Laatste nieuws
Nieuws

Van Rijn: ‘Houdbaarheid zorgkosten is een revolutie’

Plaats een reactie
Hanna van de Wetering
Hanna van de Wetering

Over twee wapenfeiten is staatssecretaris Martin van Rijn zeer tevreden, zo bleek in een goedgevulde zaal met vertegenwoordigers uit de zorg, waaronder de KNMG federatiepartners. Het feit dat hij de bezuinigingen op verpleeghuizen heeft kunnen terugdraaien – ‘Nu kunnen we full speed voorwaarts met de bevordering van kwaliteit in de care’ – en dat de zorgkosten inmiddels beheersbaar zijn. ‘Om het technisch te zeggen zijn we van een houdbaarheidstekort naar een houdbaarheidsoverschot gegaan’. Van Rijn kwalificeerde dat als ‘een revolutie’.

Voor de derde maal organiseerde Medisch Contact, daags na Prinsjesdag, in het Mauritshuis (Den Haag) het ‘Ontbijt met de minister’. Dit jaar was dat een ‘Ontbijt met de staatssecretaris’ want de minister was bij de VN voor een conferentie over antibioticaresistentie.

De ‘kostenrevolutie’ ten spijt is er voor komend jaar toch alweer 200 miljoen euro extra gereserveerd voor zorginkoop in de langdurige zorg, omdat de groei groter is dan verwacht. Op de vraag of dit zo kan doorgaan, verwees Van Rijn naar het thema van de begroting: ‘Wat heb je nodig?’ ‘Zorg moet de behoefte van de mensen volgen.’ Met zulke gepersonaliseerde zorg zouden veel onnodige kosten bespaard kunnen worden.

Mogelijk dat hoofdlijnenakkoorden nodig blijven om de kostenstijging te beperken, maar zo zei de staatssecretaris, dat gaat alleen werken als de verschillende veldpartijen zich erachter scharen.

Later voegde hij daar nog aan toe dat de zorgkosten weliswaar zullen blijven groeien maar dat er sprake is van een duurzaam stelsel als de stijging van die kosten gelijk oploopt met de demografische ontwikkeling en de groei van de economie.

Hanna van de Wetering
Hanna van de Wetering

Rol verzekeraars

Dat selectieve inkoop door de verzekeraars maar mondjesmaat van de grond komt, weet Van Rijn niet alleen aan het feit dat kwaliteit een moeilijk te definiëren begrip is, maar ook aan het gegeven dat de samenleving en de politiek verzekeraars in dat opzicht weinig manoeuvreerruimte gunnen. Hij vroeg zich daarom af of ‘we met zijn allen die rol van de verzekeraars wel accepteren’.

Ook Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland, betoogde dat verzekeraars nog vooral inkopen volgens de formule PxQ (prijs maal volume). Laat patiënten meer en systematischer meedenken en meedoen, vond ze, over de vraag wat goed is en niet goed is in de zorg. ‘Co-makership’ noemt Veldman dat.

Het Roer Moet Om

Peter de Groof van huisartsenbeweging ‘Het roer moet om’ kwam op voor de professional en tegen de ‘dominantie van financieel en managementdenken’. In de ogen van het publiek en veel zorgverleners, zei De Groof, ‘is de gezondheidszorg ernstig ziek’. Hij vergeleek de situatie met het psychiatrisch ziektebeeld ‘derealisatie’. ‘De ervaring waarin je de vertrouwde omgeving als raar, niet vertrouwd of als onecht ervaart.’ Kijk maar naar de ‘serieuze schijnonderhandelingen over schijntarieven en fictieve budgetten’, zei hij. Naar ‘tien jaar gesteggel over een zorgmarkt die niet bestaat’. Naar ‘declaratiesystemen en perverse prikkels die leiden tot amoreel gedrag, hebzucht en overbehandeling door instellingen en zorgverleners’.

Hanna van de Wetering
Hanna van de Wetering

Nationaal ZorgFonds

Van Rijn stond desgevraagd nog stil bij twee actuele kwesties die in de komende verkiezingen ongetwijfeld een rol gaan spelen: het eigen risico, en de invoering van een Nationaal ZorgFonds. Wat het eerste betreft, is Van Rijn ‘pragmatisch’. Hij erkende dat er spanning zit tussen ‘moet alles wat kan?’ (en de rem daarop door het eigen risico) en de chronisch zieke die zorg niet kan vermijden en dus altijd dat eigen risico moet aanspreken. Misschien, opperde Van Rijn zoals hij eerder deze week ook al deed, valt er iets te doen in de sfeer van premies of belastingen. De oproep om tot een Nationaal ZorgFonds te komen noemde hij, net als de minister in MC, ‘verkeerde nostalgie’. Van Rijn: ‘De vraag is wel: wat zit erachter?’ Hij vermoedde onvrede met het concurrentiemodel. En inderdaad zou het, volgens hem, in de eerste lijn veel meer over samenwerking moeten gaan, en zou zorg inkopen op regionaal niveau (onder het motto ‘wat heeft deze regio nodig?’) mogelijk een beter idee zijn.

ICT

Samenwerking is het sleutelwoord, betoogde ook Marjolein Kremers, voorzitter van De Jonge Specialist. En dan gaat het wat haar betreft om de onderlinge samenwerking in het ziekenhuis, samenwerking met patiënten, en samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Ze prees in dat kader de staatssecretaris met het besluit extra geld uit te trekken om de ICT in de ziekenhuizen te standaardiseren, en benadrukte dat het epd er ook voor de patiënt moet zijn.’

De voorzitters van federatiepartners reageren op de begroting 2016 (videopagina).

Nieuws politiek Schippers Van Rijn
  • Henk Maassen

    Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.