Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Praktijkdilemma: Informatieoverdracht na het overlijden: Mogen nabestaanden het obductieverslag inzien?

1 reactie

Casus

Huisarts vertelt: de 63-jarige moeder van Nico is recentelijk onverwacht overleden. Hij vond haar dood in haar stoel. Er stond nog een vol kopje koffie voor haar op tafel. Moeder was zelden ziek en zowel Nico als ik zouden graag willen weten wat de doodsoorzaak nu eigenlijk was. Nico heeft daarom toestemming voor obductie gegeven. Inmiddels is het obductieverslag binnen en Nico heeft daar al verschillende malen naar gevraagd. Hij wil een kopie ontvangen om alles thuis nog eens, met een arts binnen de familie, te kunnen doornemen. Bovendien, zo meent hij, heeft hij recht op een afschrift omdat hij ook de toestemming voor de obductie heeft gegeven. De patholoog-anatoom heeft bij de obductie geen bijzondere medische feiten (bijvoorbeeld een vergrote lever wegens alcoholmisbruik) gevonden. Moeder is waarschijnlijk aan de gevolgen van een hartinfarct overleden. Mag ik Nico een kopie overhandigen?

Antwoord

Het lichaam van een overledene kan in een aantal gevallen aan obductie (sectie, autopsie) worden onderworpen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een medische obductie en een gerechtelijke obductie. De basis voor dit onderscheid is gelegen in het verschil in de rechtsgrond waarop de obductie wordt uitgevoerd en het verschil in doelstelling. Bij een medische obductie is die rechtsgrond de toestemming van de overledene zelf of van diens nabestaande. Het doel is voornamelijk het vaststellen of verhelderen van de doodsoorzaak. Bij een gerechtelijke obductie is de rechtsgrond het bevel van een gerechtelijke autoriteit. Het doel hier kan bijvoorbeeld zijn het verzamelen van bewijsmateriaal tegen een verdachte.

Veel nabestaanden veronderstellen dat zij recht hebben op de uikomst van een medische obductie omdat zij voor die obductie toestemming hebben verleend. Hier ontstaat een zeker spanningsveld. Het beroepsgeheim van de arts staat het volledig informeren van die nabestaanden in beginsel in de weg. Er is namelijk geen wettelijke bepaling die informeren van de nabestaanden mogelijk maakt. Het verstrekken van een kopie van het obductierapport is juridisch nog problematischer; dat rapport kan ook gegevens bevatten die voor de beantwoording van de vraag van de nabestaande relevant is.

Het advies van de KNMG aan artsen is om wel de uitkomsten van de obductie op hoofdlijnen met de nabestaanden te bespreken. Artsen moeten namelijk ook rekening houden met de belangen van nabestaanden. Het informeren van de nabestaanden over de uitkomsten is, naar algemeen wordt aangenomen, veelal ook wat de overledene zelf zou hebben gewild (veronderstelde toestemming).

Ten aanzien van het verlenen van inzage in of een afschrift van het gehele obductierapport bepleit de KNMG echter terughoudendheid. Vaak ontbreekt een belang van de nabestaanden bij kennisneming van alle details van het obductierapport. Nabestaanden willen bovendien doorgaans alleen weten wat de oorzaak van het overlijden was en of dit gevolgen heeft voor henzelf (bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte). Vanwege het ontbreken van belang valt het verlenen van inzage in of een afschrift van het rapport daarom moeilijk te rechtvaardigen. Dit is slechts anders als uit de medische obductie informatie voortvloeit die van direct belang is voor de gezondheid van de nabestaanden. Doorbreking van het beroepsgeheim kan dan met een beroep op het conflict van plichten.


Vraag? KNMG Artseninfolijn

De KNMG Artseninfolijn adviseert artsen over juridische, medisch-ethische en loopbaanvragen. Voor KNMG-leden is dit een gratis service.

Kijk voor veelgestelde vragen op www.knmg.nl/faq, of bel naar 030 2823 322. U kunt uw vraag ook mailen naar: artseninfolijn@fed.knmg.nl.

Federatienieuws KNMG alcoholverslaving
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • ,

  Informatieoverdracht na het overlijden

  Begin jaren zestig werkte ik als patholoog in de Mayo Clinic (Rochester, VS). Er werden daar honderden obducties per jaar verricht door een team van assistenten over wie je als supervisor de leiding had. Voor e...en obductie kreeg de supervisor het patiëntendossier ter inzage. Na afloop besprak je de bevindingen met de assistenten.

  Daarna besprak je het ziekteverloop en de bevindingen van de obductie met de nabestaanden. Hun vragen werden open en eerlijk beantwoord. Ze kregen zo meer inzicht in het verloop van het ziekteproces en het overlijden, en kwamen makkelijker tot begrip en acceptatie. Je merkte vaak, ondanks alle verdriet, een zekere opluchting. Na afloop van het gesprek werd een verslag gemaakt.

  Terug in Nederland probeerde ik hier iets identieks te introduceren. Wat mij – zeker tegenwoordig – erg verbaasd is dat er over obductiebevindingen weinig openheid wordt gegeven. Patiënten hebben het recht om binnen bepaalde grenzen zelf hun behandeling te bepalen. Ze mogen hun ziektegeschiedenissen opvragen. Maar obductiegegevens worden met geheimzinnigheid omgeven. Misschien wordt om deze reden maar weinig toestemming voor obductie gegeven. Ook de terughoudendheid van clinici om obductietoestemming te vragen, begrijp ik vaak niet.

  In de Mayo Clinic moesten alle aiossen van de grote specialismen een stage pathologie doorlopen. Zij waren daardoor veel meer overtuigd van het belang van obductie. Pathologie was geïncorporeerd in de diverse specialistenopleidingen. Dat wij in Amerika ons beroepsgeheim zouden schenden door het open gesprek met de nabestaanden, werd daar niet zo gevoeld en ik heb ook nooit iets van problemen daaromtrent gemerkt. De juridische afdeling van de Mayo Clinic sanctioneerde deze gang van zaken volledig, ook als er werd gesproken over mogelijke ‘fouten’ van de behandelend arts.

  Prof. dr. J.L. Slooff, basisarts niet praktiserend
  Mook, juni 2011

  [Reactie gewijzigd door op 30-08-2011 02:00]

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.