Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

Schippers: ‘Niet meer zorgmijders om kosten’

21 reacties

Minister Schippers ontkent dat er sprake is van een toename van patiënten die om financiële redenen afzien van zorg. Dat schrijft zij in reactie op Kamervragen over een onderzoek van de LHV waarover Medisch Contact begin juli berichtte.

Uit een enquête van de LHV onder 992 huisartsen bleek dat patiënten adviezen van huisartsen naast zich neerleggen omdat zij het geld niet hebben om het advies op te volgen (zegt 91% van de huisartsen), of omdat zij bang zijn voor de kosten als het advies zou uitmonden in verdere behandeling (31%). Meer dan drie op de vier huisartsen (77%) merkt dat de hoogte van het eigen risico patiënten bezighoudt, zeker sinds dat vorig jaar werd verhoogd naar 350 euro per jaar. 94 procent van de artsen had wel eens meegemaakt dat een patiënt om financiële redenen een advies niet opvolgde. Bijna driekwart van de huisartsen maakt dat eens per week of vaker mee.

Schippers heeft vier onderzoeken laten uitvoeren naar zorgmijding vanwege de verhoging van het eigen risico. Zij stelt op basis daarvan dat dat het hogere eigen risico niet heeft geleid tot meer zorgmijding. Ook zegt ze dat veel mensen afzien van zorg om andere redenen, zoals een gebrek aan tijd. Schippers schrijft dat ze het onderzoek van de LHV moeilijk te duiden vindt en enigszins sturend in de vraagstelling. Ze denkt dat een mogelijke verklaring voor de cijfers van de LHV is dat vooral huisartsen die in de praktijk te maken hebben met het probleem reageerden op de enquête.

De reactie van minister Schippers op het LHV-onderzoek

lees ook

Nieuws LHV huisartsen eigen risico Schippers
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Igor Monzon

  huisarts , Leeuwarden

  Mevrouw Schippers houdt bij hoog en laag vol dat mensen geen medische zorg mislopen door het eigen risico. Om dit te bewijzen valt zij terug op onderzoeken die waarvan de meeste collega's betwijfelen of die wel valide zijn. Ik kan echter vrij gemakke...lijk het bewijs leveren dat mensen wel degelijk zorg vermijden vanwege de kosten. Gisteren heb ik een negentienjarige jongedame op het spreekuur gehad met klachten had die goed zouden kunnen passen bij een longembolie. Ik heb haar hiervoor naar de Longarts verwezen die haar zou onderzoeken op de eerste hulp. Toen ik aan het eind van de dag belde of het inderdaad een longembolie was, bleek de jongedame niet op de eerste hulp te zijn verschenen! Ik heb hierna contact met haar gezocht en het blijkt dat haar vader haar erop gewezen heeft dat mijn verwijzing haar geld gaat kosten. Hierop heeft ze er vanaf gezien.
  Zoals bekend kunnen longembolieën potentieel dodelijk zijn. Kortom, heldere casus; patiënte van 19 jaar ziet af van onderzoek voor potentieel dodelijke kwaal vanwege het eigen risico. Edith heeft dus ongelijk en de collega's die zich zorgen maken hebben een duidelijk punt. Het is denk ik simpelweg wachten op de eerste ernstige slachtoffers. Ik denk dat goed is dat er over deze kwestie een meldpunt komt. Daar kan de politiek dan weer verder mee…

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Het verdraaien van de waarheid, of het ontkennen er van is kennelijk een Haagse ziekte. Als voorzitter van de kring Utrecht van de NVAB heb ik vorige week een discussie geleid van 25 bedrijfsartsen. Ons thema was de toegankelijkheid van de zorg toege...spitst op de GGZ, waar we ook onze ernstige zorgen over hebben. Een van de vragen was zien wij als bedrijfsartsen mensen die vanwege de kosten bepaalde zorg mijden? Is door alle aanwezigen bevestigend beantwoord. Het zorgmijden ging verder zelfs dan de psychische klachten, het niet voor Röntgenfoto's gaan, geen fysiotherapie nemen. Een deel van deze gaten die er nu vallen wordt door de bedrijven opgevangen, omdat zij een directe schade hebben als er sprake is van vertraging in het herstel. Nu is 25 bedrijfsartsen nog geen representatieve groep. Maar het feit dat we allemaal het probleem meerdere keren in onze praktijk zien, doet toch wel ernstig vermoeden dat de LHV gelijk heeft en de minister zeker niet.
  Tip voor de minister: Kijkt u even naar de onderzoeksvraag en de onderzoekspopulatie van uw onderzoek, waarschijnlijk heeft u te maken met een onderzoek dat niet representatief is en dat de belangrijkste groep, de sociaal zwakken, ontbreekt.

