Laatste nieuws
Mathijs Smit
1 minuut leestijd
Nieuws

Mogelijk einde vergoeding huisartsconsult

25 reacties

Minister Schippers van Volksgezondheid overweegt een ingrijpende wijziging van de manier waarop huisartsen worden betaald. Dat blijkt uit een analyse van het akkoord dat de minister vorige maand sloot met de zorgverleners in de eerste lijn.

Op dit moment krijgen huisartsen een bedrag per ingeschreven patiënt, het zogeheten inschrijftarief. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op bedragen per consult. Uit het akkoord blijkt dat dit systeem in elk geval de komende vier jaar blijft bestaan. Wel zal er vanaf 2015 geëxperimenteerd worden met bekostigingssystemen die geen consulten kennen.

In het voorjaar van 2017 wil de minister de experimenten evalueren, en een beslissing nemen of er een einde komt aan de vergoeding van consulten. Het ministerie van Volksgezondheid wil perverse productieprikkels wegnemen, en vergoeding van consulten kan zo’n prikkel bevatten.

Mathijs Smit

Lees ook:

Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
Nieuws huisartsen Schippers
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.L. Schouten

  huisarts, BUDEL

  Ik kan me herinneren dat we voor 2006 ook zoiets hadden, dat heette toen ziekenfonds...

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK

  Rustig vandaag! Even naar buiten en wat mensen tackelen om zo lekker pervers geprikkeld te raken. ... ...

  ......

  Zo, aaaaaah!

  Lekker, dank Edith!

 • W.A.J.M. Bosboom

  huisarts, DE MEERN

  Minister Schippers is slim bezig.
  Haar duiding van het consulttarief als een “perverse prikkel” is een fraaie vondst.
  Het is haar rookgordijn rond een substantiële bezuiniging.

  Onze consultbelasting zal met de doorgaande verschuiving van de 2e lijn ...naar de 1e lijn en met de overheveling van een groot deel van de AWBZ naar de Gemeenten nog meer toenemen.
  Sinds 2006 is het aantal consulten per normpraktijk al met ruim 20% toegenomen.
  Als je daarbij in aanmerking neemt dat de gemiddelde consultduur sinds 2006 met één tot twee minuten is gestegen (meer vragen van mondiger patiënten, ADEPD-registratie) dan is onze totale consultbelasting sindsdien met minstens 30% gestegen. DE LHV heeft praktijkverkleining, verbazingwekkend genoeg, niet prominent in het nieuw gesloten convenant met minister Schippers laten opnemen.

  Bij een consultvergoeding zie je financieel nog wat terug van extra consultwerkzaamheden.
  Bij uitsluitend een abonnementsvergoeding zie je niets extra terug als je - bij een gelijkblijvend aantal patiënten – nòg meer consulten moet gaan doen.
  Die “perverse prikkel” is - en dat blijkt ook uit de vele reacties - een handige afleidingsmanoeuvre.
  Dus LHV, nu eens geen slappe knieën maar keihard blijven vasthouden aan het huidige reële gemengde vergoedingssysteem.

 • H.M.M. Vos

  Huisarts, 'S-GRAVENHAGE

  Hoewel dit in het zorgakkoord iets genuanceerder wordt omschreven, wordt inderdaad de term perverse produktieprikkels gebruikt. En verderop wordt een systeem omschreven waarin consulten niet apart worden gedeclareerd. Dat vind ik op z'n zachtst gezeg...d bijzonder. Ik denk dat het bij de meeste collega's hetzelfde gaat als bij ons: meer mensen willen een consult dan dat er plaats is. De triage is er dus, naast het filteren van spoedgevallen, ook op gericht om de spreekuren behapbaar te houden. En dan zouden wij dus geprikkeld worden om meer consulten à €8,67 te doen? Die zou ik dan in de avonduren moeten doen. Even rekenen: 5 consulten per uur, dat is €43,35 per uur. Als ik dan twee uur spreekuur doe en nog een half uur uitwerk- en administratietijd (volgens de NZa niet declarabel, want alleen de tijd mét de patiënt in de spreekkamer telt mee voor het consult), dat is dan €34,68 per uur. En daar moet het salaris van mijn assistente nog vanaf, want ik zit nou niet in een wijk waarin ik lekker alleen 's avonds spreekuur ga doen. Ik zie de prikkel niet. Bij VWS is deze blijkbaar wel zichtbaar!

