Laatste nieuws
Nieuws

‘Meer zeggenschap Tweede Kamer over extra zorggeld’

2 reacties

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil de Tweede Kamer zeggenschap geven over grote budgetverhogingen die een gevolg zijn van vastgestelde kwaliteitskaders voor de zorg. Hij hoopt daarvoor voor de zomer een wetsvoorstel klaar te hebben. De Jonge zegt niet onder de verhoging van het verpleeghuisbudget uit te willen, zoals in de Tweede Kamer werd gevreesd.

Vorig jaar werd een kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg vastgesteld door het Zorginstituut, met onder andere personeelsnormen daarin. Om dat kader uit te voeren, bleek ruim 2 miljard euro jaarlijks extra nodig te zijn. Daardoor komt het budget om de Wet langdurige zorg (Wlz) jaarlijks uit voeren op zo’n 12 in plaats van 10 miljard euro te liggen. In de Tweede Kamer, die zelf had gevraagd om meer investeringen in verpleeghuiszorg, ontstond beroering over de financiële plicht die aan het vaststellen van dat kader hing. Het demissionaire kabinet-Rutte II kondigde in de begroting voor 2018 aan dat het liet onderzoeken of zo’n financieel gevolg kon worden getoetst op ‘aanvaardbaarheid’.

De Jonge wil de Tweede Kamer wettelijk meer zeggenschap geven over het aangaan van zo’n financiële verplichting die volgt uit een kwaliteitskader, zo lichtte hij deze donderdag in een overleg met de commissie VWS toe. Dat kan tot nu toe niet, schetste de minister. Drie onafhankelijke instituten zijn betrokken bij de kwaliteitskaders: het Zorginstituut registreert het kader (waardoor zorgpartijen zich aan de kwaliteitsnormen die erin staan moeten houden), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt tarieven die nodig zijn om de norm kostendekkend waar te kunnen maken, en het Centraal Planbureau (CPB) raamt hoeveel mensen bepaalde zorg nodig zullen hebben. Daaruit rolt een financieel plaatje, dat vervolgens vastligt en waar ruimte voor in een rijksbegroting moet worden gevonden.

Normaal heeft de Tweede Kamer budgetrecht, waardoor het om aanpassingen op de begroting kan vragen, maar door de route via drie onafhankelijke instituten was dat budgetrecht niet meer geldig, lichtte De Jonge toe. ‘Dat was nieuw. Ik wil dat herstellen. Ik wil een politieke weging door de Tweede Kamer mogelijk maken op het moment dat een kwaliteitskader leidt tot een schoksgewijze verhoging. Dat maakt het mogelijk om na te denken of je zo’n verhoging wilt.’

Binnen de commissie VWS van de Tweede Kamer bestond zorg dat het kabinet op die manier eigenlijk onder de uitgaven van 2,1 miljard uit wil. Volgens De Jonge hoeft daar ‘geen verwarring’ over te bestaan en heeft het kabinet geenszins de intentie om dit bedrag te verlagen. ‘Laten we niet sikkeneurig doen over die 2,1 miljard euro die onvermijdelijk is geworden. We wilden toch met zijn allen extra geld voor verpleeghuiszorg?’

Terugvorderen

Wel wil De Jonge de mogelijkheid hebben om het extra geld voor verpleeghuiszorg terug te vorderen van zorgkantoren (die langdurige zorg inkopen), die er niet in slagen om met het extra geld meer verpleeghuiszorgpersoneel in te kopen. Hij is nu met zorgkantoren in gesprek om daar afspraken over te maken voor de zorginkoop voor 2019. ‘Als er straks niemand bij is gekomen, en er niet aantoonbaar meer tijd en aandacht is voor ouderen in verpleeghuizen is gekomen, wil ik niet alleen ‘ik weet het niet’ kunnen zeggen als u mij vraagt waar het extra geld heen is’, aldus De Jonge. ‘Dat geld komt niet for granted. Dus ja, ik wil geld terug kunnen vorderen dat niet opgaat aan betere zorg voor ouderen.’ De Jonge benadrukte dat ‘het geld niet het probleem is, het vinden van mensen wel’.

Lees ook:

Nieuws ouderen verpleeghuiszorg financiën tweede kamer
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • geert slock

  huisarts, sluis

  Als de politici iets belangrijk vinden gaat het geld geoormerkt naar de personen die het beleid uitvoeren en die ook niet zomaar ontslagen kunnen worden, bvb bij ambtenaren die het staatsapparaat draaiende houden. Als ze het echt goed voorhebben me...t de zorg en niet allen het budget willen beheersen dan geven ze best aan verzorgenden en verpleegkundigen een even beschermd statuut als de ambtenaren : marktconforme betaling, werkzekerheid en bescherming tegen wanbeleid van onkundige bestuurders.
  Naast de patient is de zorgverlener nog altijd best geplaatst om te bepalen hoe zorggeld besteed kan worden.

 • PJM van Loon

  Orthopeed/ houdingsdeskundige, Oosterbeek

  Hoe goed zou de Tweede Kamer dat kunnen? Meer zeggenschap over Zorggeld? Met welke kennis zou dat tot zinnige / eerlijke beslissingen leiden? In de krant: in Tweede Kamer niemand met BIG registratie op een verpleegkundige bij PVV na. Chroniciteit l...oopt uit de hand , niet alleen bij ouderen, maar RIVM waarschuwt voor de tsunami als de gevolgen van de almaar intensiverende sedentaire leefstijl bij de jeugd de beroepsbevolking bereikt . Preventiekennis is al heel lang uit de (para-)medische opleidingen weggezakt. In de Gezondheidsraad zit geen enkele wetenschapper die de preventieve kracht van de Gezondheidsleer nog kan uitdragen. Wel over voedingsstoffen, gif, roken, alcohol etc. ,maar niet over de meer biomechanische aspecten van gezondheid ( gezonde houding, gezonde beweegpatronen, voldoende kracht en soepelheid in het spierskeletstelsel) , waar ook het brein en de rest van het zenuwstelsel wel bij vaart. Veel oudere artsen, heilgymnasten en gymnastiekleraren, maar ook veel grootouders weten dit nog wel, maar kunnen er in de verpleeghuizen steeds minder over bevraagd worden. Preventie op zeer veel aandoeningen is echt alleen effectief in de groeifase. Zeker de rugklachten. Ook niet BIG geregistreerde Kamerleden zouden deze common sense eens op kunnen halen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.