Laatste nieuws
Sophie Broersen
3 minuten leestijd
Nieuws

Nieuw samenwerkingsverband voor infectiepreventie komt eraan

Plaats een reactie

Een breed samenwerkingsverband dat de functie van de in 2017 opgeheven Werkgroep Infectiepreventie (WIP) overneemt, is in oprichting. De opvolger zal het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gaan heten. Arts-microbioloog Andreas Voss (Radboudumc en CWZ) brengt in kaart hoe de partijen binnen de SRI moeten gaan samenwerken.

Het RIVM, de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Skilz) zullen de richtlijnen gaan ontwikkelen en zo nodig actualiseren, vertelt Andreas Voss, die door VWS als kwartiermaker is aangewezen. Volgens hem is dat een verbetering ten opzichte van de WIP, die vanwege geldgebrek en verlies van draagvlak in 2017 werd opgeheven (zie artikel Gijs Ruijs). Voss: ‘We kunnen nu de richtlijnen goed op elkaar afstemmen, in alle domeinen: medisch-specialistisch, langdurige zorg en openbare gezondheidszorg. De WIP was ook actief op alle vlakken, maar werd vooral getrokken door deskundigen uit de ziekenhuiswereld. Het kwam voor dat richtlijnen van de WIP en van het RIVM elkaar tegenspraken. Dat kan voortaan niet meer.’  

Voss zal in samenwerking met het RIVM en Skilz eind maart rapporteren over hoe het SRI te werk zal gaan: wie welke richtlijnen onder zijn hoede neemt, of er richtlijnen kunnen vervallen, en welke als eerste moeten worden geactualiseerd. Vooral dat laatste item is prangend, gezien het feit dat het gros van de veelgebruikte richtlijnen van de WIP inmiddels zijn verouderd. Voss: ‘Dat begint in de praktijk te wringen: de thuiszorg wacht op een goede richtlijn, en we moeten de richtlijn over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) echt herzien.’ Voor één richtlijn konden verschillende partijen niet meer wachten: de luchtbeheersing op de operatiekamer. De richtlijn die de WIP hierover uitbracht in 2014 leverde veel discussie op. Door het opheffen van de WIP bleef dit dossier lang stilliggen, wat in de praktijk problematisch is (zie artikel Lotte de Boer e.a.). De nood was zo hoog dat dertien beroepsverenigingen onder leiding van de FMS inmiddels een richtlijn ontwikkelen. Voss: ‘Door de sterke behoefte aan actuele richtlijnen gaan allerlei organisaties zelf maar aan de slag, ook vanuit het bedrijfsleven. Dan dreigt er wildgroei aan richtlijnen, precies wat we niet willen.’  

In het SRI zullen ziekenhuisverenigingen NVZ en NFU, en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) een ‘signalerende functie op de andere gremia en de algemene gang van zaken bij het SRI’ krijgen. Daarnaast zullen ActiZ, NVZ en NFU ‘een toetsende rol (krijgen) op de uitvoeringsconsequenties van de aanbevelingen in de richtlijnen infectiepreventie als die significante organisatorische en/of financiële gevolgen hebben’, aldus een woordvoerder van de FMS. Belangrijk, zegt Voss: ‘Bij richtlijnen van de WIP hadden deze stakeholders weleens het idee dat er niet goed was gekeken naar de financiële consequenties van richtlijnen, zoals die over luchtbeheersing op de operatiekamer. Deze partijen betrekken bij het SRI zal het draagvlak voor de richtlijnen verbeteren.’ 

Voss zal in zijn rapportage aan het ministerie van VWS ook een begroting voor het SRI opnemen. Goedkoper dan de WIP zal het niet worden, zegt Voss: ‘Maar ik denk dat de kwaliteit van en het draagvlak voor de richtlijnen erop vooruit zullen gaan.’ VWS laat via een woordvoerder weten dat het ministerie de financiering zal beoordelen en nader invullen aan de hand van het uitvoeringsdocument.  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hoopt dat het SRI snel van start gaat. Zij is nu genoodzaakt oude richtlijnen te gebruiken bij toezicht, laat een woordvoerder weten: ‘Zolang er nog geen nieuwe richtlijnen zijn, gebruiken we de oude. We betreuren dat dat nog steeds noodzakelijk is, want de richtlijnen zijn hoognodig aan vernieuwing toe. (…) Het is de hoogste tijd dat alle betrokken partijen doen wat nodig is om (de richtlijnen voor) infectiepreventie de aandacht te geven die het verdient. (…) Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie moet ervoor zorgen dat de samenhang in de richtlijnen voor alle partijen duidelijk is. (…)’ 

Lees ook

 

Nieuws kwaliteit
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.