 • G.R.I. Slock

  ha, SLUIS Nederland

  In mei blijkt dat 2013 het eerste jaar dat de stijging vd zorgkosten is verminderd, namelijk tot 1,6 %. Alle experts ter zake zijn het over eens dat dit te ´danken´ is aan het eigen risico dat tot 350 is toegenomen.
  Nu de huisartsen dit zorgmijden ...benoemen bestaat het zogezegd ineens niet meer, terwijl studies uit het buitenland aantonen dat verhoging van het eigen risico wel degelijk tot uitstellen van zorg leidt.

 • J. Swart

  Huisarts, Amsterdam

  Ik zou mw Schippers uit willen nodigen om eens dagje met me mee te lopen in de de praktijk in Bijlmermeer, Amsterdam en te zien hoe schrijnend de situatie is geworden. SOA's behandel ik blind zonder enige test omdat de patiënten deze niet kunnen beta...len. Het zijn ontwikkelingsland-praktijken geworden. Met als verschil dat er in de ontwikkelingslanden geen tests voorhanden zijn en hier wel. Dit voorbeeld is slechts het puntje van de ijsberg. Het aantal zorgmijders bij ons in Amsterdam Zuidoost is enorm verhoogd!! Misschien bij mw Schippers in Baarn inderdaad niet.

 • P.G.E. van Eijsden

  huisarts, Ede Gld Nederland

  En het ergste is dat ik zelf mee doe aan die gekte. Als huisarts weet ik vaak heel goed welke gezinnen erg krap bij kas zitten. Ik betrap me er steeds vaker op dat ik de dure opties (fysio, psycholoog, voor de zekerheid een foto) niet eens meer aanbi...ed, om ze de schaamte voor het geldgebrek en het gevoel dat zij niet meetellen in onze maatschappij te besparen. Voor je het weet raak je er als arts aan gewend dat arme mensen suboptimale zorg krijgen.

 • A.L. Cense

  Psychiater, STOUTENBURG Nederland

  Ter herinnering: dit is dezelfde minister die op een stijging van het aantal zelfmoorden, - zoals iedereen vermoedt, samenhangend met economische omstandigheden -, reageert door "de streefcijfers naar boven bij te stellen".

 • M.G.T.C.G. Aarts

  Bedrijfsarts, NIJMEGEN Nederland

  Ik denk zeker dat werknemers in een aantal gevallen nadenken over behandelen als dar geld kost. In de praktijk heb ik het nog niet gezien. Wel wordt vaker een beroep gedaan op de werkgever, als bv de werknemer zich niet verzekerd voor fysiotherapie. ...En tot slot ervaar ik dat de werknemer meer vragen stelt over het effect van een behandeling afgezet tegen risico's en nu ook kosten; mijns inziens moest deze bewustwording ook wel plaatsvinden

 • H.J. Gebben

  huisarts, ASSEN Nederland

  Eens met Ganani. Het zijn juist deze mensen met een lastige financiële situatie die niet in het onderzoek van Schippers zijn meegenomen. Geen wonder dat het probleem dan niet naar boven komt. Ondeugdelijk onderzoek om antwoord te geven op de vraag en... volstrekt onvoldoende voor een dergelijk belangrijk onderwerp. Schippers moet haar huiswerk overnieuw doen lijkt me, dan kan ze de uitkomsten vast beter duiden...

 • B.P.M.G. Havenith

  gynaecoloog, BOXMEER Nederland

  En wie gelooft wordt zalig... Ik weet niet wie de minister hier iets op de mouw wil spellen. Artsen in het veld merken steeds vaker dat mensen afwegingen maken wat betreft kosten. Afbetalingsregelingen wat betreft eigen risico zijn geen uitzondering....

 • A.M. van den Braken

  Huisarts, Oegstgeest Nederland

  Aangezien de minister meende dat stoppen met roken niet vergoed hoefde omdat het haarzelf ook zonder hulp was gelukt, vermoed ik zomaar dat zij zelf nu ook weer geen belemmering heeft bemerkt bij haar eigen gang naar zorgvoorzieningen. Helaas heeft ...niet iedereen een goedgevulde portemonnee en goed gezond lijf, ook ik merk als huisarts zeker wekelijks vragen/ weerstand bij patiënten.

 • M.M. Knies

  Huisarts, Zeewolde Nederland

  Wat jammer, alweer slaat u de plank mis mevrouw Schippers....
  Wanneer gaat u nu echt luisteren naar onze beroepsgroep?

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

  Als dan niemand het durft te zeggen. "Het interesseert de minister geen barst". Hier is gewoon sprake van kwade trouw.