 • J. Begeman

  huisarts, LEEUWARDEN

  In deze plannen lees ik een verborgen agenda: als consulten niet vergoed worden is de logische consequentie dat de gemiddelde huisarts de drempel iets hoger laat worden voor meer dan verwacht aantal consulten. Doordenkend in deze denktran...t in elk geval, want het idee van perverse prikkels suggereert dat het nu aantrekkelijk is om extra consulten aan te moedigen. Deze intentie tot versobering past ook helemaal in het huidige politieke klimaat. Over een aantal jaren zullen we wel horen dat we te weinig service bieden en gaan we weer praten over hoe dat op te lossen, met welke prikkels zou dat dan gaan gebeuren? Als je wat langer in het vak zit leer je wel flexibel te worden. Of zullen we via de variabele inschrijfvergoeding geprikkeld worden door te gaan met onze steeds uitbreidende kwaliteitsverberingsprocessen?

 • P.J.O.W. Bisschops

  arts M&G, GROUW

  Hoezo ''perverse productieprikkels wegnemen''??
  Ik val alleen al over de gebruikte terminologie!
  Huisartsen in Nederland doen goed werk en zorgen zeker niet voor perverse productieprikkels.
  Laten we eens goed nadenken over goede en efficiënte zorg i...n Nederland zonder meteen dit soort termen te gebruiken!
  P.Bisschops , arts Maatschappij en Gezondheid, profiel Jeugdgezondheidszorg

 • J. Wind

  huisarts, WIJK EN AALBURG

  Weet de ene VVD-hand wel wat de andere doet? Baas Rutte wil de economie aan het rollen krijgen....!? Moet hij vooral z'n vakministers (!) dit soort plannen de ether in laten zenden: zal de investeringen in huisartsenland zeker stimuleren de komende j...aren, dit soort berichten!

 • F. Hofman

  huisarts, AMSTELVEEN

  Het is niet te begrijpen dat de minister denkt dat het aantal huisartsconsulten de gezondheidszorg duur maakt. Gezien het tarief is dit volledige onzin. Hoe lager de drempel is dat wij patienten op ons spreekuur zien, hoe kleiner de kans dat patient...en in avond en week-end naar huisartsenpost of de nog duurdere EHBO gaan. Ook het terugzien van patienten nadat medicatie is voorgeschreven verbetert bewezen de therapietrouw. Als de minister het idee heeft dat er zoveel onnodige consulten worden gedaan dan zou ik haar van harte uit willen nodigen om een dagje mee te lopen in onze praktijk. Dan kan ze meteen zien hoeveel uur wij met zijn tweeën werken voor 1 norm praktijk, ongeveer 75-80 uur. Dan krijgt zij de luie parttime werkende huisarts ook wat beter in beeld.

 • E. Benjamins

  huisarts, New Zealand

  Dit is halfslachtig. Laten we dan meteen het Anglosaksische model adopteren. Hier in Nieuw-Zeeland betaalt de overheid de praktijken een inschrijftarief. De patiënt betaalt zelf het consulttarief. Dit werpt helemaal geen drempel op. Patiënten “sparen...” voor dit soort onvoorziene uitgaven. Maar bespaart deze maatregel echt zoveel geld? Op een budget van 93 miljard in 2012 met huisartsenzorg 2,6 miljard? Er zitten hier al veel Nederlandse collega’s, maar zonder loon naar werk krijgt het begrip ondernemen in Nederland wel een heel perverse dimensie. Enfin, iedereen is hier van harte welkom: Kia Ora en tot snel!

 • J.J.M. van der Geest

  huisarts, SOEST

  Persoonlijk ben ik nog steeds heel tevreden over het gemengde systeem wat we nu sinds 2006 hebben. Er is een inschrijftarief waarmee men betaalt voor de voorziening. Daarvoor zijn wij elke dag open, houden wij het dossier bij en ben ik bereid een aan...tal zaken voor mensen te doen zonder tarief. En voor praktijken die veel verrichtingen hebben, bijvoorbeeld door de populatie (allochtonen, ouderen, jonge kinderen) of omdat de huisartsen veel zorg bieden, worden de inspanningen beloond. Dat lijkt mij alleszins rechtvaardig. Wat beoogt de minister met deze stelselwijziging, behalve weer een heleboel administratieve chaos???

 • T.K.A. Liem

  huisarts n.p, MAARSSEN

  Natuurlijk is het streven van onze minister om uiteindeljk de huisarts te laten betalen voor alle hulp die hij z'n patient biedt.

 • N.A. Jager

  co-assistent, GRONINGEN

  Invoering van een maatregel waarbij de minister alleen wijzigingen kan doorvoeren gebaseerd op(wetenschappelijk) bewijs lijkt mij een beter idee.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK

  Hi hi, perverse prikkel noemt ze dat. Inderdaad, een consulttarief van 8,67 euro en een visitetarief van 13,01 euro is pervers. Maar geen perverse prikkel om harder te werken, dat kan ik u verzekeren!

