Laatste nieuws
Joost Visser
2 minuten leestijd
Nieuws

NZa: vier opties om huisarts te betalen

3 reacties

De toekomstige huisartsenzorg en geïntegreerde zorg kunnen worden gefinancierd op basis van verrichtingen. Maar ook een volledig abonnementstarief is denkbaar, evenals mengvormen van beide.

In een advies aan minister Schippers ‘verkent’ de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vier opties voor de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg en geïntegreerde zorg. In de vier staan achtereenvolgens de zorgvraag, het resultaat, de keuzevrijheid en de kostenbeheersing centraal.

In de eerste optie, waarin bekostiging wordt gedifferentieerd naar de zorgbehoefte van de patiënt, krijgt de huisarts voor patiënten die slechts incidenteel komen, een kostendekkend maximumtarief conform het huidige passantentarief. Voor patiënten die chronische of complexe zorg nodig hebben komt een vrij tarief. Verzekeraars en zorgaanbieders maken onderling afspraken over onder meer instroomcriteria.
In de tweede optie, waarin ruimte wordt gecreëerd voor lokaal maatwerk in bekostiging, maken lokale partijen marktafspraken waarbij vooral de resultaten tellen, zoals: gezondere patiënten. Binnen zekere grenzen zijn prestaties en tarieven vrij.

Keuzevrijheid staat centraal in de derde optie, waarin zorgactiviteiten functioneel worden beschreven en het inschrijftarief wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er een verrichtingensysteem met maximum- en/of vrije tarieven, vergelijkbaar met het gereguleerde en het vrije segment in de dbc’s voor de medisch-specialistische zorg. Het ‘opengooien’ van de eerstelijnszorgmarkt zal resulteren in een betere prijs-kwaliteitverhouding (lees: betere service).

In het vierde model, ten slotte, draait het om kostenbeheersing. Het ‘meest voor de hand liggend’ is in dit geval een bekostiging met een volledig abonnementstarief voor huisartsenzorg, eventueel gedifferentieerd naar zorgzwaarte. Geïntegreerde zorg kan worden bekostigd vanuit aanvullende budgetten die door de zorgverzekeraars worden uitgekeerd.

De NZa doet geen uitspraak over de meest wenselijke optie. Wel geeft ze aan wat de verschillende opties betekenen voor onder meer kostenbeheersing, substitutie en het stimuleren van taakherschikking.

Minister Schippers vroeg de NZa eind november om advies. Zij wilde de bekostiging van de huisartsenzorg eenvoudiger maken en verzekeraars de ruimte geven om aanbieders naar prestatie te geen belonen. Ook zouden taakherschikking, integrale zorgverlening, samenwerking en innovatie gestimuleerd moeten worden. Haar kritische beschrijving van de huisartsenzorg riep destijds veel weerstand op.

Joost Visser


Bron:

NZa-advies Bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg; verkenning van vier opties

Lees ook:

VWS stelt inschrijftarief huisartsen ter discussie 

'Schippers vervreemdt zich verder van de huisartsen' 

‘Minister breekt spilfunctie huisarts af’

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Nieuws huisartsen Schippers
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • C.G.H. Blok

  huisarts, Harlingen

  De NZA geeft vier opties met afspraken met plaatselijke zorgverzekeraars. De afgelopen jaren hebben we gezien dat zoiets voor individuele huisartsen onhaalbaar is: één huisarts tegenover een organisatie met professionele onderhandelaars. Onderhandele...n in groepen wordt door de NMA al heel snel gezien als kartelvorming.
  De LHV doet er goed aan om stelling te nemen tegen deze voorstellen.

 • M.A. de Vries

  Huisarts, MIDDELBURG

  Ik hoop dat er gekozen wordt voor een eenvoudige optie. Abonnementstarief. Meer betalen voor gezondere mensen is kolder. De verantwoordelijkheid om mensen gezonder te laten leven begint bij beperking van de verkrijgbaarheid van tabaksprodukten en he...t stimuleren van gezonde voeding. Dat begint bij de supermarkt, bij de scholen, bij voorlichting en niet bij de huisarts. Dit ingewikkelde nza-stuk draagt het gevaar in zich dat een nog groter administratief chaotisch stelsel wordt opgetuigd en dit zal ten koste gaan van de kwaliteit van zorg.

 • P.W. Blankevoort

  Huisarts, WILLEMSTAD CURAÇAO

  Abonnement tarief heeft als voordeel dat het lijkt op het systeem dat ooit in China (?)gold als zaligmakend. (Je krijgt betaald als de cliënt gezond is en blijft. Als de cliënt ziek wordt krijg deze gratis behandeling) Bij een vaste vergoeding geldt:... hoe gezonder de cliënten, hoe meer vrije tijd. Om meer te verdienen zou je kunnen overwegen om meer cliënten in te schrijven om de overgebleven tijd op te vullen. Alleen als de volks epidemie dan vroeg of laat om zich heen slaat en half Nederland is onderdeel van de epidemie heb je wel een probleem. Of zou dat op te vangen zijn door een paar POH-ers op afroepbasis te laten assisteren.....

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.