Laatste nieuws
Roelie Dijkman
2 minuten leestijd
Federatienieuws

NVVA-voorzitter: Jong geleerd is oud gedaan

Plaats een reactie

Het aantal verpleeghuisartsen neemt toe de laatste jaren. Ook het aantal fte’s blijkt te zijn toegenomen de afgelopen jaren.1 En hoewel het aantal vacatures het afgelopen jaar is teruggelopen, nemen de verpleeghuisartsen opnieuw de eerste plaats in, in de banenthermometer.2 De verpleeghuisgeneeskunde wordt dus steeds meer bedreven.Deze conclusie is niet verwonderlijk als in ogenschouw wordt genomen dat algemeen geriaters een steeds breder en uitgebreider takenpakket krijgen.3 Zo’n breder takenpakket vraagt natuurlijk om een bredere opleiding. Ik ben dan ook erg verheugd dat de driejarige opleiding nu echt van start gaat. Want de basis die met deze driejarige opleiding wordt gelegd, komt nu weer overeen met wat de aankomend algemeen geriater in de praktijk te wachten staat. De opleiding was als een te krappe jas voor de gegroeide taken van de algemeen geriater.Vroeger kreeg je aan de universiteit het theorieonderwijs en speelde de praktijk zich vrijwel uitsluitend af in het verpleeghuis. Bij het zoeken naar een stage kon worden gekozen uit somatiek en psychogeriatrie. Vanaf nu krijgen de aankomend verpleeghuisartsen de kans het continuüm van de ouderenzorg in alle facetten te zien. De keuze voor een stage kan nu worden gemaakt uit onder meer huisartsenpraktijken, hospices, ambulante ouderenzorg of de afdelingen Interne Geneeskunde, Neurologie, Klinische Geriatrie, Orthopedie, Oncologie of Heelkunde van een ziekenhuis.Ook zal er worden gewerkt met regionale opleidingsconsortia. Dit is een regionaal samenwerkingsverband van een aantal verpleeghuizen, GGZ-instellingen en ziekenhuizen, aangevuld met instellingen die een keuzestage kunnen bieden. Deze opleidingsconsortia stellen de studenten in staat om kennis te maken met de klinische geriatrie, de GGZ, de huisartsen, de ziekenhuizen en de revalidatiegeneeskunde. Gezamenlijk zullen zij in stageplaatsen gaan voorzien. Doelstelling is om de regionale samenwerkingsverbanden te versterken, een goed opleidingspakket samen te stellen en een samenhangend opleidingstraject aan te bieden.Kortom, wij hebben de aankomend algemeen geriaters een nieuwe passende jas aangemeten. Ik hoop dat de aios deze kans zullen aangrijpen en hun ketenbrede kennis gebruiken om onderling betere afspraken te maken. Deze ketenbrede ervaring die je als aios opdoet, zul je de rest van je werkende leven in het voordeel van onze cliënten kunnen toepassen. Jong geleerd is immers oud gedaan: de driejarige opleiding biedt niet alleen grotere expertise voor onze toekomstige verpleeghuisartsen, maar ook meer diversiteit in hun werkervaring, wat tot meer eenheid in de keten en tot een betere samenwerking kan leiden. Zo doen we straks allemaal ons voordeel met deze nieuwe lichting artsen. En wordt er niet alleen steeds meer, maar ook steeds betere zorg voor kwetsbare ouderen geboden. Thuis, in het ziekenhuis, het verzorgingshuis en in het verpleeghuis. Roelie Dijkman, voorzitter NVVAReferenties


1. Prismant (2007). Informatie werkzame behandelaars.  2. Banenthermometer. Medisch Contact 2007; 62 (29/30): 1256.  3. Verpleeghuisartsen en sociaal geriaters.

Federatienieuws verpleeghuizen ouderenzorg
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.