Laatste nieuws
Mieke Draijer
2 minuten leestijd
Federatienieuws

NVVA-voorzitter: De banden aan banden!

Plaats een reactie

Op 18 november heeft de NVVA samen met onder andere ActiZ en de IGZ een intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot Zorg zonder Banden. Uiteraard geldt hierbij dat het afschaffen van de onrustbanden niet automatisch mag leiden tot het inzetten van (meer) psychofarmaca. Het afgelopen jaar heeft het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals onrustbanden) geleid tot het overlijden van zeven patiënten in ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en verpleeghuizen.Het terugdringen van dergelijke maatregelen is daarom een speerpunt geworden in het beleid van de sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), verstandelijk gehandicapten en de IGZ. De maatregelen worden in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap vooral toegepast om letsel door vallen te voorkomen (90%), daarnaast worden ze toegepast bij het beperken van onrust, agressie, zwerfgedrag of ander gedrag zoals het smeren met ontlasting.Uit onlangs gepubliceerd onderzoek van de IGZ (

www.zorgvoorvrijheid.nl

) komt naar voren dat vrijheidsbeperking in de psychogeriatrie meer voorkomt dan nodig is, terwijl minder ingrijpende alternatieven beschikbaar zijn. De wet beschouwt het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen als het laatste redmiddel. Alleen als alternatieven geen uitkomst bieden, mogen instellingen deze maatregelen gebruiken. Ook ziekenhuizen passen vrijheidsbeperkende maatregelen toe om een behandeling te kunnen verrichten die dringend noodzakelijk is, en die anders vanwege onrust of verzet niet uitvoerbaar zou zijn.
Uit onderzoek blijkt dat een slechte cognitieve status, een hoge mate van lichamelijk afhankelijkheid en een slechte mobiliteit de belangrijkste voorspellers zijn voor de toepassing van vrijheidsbeperking. Dit geldt niet voor organisatiekenmerken of kenmerken in het werk; hoge werkdruk leidt niet tot meer vrijheidsbeperking. Kortom, de verschillen tussen de organisaties over de inzet van onrustbanden ontstaan met name door een verschil in perceptie over het ingrijpende karakter van maatregelen en doordat organisaties verschillen  in kennis van alternatieven die kunnen en moeten worden geboden.Er zijn verschillende programma’s ontwikkeld in samenwerking met verpleeghuizen (Zorg voor Beter, Universiteit van Maastricht) die hebben geleid tot het verwijderen van onrustbanden uit instellingen. Ook leren hulpverleners bij scholing te denken in alternatieven. De NVVA heeft onlangs haar richtlijn ‘Probleemgedrag’ herzien en een handreiking ‘Multidisciplinair werken aan Probleemgedrag’ gepubliceerd.Hiermee kunnen hulpverleners hun handelen afstemmen op de oorzaken van  probleemgedrag en zich richten op het voorkómen van vrijheidsbeperking. Handelingsverlegenheid wordt handelingsgelegenheid! In dit verband is het goed om te weten dat tegenwoordig ook in verpleeghuizen de hulp kan worden ingeroepen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Deze organisatie adviseert hulpverleners in verpleeghuizen kosteloos bij patiënten met ernstige gedragsproblematiek.In veel verpleeghuizen worden nu al minder vrijheidsbeperkende banden toegepast, en in steeds meer verpleeghuizen worden ze zelfs helemaal niet meer gebruikt! Dit is een goede en belangrijke ontwikkeling. Alleen geeft dit nu in de keten regelmatig problemen. Patiënten die in het ziekenhuis in de banden liggen of zitten, worden er tot grote schrik van de familie, weer uitgehaald in het verpleeghuis. Met alle discussie van dien: hoezo geen onrustband en dus wel risico op vallen? In het ziekenhuis was het geen probleem!Daarom mijn oproep aan alle ziekenhuismedewerkers: De banden aan banden, alstublieft!Mieke Draijer, voorzitter NVVA

Federatienieuws verpleeghuizen thuiszorg verstandelijk gehandicapten verstandelijke handicaps medicatie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.