Laatste nieuws
Nieuws

Nivel: jeugd-ggz naar huisartsenpraktijk

7 reacties

De huisarts kan een belangrijkere rol gaan spelen bij de behandeling en signalering van psychosociale problematiek bij kinderen. Dat concludeert Nivel op basis van een pilot in zes huisartsenpraktijken in en rond Gorinchem.

Tijdens de pilot konden huisartsenpraktijken acht maanden lang gebruikmaken van huisartsconsulten van veertig minuten, zogenoemde scharnierconsulten, en vier tot acht uur per week een praktijkondersteuner jeugd-ggz inzetten. Per praktijk ging het om vijftien tot twintig kinderen, waarvan twee derde een of meerdere gesprekken had met de praktijkondersteuner had. Het aantal consulten met betrekking tot psychosociale problematiek steeg, het aantal doorverwijzingen naar de gespecialiseerde jeugd-ggz varieerde sterk per praktijk: van bijna geen tot meer dan de helft. Volgens Nivel kon ongeveer de helft van de kinderen op deze manier binnen de huisartsenpraktijk door de praktijkondersteuner worden behandeld.

De voordelen van een centrale rol voor de huisartsenpraktijk zijn volgens Nivel dat huisartsen het overzicht kunnen bewaren en een preventieve rol kunnen spelen. Ook lijkt de drempel voor een snelle behandeling van psychosociale problematiek lager bij de huisartsenpraktijk. Patiënten, hun ouders en zorgverleners waren bovendien zeer tevreden. Een voorwaarde is wel dat de praktijkondersteuner kennis en ervaring heeft op het gebied van jeugd-ggz. De behandeling van kinderen kan niet worden ondergebracht bij de reguliere praktijkondersteuner ggz, omdat die expertise mist en de werkbelasting op dit moment toch al erg hoog is volgens Nivel.

Nivel: Belangrijke rol voor huisarts in de jeugd-GGZ


lees ook
Nieuws ggz huisartsen POH huisartsenpraktijk praktijkondersteuner kinderen
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • I.F. van Lingen

  huisarts, Nijverdal Nederland

  Dit onderzoek zou ik graag herhaald zien met ad random gekozen huisartsen in ad random gekozen praktijken. Dan ben ik benieuwd naar de uitkomsten. Ik ben er van overtuigd dat huisartsen met een extra interesse in (jeugd)psychiatrie en een goede gespe...cialiseerde poh GGZ (die overigens moeilijk te vinden zijn)dit prima kunnen. Echter ik vraag me oprecht af of het merendeel van de huisartsen op deze taakverzwaring zit te wachten, of er de ruimte voor is, zowel in tijd als fysieke ruimte, om weer een nieuwe poh-er aan het arsenaal toe te voegen. Dat we het kunnen betekent niet dat het een goed idee is voor de gehele huisartspopulatie. Laat het voor die huisartsen zijn die hier blij van worden, net zoals er huisartsen zijn die oogheelkunde, dermatologie of chirurgie doen.

 • F. Cimen

  huisarts, ROTTERDAM Nederland

  Tuurlijk, het begint met het ter beschikking stellen van een jeugd-GGZ en consulten die 40 minuten mogen duren voor de huisarts (gesponsord, budget vrijgemaakt etc). Eerst word je gestimuleerd en na 3-5 jaar "hoort" dit opeens bij het huisarts zijn e...n moet je maar roeien met de riemen die je hebt, niks extra budget of jeugd-GGZ ter beschikking. Zo is het wel met meerdere dingen gegaan.

