Laatste nieuws
Nieuws

Medisch specialisten hebben hoog inkomen

4 reacties

In Nederland verdienen vrijgevestigde medisch specialisten vergeleken met collega’s in andere landen een hoog inkomen. Ook nu hun omzet sinds 2010 met 20 procent is gedaald. Specialisten die in loondienst werken, zitten qua salaris in de internationale middenmoot van de specialistensalarissen. Dat concludeert de commissie-Meurs in een rapport dat vanochtend is gepubliceerd.

Het onderzoek naar de specialistensalarissen is een uitvloeisel van het begrotingsakkoord 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Daarin is het voornemen opgenomen om de inkomens van Nederlandse specialisten meer in lijn te brengen met die van collega’s in andere landen. Naast de relatieve hoogte van de salarissen van specialisten, brengt de commissie-Meurs ook verschillende beleidsopties in kaart om de specialisteninkomens aan te pakken.

Tegelijkertijd verscheen een rapport van SEO Economisch onderzoek dat op dit punt tot gelijke conclusies komt. De verschillen met specialisten in andere Europese landen zijn volgens SEO wel minder groot dan eerder leek uit cijfers van de OESO.

De commissie-Meurs adviseert niet om alle specialisten in loondienst te nemen. Maar ze ziet er wel wat in om het zelfstandig werken middels fiscale maatregelen financieel minder aantrekkelijk te maken. De commissie ziet verder niets in systeemverandering: er is al veel veranderd en de lonen van vrijgevestigde specialisten dalen. SEO constateert dat het gemiddeld inkomen van 259.000 euro in 2009 is gedaald naar 211.000 euro per jaar nu.

De commissie-Meurs raadt aan om te experimenteren met een beloning voor artsen die gezondheidswinst bij hun patiënten boeken. Als niet meer wordt betaald voor de hoeveelheid ingrepen die de specialisten doen, komt de nadruk meer op kwaliteit dan op kwantiteit te liggen.

De Orde van Medisch Specialisten is positief over de uitkomsten van de commissie-Meurs. Het onderzoek schept volgens de Orde duidelijkheid over de inkomens van met name de vrijgevestigde medisch specialisten. ‘Uit de cijfers van de commissie-Meurs resulteert een bruto inkomen van 180.000 euro per jaar voor vrijgevestigde medisch specialisten.’ Dat bedrag resteert volgens de Orde na betaling van de kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het pensioen en verrekening van fiscale voordelen.

De Orde benadrukt dat het rapport laat zien dat de Nederlandse specialist een goed salaris ontvangt en daar ook hard voor werkt: gemiddeld 55 uur per week. ‘De gemiddelde productiviteit per medisch specialist ligt dan ook hoog terwijl het aantal ingrepen relatief laag blijft.’

Henk Maassen


Bronnen:

Lees ook:


beeld: iStockphoto
beeld: iStockphoto
Nieuws inkomen specialisteninkomens
 • Henk Maassen

  Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A.J.M. Schipperijn

  internist met pensioen, NOORDWIJK ZH

  Het idee van: "Medisch Specialisten in dienstverband -zoals ik zelf gedurende mijn gehele werkzame leven ben geweest- juich ik van harte toe, maar: de effectuering hiervan moet vooralsnog niet dwingend van buitenaf worden opgelegd. De specialist moet... zélf de voordelen leren zien van het dienstverband, zoals inderdaad de pensioenbijdrage van de werkgever en andere emolumenten.
  Er is er een ander punt dat aandacht verdient en dat si: het Professioneel Statuut, waarin met de werkgever - het ziekenhuis - het onafhankelijk handelen van de specialist moet worden veiliggesteld. Daar mag absoluut niet aan getornd worden. De medisch specialist komt tegenwoordig toch al vaak klem te zitten tussen de door bepaalde politieke partijen voorgestane inkomens beperking enerzijds en anderzijds be bemoeizucht van zijn werkverschaffers - de ziekenhuis besturen - en de zorgverzekeraars. Wanneer de medische specialisten niet uitkijken, dan wordt hun straks nog opgelegd hoe zij hun diagnostiek en therapie precies dienen uit te voeren. Tot de Orde van m
  Medisch Specialisten wil ik zeggen: let op uw zaak!

