hij ‘een definitiekwestie’.

 • Nivel: ‘Bundel calamiteiten zodat ze niet herleidbaar zijn’

  Ziekenhuizen willen wél leren van elkaars calamiteiten, maar zien het niet zo zitten als individuele calamiteiten openbaar worden gemaakt. Het zou beter zijn een systeem te maken waarin gegevens over calamiteiten worden gebundeld en gedeeld op een manier waarmee de gegevens helemaal niet meer herleidbaar zijn tot de betreffende patiënt of arts.

 • Tuchtrechter biedt calamiteitenmelder (enige) bescherming

  Over elke calamiteit wordt een rapport opgemaakt. Uit jurisprudentie blijkt dat zo’n rapport mag worden gebruikt om een tuchtzaak aan te spannen, maar dat de rechter daar niet een uitspraak op mag baseren. Volgens tuchtrechtexperts is dat enige winst, maar niet genoeg.

 • Vijf ziekenhuizen delen calamiteiten met elkaar

  In de ziekenhuizen Albert Schweitzer, Isala, Rijnstate, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum zijn vorig jaar in 2017 in totaal 28.700 meldingen gedaan van dingen die (bijna) niet goed zijn gegaan. De vijf ziekenhuizen delen sinds afgelopen jaar binnen het netwerk mProve ervaringen en resultaten van calamiteiten met elkaar om ervan te leren.

 • Calamiteitentoezicht inspectie kan beter

  Het calamiteitenonderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat Erasmus School of Health Policy & Management opstelde in opdracht van de IGJ.

 • Gedetailleerde lijst calamiteiten gepubliceerd

  Het ministerie van VWS heeft een lijst gepubliceerd van bijna tweeduizend meldingen van ziekenhuiscalamiteiten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om de periode tussen januari 2016 en oktober 2017.

 • Melder calamiteit verdient bescherming

  Bij een calamiteit kan de inspectie besluiten dit bij de tuchtrechter te melden. Dit stimuleert het melden van een incident in de zorg niet en draagt dus niet bij aan openheid en transparantie. Bovendien is het leereffect van een tuchtuitspraak beperkt.

 • Leren van calamiteiten kan beter

  Zorgprofessionals kunnen meer lessen trekken uit calamiteiten als deze centraal worden geregistreerd en geanalyseerd. Wellicht kunnen de Federatie Medisch Specialisten en ziekenhuisvereniging NVZ dit samen oppakken.

 • MC Slotervaart zonder stromend water

  Als gevolg van een gesprongen hoofdwaterleiding had het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart dinsdagochtend een aantal uur geen stromend water. Een deel van de afspraken met patiënten was afgezegd.

 • Zembla: Calamiteiten en klokkenluiders in het ziekenhuis

  In 2015 werd dankzij Zembla bekend dat op de kno-afdeling van het UMC Utrecht ernstige calamiteiten waren verzwegen voor de IGZ. Klokkenluiders klapten uit de school. Dit voorjaar bevestigde de inspectie dat er inderdaad geen veilige en open cultuur heerst.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.