Meer over dbc

 • Zorgfinanciering zendt de verkeerde prikkels uit

  Het huidige financieringsmodel van de medisch-specialistische zorg geeft verkeerde prikkels – lange behandeltrajecten leveren bijvoorbeeld meer geld op. Zorg wordt pas passende zorg als de financiering aansluit als een maatkostuum. Dat kan al met enkele aanpassingen.

 • NZa herijkt dbc-tarieven

  Toezichthouder NZa heeft de maximumtarieven voor dbc’s herijkt. Dat leidt ertoe dat de tarieven voor medisch-specialistische zorg per 2023 op papier gemiddeld licht dalen, met 0,5 procent. Maar door een prijsindexering van ruim 5 procent, stijgen per saldo de maximumtarieven voor dbc’s volgend jaar.

 • Regeltjes staan beste revalidatiezorg in de weg

  Geriatrische revalidatiezorg helpt ouderen na een terugval om thuis weer goed te kunnen functioneren. Behandeling in de eigen omgeving is vaak het best, maar de huidige regel­geving en financiering verhinderen dit.

 • Eerste ‘vrije dbc’s’ zien levenslicht

  Voor de nieuwe bekostigingsmanier van de ‘vrije dbc’ voor medisch-specialistische zorg is tot nu toe acht keer een toepassing bedacht en goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 • Overdaad aan ICD-coderingen hindert onderzoek

  Voor allerlei onderzoeksdoeleinden is het nodig om aandoeningen op een eenduidige manier te registreren. Het huidige systeem van ICD-coderingen is daarvoor niet toereikend, tenzij het wordt aangepast.

 • NZa wil ‘vrije dbc’ maken voor medisch-specialistische zorg

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) overweegt een dbc op te zetten die ziekenhuizen en zorgverzekeraars vrij kunnen inrichten. Op die manier kunnen zorgaanbieders nieuwe, lokale vormen van medisch-specialistische zorg die niet binnen huidige dbc’s passen, betaald krijgen. Op langere termijn zou de NZa ook zo’n vrije dbc mogelijk willen maken om samenwerking tussen ziekenhuis- en huisartsenzorg te bekostigen.

 • Kritiek op verlaging tarieven ggz

  De verlaging van de ggz-tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per 2020 is onacceptabel, vindt GGZ Nederland. De brancheorganisatie tekent bezwaar aan en zal desnoods naar de rechter stappen.

 • Nieuwe bekostiging ggz

  Per 2022 moet de ggz op een nieuwe manier worden gefinancierd. En dus komt er dan een einde aan het bestaande dbc-systeem. Dat staat in een advies dat de NZa onlangs het licht liet zien.

 • Verplichte kost

  In de opiniebijlage van de Volkskrant van afgelopen zaterdag staat een bijdrage van Wouter Bos, voormalig minister van Financiën en tot voor kort bestuursvoorzitter van het VUmc. Wat mij betreft verplichte kost voor iedereen.

 • De dagen van de dbc lijken geteld

  Als het aan de Nederlandse Zorgautoriteit ligt contracteren zorgverzekeraars en -aanbieders voortaan op basis van de gezondheidswinst die artsen bij hun patiënt bereiken. En wordt in de toekomst in plaats van per dbc afgerekend per verrichte zorghandeling. Niet iedereen is daar blij mee.

 • NZa: ‘Gezondheidswinst patiënt moet beloning arts bepalen’

  Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg moeten worden beloond op basis van de gezondheidswinst die een patiënt boekt door hun behandeling, en niet voor het uitvoeren van handelingen. Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg). De NZa wil af van het huidige dbc-systeem waarbij pas kan worden gedeclareerd nadat het diagnose- en behandeltraject helemaal is afgerond, en wil declareren na elke zorgactiviteit mogelijk maken.

 • Ik hou van Holland

  Ik was op vakantie in Nederland en het was zo fijn dat ik na terugkomst op Aruba een paar dagen heimwee heb gehad. Dat had ik niet verwacht. Bijna vijf maanden geleden vertrok ik uit ons landje aan de Zuiderzee omdat ik vond dat ik te weinig bevredigend kon werken en omdat ik terug wilde naar de tijd van gefaciliteerd hulpverlenerschap voor patiënten en saamhorig collegiaal overleg.

 • NZa dwingt ggz met nieuwe bekostiging te oefenen

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dwingt enkele tientallen instellingen voor ggz en forensische zorg om mee te doen aan een proef met een nieuw bekostigingssysteem. De NZa wil zo voldoende ervaring kunnen opdoen voordat het model in 2020 wordt ingevoerd.

 • Vervang dbc’s door populatiebekostiging

  Het huidige systeem van ziekenhuisfinanciering is zeer complex en heeft niet geleid tot kostenbeheersing en transparantie van kosten en kwaliteit. Ziekenhuisdirecteur Jaap van den Heuvel weet een goed alternatief: populatiebekostiging.

 • Transplantatieweefsels onderdeel van ziekenhuis-DBC

  Vanaf 2019 worden weefsels voor transplantatie, zoals hoornvliezen en hartkleppen, onderdeel van de DBC. Ook komen er tarieven voor de activiteiten van de weefselbanken: de bewerking en opslag van weefsels voor transplantatie.

 • NZa mag kosten dbc’s niet openbaar maken

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mag informatie over gedeclareerde zorgproducten per zorgaanbieder uit het landelijke dbc-systeem niet openbaar maken. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak van de Open State Foundation tegen de NZa.

 • NZa: privacyregeling ggz werkt

  Op een enkele uitzondering na hanteren de zorgverzekeraars de privacyregeling ggz op de goede manier. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 • De zorgmarkt bestaat niet

  Met de publicatie van de CZ-prijslijst, en met de parlementsverkiezingen in het vooruitzicht, is het debat over ‘de markt’ in de zorg weer opgelaaid. Maar er is geen markt, zegt professor Van Houdenhoven, want alle belangen worden keurig afgestemd. Tijd voor een eerlijke discussie, mét de patiënt erbij.

 • Ketenzorg diabetes werkt wél

  Het ketenzorgexperiment voor diabetes zou mislukt zijn, beweren verschillende onderzoekers. Maar hun interpretatie van de huidige zorgontwikkelingen klopt niet, spreken arts-onderzoeker Steven Hendriks en collega’s tegen. Zij komen op basis van dbc-gegevens tot een andere conclusie.

 • Dataveiligheid?

  Er is weer een wijziging in de dbc-systematiek, met ruim driehonderd nieuwe zorgactiviteitcodes. Ik probeer de zorgactiviteitentabel te bemachtigen. Bij dbc-onderhoud word ik doorgeleid naar de site van de NZa, want daar is dbc-onderhoud nu in geïntegreerd.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.