Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
1 minuut leestijd

Nieuwe eisen voor herregistratie

2 reacties

De eisen voor de herregistratie van geneeskundig specialisten gaan vanaf 1 januari 2019 veranderen. Specialisten die een verlenging van hun registratie aanvragen, moeten straks kunnen aantonen dat ze deelnemen aan een terugkerende, cyclische evaluatie van hun functioneren. Daarnaast moeten zij gaan deelnemen aan een externe kwaliteitsevaluatie van de groep waartoe ze behoren.

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft dat vastgelegd in het ontwerpbesluit Herregistratie Specialisten. Dat besluit wordt voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijke en beroepsverenigingen, het bestuur van de federatie KNMG en andere belanghebbenden.
Voor een groot aantal specialismen is het nu ook al verplicht dat specialisten deelnemen aan een kwaliteitsvisitatieprogramma. Dat wordt vanaf 2019 dus verplicht voor alle specialisten.
Volgens Ted van Essen, voorzitter van het CGS, is ten behoeve van de duidelijkheid een splitsing gemaakt tussen het functioneren van de specialist als individu en het functioneren van de groep waarbinnen hij of zij werkzaam is.

Grondgedachte is artsen aan te moedigen om hun functioneren regelmatig te evalueren en verder te ontwikkelen. Daarbij is het Persoonlijk Ontwikkelplan, het POP, van groot belang: daarin formuleert de specialist zijn ontwikkeldoelstellingen die volgen uit de evaluatie van zijn functioneren.
Het CGS laat het aan de wetenschappelijke verenigingen over welk systeem de specialist voor zelfevaluatie toepast, maar geeft op hoofdlijnen wel een aantal kwaliteitscriteria waaraan het systeem moet voldoen. Een aantal systemen, waaronder het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten), heeft zijn waarde inmiddels bewezen.

Henk Maassen

Meer over nieuwe regels op de KNMG-site

Lees ook:

© iStock
© iStock
CGS
 • Henk Maassen

  Henk Maassen studeerde biologische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte kortstondig als onderzoeksassistent en daarna als (freelance) journalist/redacteur voor tal van bladen en uitgeverijen en als voorlichter voor de Tweede Kamer. Sinds 1999 is hij redacteur bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Henk stelt wekelijks de Media & cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • K. Mengelberg

  psychiater, Amsterdam nl

  Terecht wordt zorgbreed geklaagd over het beslag aan tijd en middelen van administratie, registratie, verantwoording. Ten koste van zorg in engere zin. De voorstellen van het College Geneeskundige Specialismen impliceren een verdere disbalans. Het co...ncept 'verbeterdoel' induceert bij mij overigens licht beschamende tenenkromming. Ik hoop dat de verschillende gremia het ontwerpbesluit zullen afwijzen.
  Is ooit wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werkelijk kwaliteitsverbeterende eigenschappen van het herregistratiecircus?

 • L.J. Schmit Jongbloed

  arts, OEGSTGEEST Nederland

  In aanvulling op het (tijdsintensieve) systeem van IFMS is recent de BaroMed vragenlijst gereed gekomen en succesvol uitgetest onder circa 100 medisch specialisten. Met deze vragenlijst wordt online in kaart gebracht hoe het gaat met individuele spe...cialisten en de vakgroep als geheel. Na invulling van de vragenlijst (25 minuten) krijgt iedere deelnemer direct de uitslag op drie aandachtsgebieden: ‘persoonlijke situatie’, ‘onderlinge relaties’ en ‘organisatie’. Als alle vakgroepleden BaroMed invullen kan een totaalplaatje worden gemaakt van de vakgroep ('groepsfoto'). Eenmalig invullen kan al veel zinvolle informatie opleveren voor specialist en vakgroep. Als de ontwikkelingen over meerdere jaren in beeld gebracht worden ontstaat de mogelijkheid in een vroeg stadium problemen te signaleren en preventief actie te ondernemen bij specialisten of hele vakgroep. (Zie: www.Baromed.nl)

  Lodewijk Schmit Jongbloed, arts, MBA
  George Smits, GZ-psycholoog
  Jan Maarten Wieringa, AO-psycholoog NIP
  Roelof van Blommestein, KNO arts, voorzitter commissie kwaliteit KNO vereniging

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.