Laatste nieuws
Heleen Croonen
2 minuten leestijd
Nieuws

LSP opgenomen in contract verzekeraars

4 reacties

De grote zorgverzekeraars dwingen huisartsen in hun contracten tot aansluiting bij het landelijk schakelpunt (LSP), vindt beroepsorganisatie van praktijkhouders VPHuisartsen. De vereniging spant een kort geding aan.

De vier grote verzekeraars hebben de huisartsen een contract voor 2013 voorgelegd waarin aansluiting op het landelijk schakelpunt is opgenomen. In het contract van Achmea staat bijvoorbeeld: ‘De zorgverzekeraar stimuleert en ondersteunt de realisatie van de benodigde infrastructuur voor elektronische uitwisseling van (medische) informatie van patiënten. De zorgaanbieder spant zich in om deze informatie via elektronische weg met andere zorgaanbieders uit te wisselen. De zorgaanbieder kan zich rechtstreeks dan wel via een regionale communicatiedienst aansluiten bij de landelijke communicatiedienst. De zorgaanbieder is zich ervan bewust dat in de toekomst de rechtstreekse dan wel indirecte aansluiting op de landelijke communicatiedienst niet meer vrijblijvend is.’

‘Het tekenen van het contract zonder dit onderdeel is geen optie’, reageert huisarts Annelies Leloup van VPHuisartsen. De vereniging wil voorkomen dat verzekeraars huisartsen contractueel verplichten zich aan te sluiten bij het landelijk schakelpunt. ‘VPHuisartsen is voorstander van goede communicatie in de zorg en is voor een veilige (elektronische) uitwisseling van medische gegevens. Aansluiting op het LSP biedt op dit moment echter onvoldoende veiligheidsgaranties en mogelijkheden om het beroepsgeheim te garanderen’, aldus het persbericht.

De Achmea-tekst is niet bedoeld als verplichting, reageert woordvoerder Christine Rompa. ‘De beroepsgroepen hebben zelf het initiatief genomen tot deze landelijke infrastructuur. Wij kunnen aansluiten helemaal niet verplichten. Met dit onderdeel van het contract wilden we de huisartsen alleen maar stimuleren en ondersteunen. Afspraken zullen er alleen komen aan de hand van normen, en die zijn er nog niet.’

Verzekeraars kunnen huisartsen pas verplichten om zich aan te sluiten op het LSP als beroepsnorm voor huisartsen aangenomen wordt. ‘Maar dat duurt nog jaren, als het al gebeurt’, zegt een woordvoerder van de LHV vrijdag op Nu.nl. ‘Huisartsen moeten eerst ervaring opdoen met het nieuwe systeem. Is het veilig? Werkt het? Daarna, en dan spreken we over jaren later, gaan we kijken of de beroepsgroep het gebruik van het EPD in de beroepsnormen wil opnemen. Dat is een democratisch proces onder huisartsen, waar verzekeraars niets mee te maken hebben’, legt de woordvoerder uit.

VPHuisartsen overweegt om niet alleen de vier grote zorgverzekeraars maar ook de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) aan te klagen. In het businessplan van de VZVZ staat dat in ruil voor de 75 miljoen euro subsidie de komende jaren 95 procent van de huisartsen zich moet aansluiten op het LSP.

VPHuisartsen is een vereniging die is voortgekomen uit comité WAKE UP!!, en heeft een nauwe samenwerking met De Vrije Huisarts.

Heleen Croonen

Lees ook:

beeld: iStockphoto
beeld: iStockphoto
Nieuws EPD LSP VZVZ
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Annette Offringa

