Laatste nieuws
Nieuws

Politieke partijen plannen hogere zorguitgaven

2 reacties

De collectieve zorguitgaven nemen toe door maatregelen die politieke partijen willen nemen na de verkiezingen, variërend van enkele miljoenen tot maar liefst 11 miljard euro. Dat blijkt uit de doorberekening van elf partijprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB).

Slechts 11 van de 28 partijen die aan de komende Tweede Kamerverkiezingen deelnemen lieten hun verkiezingsprogramma’s doorrekenen door het CBP: VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, DENK, VNL (VoorNederland) en de Vrijzinnige Partij. Het CPB keek welk effect de voorgestelde maatregelen hebben op de economie, koopkracht, werkeloosheid en overheidsfinanciën in de periode 2018-2021. Wat zorg betreft zette het CPB op een rijtje tot welke collectieve kosten de voornemens leiden.

Wat opvalt is dat aan de zorgplannen van de SP, die in aanloop naar 15 maart veel aandacht trok met plannen voor een Nationaal ZorgFonds, het hoogste prijskaartje hangt. Het Planbureau gaat voor de berekeningen uit van een basisbedrag van 76,2 miljard euro dat er in 2021 aan zorg wordt uitgegeven. Acht van de elf bekeken partijplannen leiden tot een toename van de zorguitgaven, en bij de SP dus het meest met 11 miljard meer.

Een groot deel van die 11 miljard euro, zo’n 4 miljard euro, hangt samen met de wens van de SP om het eigen risico af te schaffen. Het uitbreiden van het basispakket met mondzorg, fysiotherapie en ggz-zorg draagt nog eens voor een vergelijkbaar bedrag bij. Ook de plannen van DENK (6,3 miljard), GroenLinks (4,7 miljard) en de PvdA (3,2 miljard) leiden tot een duidelijke stijging van de collectieve zorguitgaven, wat ook vooral samenhangt met hun wens om het eigen risico af te schaffen. Alleen de VVD, D66 en VNL komen uit op lagere zorguitgaven.

De plannen van diverse partijen om het eigen risico te verlagen, dragen eraan bij dat de koopkracht van gezinnen toeneemt. Het CPB merkt op dat een voorstel van de SP om tot een inkomensafhankelijke zorgpremie te komen, belangrijk bijdraagt om inkomensverschillen te verkleinen. Bij de VVD zullen door een voorgestelde verandering in de zorgtoeslag die verschillen juist toenemen. Veel van de lastenverlichting die GroenLinks bereikt, is een gevolg van de lagere zorgpremie die deze partij wil, aldus het CBP.

De werkgelegenheid in de zorg neemt bij de meeste partijen toe, maar niet bij de PvdA, D66, ChristenUnie en VNL. Deze maatregelen hebben in de meeste gevallen ook een positief effect op het bruto binnenlands product (bbp).

Wat opvalt is dat waar partijen bij de vorige verkiezingen meer bezuinigingsvoorstellen deden, ze nu juist meer geld willen uitgeven. Volgens CPB-directeur Laura van Geest is er deze verkiezingsronde sprake van forse onderlinge verschillen, waardoor er volgens haar  ‘echt wat te kiezen valt’.

Lees ook:

Nieuws werk eigen risico
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • geert slock

  huisarts, Sluis

  De verkiezingen komen eraan, tijd voor de klassieke volksverlakkerij, namelijk vanalles beloven waar in de begroting geen rotte cent voor beschikbaar is.
  Eenmaal de stemmen binnen kan het kabinet weer beginnen met blinde besparingen waarbij ze conseq...uent weigeren de consequenties in te calculeren, waaruit zou kunnen blijken dat ze niet alleen patienten duperen maar ook geld kosten.
  CPB zou eens moeten doorrekenen hoeveel overbodige en vermijdbare (perperdure) ziekenhuisopnames het gevolg zijn van de kaalslag in de ouderenzorg.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  We gaan weer te tijd van de beloftes in.
  Politiek Den Haag: Maak eens een grote stap. Verplicht een kostprijsberekening per handeling, op een manier zoals elke handelsonderneming dat doet en niet op basis van het aantal handelingen delen op het besc...hikbare budget. De kosten zullen dan zichtbaar zijn en zal ook zichtbaar zijn waar het geld heen gaat. Het systeem van zorginkoop behoort dan tot het verleden, doordat er zich is op de kostenstructuur is veel meer efficiency te bereiken, maar ook wordt duidelijk waarom extra geld soms nodig is.
  Zelfs marktwerking hoeft dan geen probleem te zijn, maar dan wel echte marktwerking waarbij de zorgverleners en de patiënten samen bepalen wat ze doen.
  Besef dat door het huidige systeem er overal geld staat gereserveerd, dat is bij zorgverzekeraars, maar ook bij alle zorginstellingen staan verplichte noodzakelijke reserves, allemaal dood geld.
  Willen we dat onze moeder een speelbal is van marktpartijen? Of willen we dat ze een aandachtvragende mens is, die gerichte zorg nodig heeft en krijgt naar behoefte.
  Stop met die quali's, een mensonterende manier van kostenbeheersing. Een mens heeft recht op zorg. De quali discussie is nodig omdat er kennelijk een aantal farmaceuten zijn die, misbruik makende van kennis die op universiteiten wordt verzameld, woekerwinsten maken. Stop die waanzin.
  Op het moment dat je de kosten goed in beeld hebt, zul je zien wat de kosten van medicatie een enorme wissel trekt op alle ziekenhuisbudgetten.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.