 • Mengelberg

  psychiater, Amsterdam nl

  Het buiten de deur houden door telefonisch afpoeieren van patiënten zal lucratief worden. Van 'perverse prikkels' gesproken!

 • T. Dorresteijn

  huisarts, EDERVEEN

  Tja, en dan moet er weer wat worden bedacht voor al die perverse verwijsprikkels. Waarschijnlijk een korting op het inschrijftarief voor de praktijken die bovengemiddeld verwijzen. Daarna weer wat bedenken om het gemiddelde aantal verwijzingen omlaag... te brengen, bijvoorbeeld een eigen bijdrage van zowel de huisarts als de patiënt bij elke verwijzing? We zullen wel zien welke perverse maatregelen onze excellentie(!) nog meer weet te bedenken.

 • J. Wind

  huisarts, WIJK EN AALBURG

  Ik zou 'loon naar werken' verwachten van een VVD-politica..... Meer en meer lijkt het 'loon naar de bedachte en steeds maar wisselende fratsen van politiek en zorgverzekeraar' te worden....! Uitermate zorgelijk!!

 • Jos Rensing

  huisarts, 'S-GRAVENHAGE

  Bij de invoering van de zorgverzekeringswet wensten Wiegel (VVD-ZN) en Hoogervorst (VVD) destijds volledige afschaffing van het abonnementstarief voor de huisarts zoals de toen op te heffen ziekenfondsen dat kenden. Dat was immmers beloning van luih...eid. Perverse prikkel. Daar hebben huisartsen nog tegen gestaakt. Uiteindelijk kwam er dus een gemengd uniform tarief. En nu overweegt Schippers (VVD)afschaffing van het consulttarief.
  Ik verwacht van bewindspersonen geen overdreven kennis van zaken, de meesten zijn na vier jaar of minder immers al weer weg, maar een beetje consistentie van beleid zou al heel wat zijn.

 • L.J.H. Hoeve

  huisarts, UTRECHT

  Inderdaad Edith, hoe vaak wij patiënten niet thuis bellen om op het spreekuur te komen met niet bestaande klachten...
  Ik dacht dat wij laagdrempelige service moesten bieden, omdat inmiddels al ruimschoots bewezen was dat dit uitermate kosteneffectie...f is.

 • Jan van Deursen

  chirurg, Leiden

  Onze vermeende bondgenoot de VVD, kan de afgelopen 20 jaar niet betrapt worden op positieve betrokkenheid met de gezondheidszorg.
  Alle desastreuze maatregelen van de afgelopen tijd in de zorg zijn te danken (..) aan de "liberalen".
  Ik zal dus nooit m...eer VVD stemmen.

 • A.A.M. van Ardenne

  Huisarts, MOLENSCHOT

  Onze minister wil de eerste lijn versterken, gelukkig zo denk je dan.
  Resultaat: Jaarverslag 2012 Omzet 20% gedaald, kosten 5% gestegen
  Chapeau! Met zulke "vrienden" heb je geen vijanden meer nodig!

 • A.G. den Hartog

  huisarts, SLIEDRECHT

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK

  Ze weten het toch echt niet meer, he, daar in Den Haag? Nu dit weer! Draai, draai, kronkel, draai! Wat zullen we nu weer verzinnen?

 • J. Vos

  huisarts, BREDA

  ik meen me te herinneren dat een praktijk met veel ingeschreven patienten die nauwelijks komen financieel beter af is dan een praktijk met weinig patienten die frequent komen; de perversiteit van de prikkel lijkt me dus wel mee te vallen, tenzij je m...alafide declareren wilt tegengaan, Maar dat lijkt me beter op te lossen door controles van declaratiegedrag.

 • T.L. Spruit

  huisarts, STOLWIJK

  De partij van Mw. Schippers vond het rond 2006 geen perverse prikkel, maar MARKTWERKING!! En die zou de gezondheidszorg weer gezond maken. Marktwerking. Je hoort het woord weinig meer. Zou dat zijn doordat marktwerking de wereldeconomie kapot heeft g...emaakt? Het zal toch niet zo zijn dat marktwerking ook niet goed is voor de gezondheidszorg? Gaat de partij voor vrijheid en democratie ons met geheven hoofd leiden naar een door de overheid geregelde uniforme gezondheidszorg? Nou ja, gelukkig hebben wel vele zelfstandige, vrij gevestigde adviseurs in de tussentijd hier een mooie liberale boterham aan verdiend.

 • P. Mout

  huisarts, SOEST

  Ik wordt pervers geprikkeld als de keuze(mogelijkheid) van de patiënt een afspraak op mijn spreekuur te maken als een perverse (= tegennatuurlijke, verdorven) prikkel wordt bestempeld.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.