  huisarts, Westervoort

  Voor overheid en verzekeraars geldt de LHV als de vertegenwoordiger van de huisarts. Stemt de LHV in met een nieuw plan, dan verwordt dat plan daarmee tot beroepsnorm. Nu de LHV de huisarts van de NMa niet meer mag vertegenwoordigen ten aanzien van f...inanciële randvoorwaarden, lijkt zij haar bestaansrecht in een andere hoek te zoeken, namelijk: het introduceren van nieuwe beroepsnormen.
  In het visieboekje, waarin een aantal nieuwe taken voor de huisarts worden geintroduceerd, werken zij nog netjes samen met de NHG. (Zie mijn brief "toekomstvisie LHV") Het ondertekenen van het convenant voor introductie van het LSP is echter een soloactie van de LHV. Ondertekening van dit convenant door de LHV, betekent dat het LSP een beroepsnorm is geworden en dat deelname door de verzekeraars verplicht gesteld kan worden in de contractering van huisartsen.
  Deze beroepsnorm gaat echter niet vergezeld van een evidence based richtlijn over gebruik en inhoud van het LSP. Zolang deze richtlijn niet bestaat, kan aan het LSP invulling gegeven worden door andere partijen dan de beroepsgroep. Het ondertekenen van het convenant door de LHV kan dan ook gezien worden als het ondertekenen van een blanco cheque, waarbij niet gegarandeerd is dat de uiteindelijke invulling daarvan door de beroepsgroep nog beinvloed kan worden. Zeker niet als er geen eenduidige richtlijn of standpunt is ten aanzien van vorm en functie van het LSP. Een belangrijke vraag hierin is bijvoorbeeld: Wie bepaalt wie inzage heeft in het EPD? Nu beheren wij het dossier voor gebruik door behandelaren in het belang van de patiënt. Straks kan wellicht besloten worden ook inzage te verlenen aan controlerende instanties zoals verzekerings- en bedrijfsartsen. En als de minister haar wens om patiënten de regie over hun EPD te geven gestalte kan geven in een wet: hoe kunnen we dan ons beroepsgeheim garanderen voor kwetsbare patiënten die zelf niet in staat zijn hun gegevens te beheren of af te schermen (bijvoorbeeld minderjarigen, ouderen, slachtoffers van huiselijk geweld)? Het is aan de beroepsgroep om te beoordelen binnen welke grenzen het LSP ingezet kan worden in het belang van de patiënt. Het lijkt me dan ook een taak voor de NHG om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een inhoudelijke standaard te produceren voor gebruik en inhoud van het EPD. Wat mij betreft heeft de LHV dan ook voor haar beurt gesproken en daarmee het medisch beroepsgeheim in de uitverkoop gedaan.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Beroepsnorm!

  Dank LHV, dank.

  Lekker bezig! Wil het laatste lid het licht uitdoen?

 • D.M.M. Edens-Schipper

  specialist, PEINS

  Je kunt het als verzekeraar toch altijd proberen? Want hun uiteindelijk doel is ook inzage in dat EPD. Dus nu alvast even weer de grenzen opzoeken. Zo lang ik alleen positieve geluiden over het EPD van verzekeraars en automatiseerders hoor, en er sp...rake is van financiele incentives als huisartsen 90% of meer van hun patienten in dat EPD weten te praten, zal ik zelf nooit toestemming geven. Ook zal ik al mijn patienten dit af raden ( evenals de vorige keer toen er op slinkse wijze geprobeerd werd om dit "big brother project" bij iedereen door de s...t te duwen). Geef gewoon uw patient een kopie van de brief aan de huisarts of labuitslagen met het advies dit zelf in een map bijeen te houden conform de belastingpapieren. Dan kan uw patient zijn/haar gegevens zelf beheren.

 • D.M.M. Edens-Schipper

  specialist, PEINS

  Je kunt het als verzekeraar toch altijd proberen? Want hun uiteindelijk doel is ook inzage in dat EPD. Dus nu alvast even weer de grenzen opzoeken. Zo lang ik alleen positieve geluiden over het EPD van verzekeraars en automatiseerders hoor, en er sp...rake is van financiele incentives als huisartsen 90% of meer van hun patienten in dat EPD weten te praten, zal ik zelf nooit toestemming geven. Ook zal ik al mijn patienten dit af raden ( evenals de vorige keer toen er op slinkse wijze geprobeerd werd om dit "big brother project" bij iedereen door de s...t te duwen). Geef gewoon uw patient een kopie van de brief aan de huisarts of labuitslagen met het advies dit zelf in een map bijeen te houden conform de belastingpapieren. Dan kan uw patient zijn/haar gegevens zelf beheren.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.