Laatste nieuws
Mathijs Smit
2 minuten leestijd
Nieuws

Psychiaters leveren ZGT strop van 7 ton op

1 reactie

De veranderde inkomensvergoeding van de vrijgevestigde psychiaters die werken op haar psychiatrische afdeling heeft Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) een jaarlijkse strop van 7 ton opgeleverd. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Tot 2008 was een deel van het inkomen van de vrijgevestigde psychiaters die voor psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen werken, afkomstig uit de Algemene Wet Bijzondere Ziekenkosten (AWBZ). Daarnaast deelden zij mee in de zogenoemde lumpsum, een totaalbedrag dat ziekenhuizen ontvingen voor de vergoeding van hun kosten. Dit systeem veranderde in 2008 door de overheveling van de curatieve geestelijke gezondheidszorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, de afschaffing van de lumpsumsystematiek en de invoering van de systematiek van diagnose-behandelcombinaties (dbc’s).

Vanaf 2008 gingen de vrijgevestigde psychiaters declareren bij het ziekenhuis, die op zijn beurt weer declareerde bij de zorgverzekeraars. Volgens de Ziekenhuisgroep Twente, met vestigingen in Almelo en Hengelo, zijn de vergoedingen onder het nieuwe systeem echter ontoereikend. Voor een vrijgevestigde psychiater is sinds 2008 een honorarium van ongeveer 75 euro per uur beschikbaar, terwijl de gemiddelde omzet per behandeluur 114 euro zou bedragen. In totaal leidde de gewijzigde inkomensvergoeding voor het Twentse ziekenhuis tot een strop van 735.000 euro per jaar.

ZGT wilde hiervoor gecompenseerd worden, maar ving bot bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierop stapte het ziekenhuis naar de rechter. In een uitspraak van 15 november die afgelopen donderdag openbaar werd, gaf het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de NZa echter gelijk. Volgens de rechter had het ziekenhuis rekening ‘kunnen en moeten houden’ met de mogelijkheid dat de wijzigingen zouden leiden tot een onvolledige dekking voor de kosten van de vrijgevestigde psychiaters. Het ziekenhuis kon vandaag nog geen commentaar geven.

Mathijs Smit


Lees ook:

 


Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
Nieuws dbc ggz ZGT diagnose behandeling combinatie (dbc)
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • A.L. Cense

    Psychiater, STOUTENBURG

    Ik stuitte onlangs op nog een ongerijmdheid in de manier waarop de NZa omgaat met de psychiaters-tarieven: voor 2012 hebben ze het uurloon dat gehanteerd moet worden voor de, - overigens uiterst moeizame -, berekening van 'onderhanden arbeid' t.b.v. ...de belastingdienst naar beneden bijgesteld op €101,00 terwijl verzekeraars de vuistregel hanteren dat iedere psychiater die boven de €100,00 uitkomt met zijn DBC's met zekerheid een fraudeur is.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.