 • A.J.M. Schipperijn

  internist met pensioen, NOORDWIJK ZH

  Het idee van: "Medisch Specialisten in dienstverband -zoals ik zelf gedurende mijn gehele werkzame leven ben geweest- juich ik van harte toe, maar: de effectuering hiervan moet vooralsnog niet dwingend van buitenaf worden opgelegd. De specialist moet... zélf de voordelen leren zien van het dienstverband, zoals inderdaad de pensioenbijdrage van de werkgever en andere emolumenten.
  Er is er een ander punt dat aandacht verdient en dat si: het Professioneel Statuut, waarin met de werkgever - het ziekenhuis - het onafhankelijk handelen van de specialist moet worden veiliggesteld. Daar mag absoluut niet aan getornd worden. De medisch specialist komt tegenwoordig toch al vaak klem te zitten tussen de door bepaalde politieke partijen voorgestane inkomens beperking enerzijds en anderzijds be bemoeizucht van zijn werkverschaffers - de ziekenhuis besturen - en de zorgverzekeraars. Wanneer de medische specialisten niet uitkijken, dan wordt hun straks nog opgelegd hoe zij hun diagnostiek en therapie precies dienen uit te voeren. Tot de Orde van m
  Medisch Specialisten wil ik zeggen: let op uw zaak!

 • R.W. Kreis

  chirurg, BEVERWIJK

  Zoals ik al eerder heb gemeld betreft het rapport Meurs geen onderzoek maar een doelgericht plan de inkomens van medisch specialisten naar beneden bij te stellen. Immers bij een onderzoek probeer je verkregen gegevens in een bredere context te plaats...en en daarmee de relativiteit van het resultaat aan te geven.
  Wie de OECD cijfers kent weet dat het totaal aan medisch-specialistisch "honorarium" in Nederland behoorlijk onder het gemiddelde ligt. Dat er in Nederland "goed" verdiend wordt komt door twee redenen:
  1/ het aantal medisch specialisten in Nederland ligt eveneens onder het OECD gemiddelde,
  2/ er wordt door medisch specialistisch Nederland hard gewerkt.
  Helaas is het totaal aan honorarium nog steeds niet rechtvaardig verdeeld over de verscheidene specialismen. De voortdurende wijzigingen in ons zorgstelsel doen daar ook geen goed aan.
  Het is kennelijk de politieke wens om te proberen van alle OECD-landen zowel het aantal specialisten als het inkomen onder het gemiddelde te laten uitkomen. Deze doelstelling zal de zorg in Nederland verder ontregelen. Immers er zijn te weinig specialisten om allemaal in loondienst te gaan. Arbeidstijd regelingen vergen nu eenmaal meer mankracht dan er nu is. Het reduceren van het honorarium zal ook het in dienst nemen van broodnodig hulp-personeel ( AGNIO's en gespecialiseerde verpleegkundigen) onmogelijk maken.
  Het aannemen dat het bij regio-maatschappen om financieel gewin gaat, toont de mind set van de onderzoekers en gaat volledig voorbij aan het traject van verregaande specialisatie en het kwaliteitsaspect van minimale volumes voor noodzakelijke expertise.

 • B.J. Kam

  oud huisarts, ZWOLLE

  De vergelijking is scheef. De arts in loondienst heeft een pensioen bijdrage van de werkgever en meestal ook andere emolumenten die de vrijgevestigde arts uit eigen zk betaalt. Dit soort publicaties heeft dus weinig zin.
  Dr. B.j. Kam, zwolle

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.