 • C. Heijmans

  huisarts, ZAANDIJK Nederland

  Een pilot opgezet als deze kent maar een (verwachte) uitkomst. Elke patientengroep vaart er wel bij als er een ideale behandelsetting gecreeerd wordt en dus kan de huisarts een belangrijkere rol hierin vervullen. Het betreft hier wel een kwetsbare gr...oep, dat begrijp ik bijzonder goed. Ik ondersteun de mening van collega Cimen. Ik probeer dit soort situaties vaak te vertalen naar mijn eigen praktijk, als solistisch werkend huisarts in een kleine praktijk. Een schakelconsult neemt de plaats in van 5 andere consulten. Waar huisvest ik de ervaren jeugd-GGZ? Dus blijven we maar waakzaam en vragen we gezin of kind alleen een terug te komen op het spreekuur en verwijzen we waar nodig.

 • C. Heijmans

  huisarts, ZAANDIJK Nederland

  Een pilot opgezet als deze kent maar een (verwachte) uitkomst. Elke patientengroep vaart er wel bij als er een ideale behandelsetting gecreeerd wordt en dus kan de huisarts een belangrijkere rol hierin vervullen. Het betreft hier wel een kwetsbare gr...oep, dat begrijp ik bijzonder goed. Ik ondersteun de mening van collega Cimen. Ik probeer dit soort situaties vaak te vertalen naar mijn eigen praktijk, als solistisch werkend huisarts in een kleine praktijk. Een schakelconsult neemt de plaats in van 5 andere consulten. Waar huisvest ik de ervaren jeugd-GGZ? Dus blijven we maar waakzaam en vragen we gezin of kind alleen een terug te komen op het spreekuur en verwijzen we waar nodig.

 • B.L.F. Walstock

  huisarts, initiatiefnemer Eureka-jGGZ-project, ENSCHEDE Nederland

  Ik ben blij te lezen dat ons Eureka-jeugdGGZ-project (loopt al jaren in Medisch Centrum Eudokia in Enschede) navolging krijgt en met name dat dat de goede resultaten van deze aanpak door het NIVEL wederom aangetoond worden.
  Het bevestigd dat huisarts...en een belangrijke rol kunnen spelen in goede zorg voor het gezin cq. de jeugd. Mits (zoals de kritische opmerkingen betuigen) goed gefaciliteerd en met een toekomstbestendige financiering.
  Voor de LHV ligt daar een uitdaging....

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Het is goed m.i. dat het zo georganiseerd wordt, maar is het reëel om de huisarts hier verantwoordelijk voor te maken? Want dat betekent het in feite. Is het niet te verkiezen de samenwerking wel neer te leggen in de huisartsenpraktijk, maar dat de u...iteindelijk verantwoordelijkheid voor behandeling ligt bij een specialiseerde arts, die in de tweede lijn meekijkt? En die ook de sparring-partner is voor de huisarts bij "eenvoudigere" problematiek. Je maakt dan gebruik van de kracht van de huisarts, zoals bekend met de gezinssituatie, vaak al een jarenlange relatie e.d.. Dat kan het "probleemplaatje"goed inkleuren. Daar kan dan de tweedelijnsspecialist mee verder en kan ook weer na de behandeling het worden teruggegeven aan de huisarts.
  Als bedrijfsarts zou ik ook pleiten voor zo'n constructie in het kader van de POGGZ, want ook daar zien we een groot onderscheid in kwaliteit en gebrek aan kennis in de eerste lijn, daar zou ook deze constructie een bijdrage in kunnen leveren, een psychiater op de achtergrond als eindverantwoordelijke voor de behandeling door de POHGGZ en een sparringpartner voor de huisarts.

 • J.W. Kruithof

  Apotheekhoudend huisarts, NOORDELOOS Nederland

  Een mooie opsteker voor de huisartsenpraktijk. Hoe vaak zien we dat ouders met kinderen verzanden in een woud van jeugdzorgwerkers die de context van het gezin niet kennen. Wel moet de huisarts beducht zijn op een nieuw administratief paard van Troje... met een onduidelijk financiële staart. Als de randvoorwaarden goed zijn is dit een
  goede ontwikkeling voor het kind, de ouders of verzorgers en het huisartsenteam.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.