 • G. Ploos van Amstel

  Huisarts, WIJK BIJ DUURSTEDE Nederland

  Interessant dat men dat in den Haag zo goed weet . Hoe wordt dat gemeten. In de praktijk kom ik anders tegen en ook bij collegae hoor ik andere geluiden.

 • F. Cimen

  huisarts, ROTTERDAM Nederland

  De professionals die dagelijks met de mensen in contact zijn en als geen ander weten wat er bij de mensen speelt kaarten een probleem aan; zorgmijders vanwege het eigen risico. Wat is dan een logische vervolgstap? Juist, een eigen onderzoekje doen en... het probleem keihard ontkennen.
  Haar argumenten om de uitkomsten van het LHV-onderzoek in twijfel te trekken zijn helemaal een lachertje: "ze vindt het onderzoek van de LHV moeilijk te duiden" en "huisartsen die met het probleem te maken hebben, zullen wel gereageerd hebben." Minister, dit zijn DE artsen die dagelijks met de patienten in contact staan en als geen ander kunnen aangeven waar de schoen wringt. Wellicht wordt het tijd om ze serieus te nemen.

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Ik vraag me af door wie minister Schippers de genoemde vier onderzoeken heeft laten uitvoeren. Deskundigen? Onafhankelijken? Gedegen onderzoek? (Binnen een paar weken al duidelijkheid!) Doet me sterk denken aan de spreekwoordelijke slager die zijn ei...gen vlees keurt.

 • P.L. Ganani

  verzekeringsarts, ROTTERDAM Nederland

  Ik heb één van de onderzoeksverslagen gelezen: dat van Intomart GFK, hier te vinden: https://archive.org/stream/blg-259205/blg-259205_djvu.txt. Dit blijkt een onderzoek onder een online panel. Een groot panel, dat wel. Maar laaggeletterden zitten nie...t in een dergelijk panel, omdat die niet voldoende kunnen lezen daarvoor. Laat dat nu net de bijna 10% onderlaag van de bevolking zijn, die doorgaans ook moeite heeft met het eigen risico? En aangezien gezondheid oneerlijk verdeeld is, zal de huisarts juist deze groep veel vaker zien.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Recente onderzoek NIVEL onderschrijft de bevindingen van de minister niet wat betreft de Eerstelijnspsycholoog: 18 procent van de cliënten brak het contact (voortijdig) af, waarvoor steeds vaker financiële redenen worden gegeven.
  En we blijven maar o...ntkennen omdat het politiek zo moet uitkomen...

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Nee minister Schippers, dat kunt u ook heel goed bekijken. U zit zo hoog in uw ministerie u kunt de hele wereld overzien. Ik moet u echt teleurstellen, om de werkelijke wereld te zien zult u toch uit uw marmeren ivoren toren moeten afdalen. Als bedri...jfsarts heb ik gisteren alleen al 3 mensen gehad die om financiële redenen niet een behandeling in gaan omdat ze het niet kunnen betalen.
  Recent heb me al afgevraagd of Den Haag nog wel in Nederland ligt, ik begin telkens sterker te twijfelen. Is deze minister aan het bezuinigen op de GGZ om een eigen opname te voorkomen?

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard Nederland

  Wat ontkent de minister en haar top op VWS niet?
  Bericht van collega: “Op 14 november 2013 wordt door mijn collega slokdarmonderzoek geadviseerd bij een krap bij kas zittende patiënt. Er staat bij vermeld: in verband met eigen risico erg huiverig voo...r onderzoek. Als klachten niet over zijn over een maand dringend advies toch onderzoek te laten doen. Drie maand later komt pat. terug. Nu wordt wel onderzoek verricht: slokdarmcarcinoom. Als dit uitstelgedrag geen gevolg is van de verhoging van het eigen risico, dan weet ik het niet meer.”
  Nivel onderzoek eerstelijnspsycholoog: "18%t van de cliënten brak het contact (voortijdig) af, waarvoor steeds vaker financiële redenen worden gegeven"
  En we blijven maar ontkennen..

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Het is al eens gezegd en ik herhaal: de behandeling van de Cognitieve Dissonantie bij eindverantwoordelijke ambtenaren, politici en zorgverzekeraars vereist groepstherapie. Daar is geen preferent pilletje voor....

 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p., Woerden nl

  Het is toch weer tekenend voor het ivoren-toren-beleid van VWS dat uitgerekend een rapport van een organisatie van professionals op de werkvloer, de LHV, terzijde wordt geschoven. Het geluid van de werkvloer komt niet goed uit, dus wordt het terzijde... geschoven.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.