Laatste nieuws
Nieuws

KNMG voegt afwegingskader toe aan meldcode mishandeling

1 reactie

Het moet voor artsen makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld moeten melden bij Veilig Thuis. Daarom heeft de KNMG een ‘afwegingskader’ toegevoegd aan het stappenplan in de meldcode.

In het afwegingskader moeten vijf vragen met een toelichting artsen ondersteuning bieden in hun overweging of ze Veilig Thuis inschakelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De vijf vragen gaan onder meer over of er, naar de inschatting van de arts, sprake is van acute of structurele onveiligheid, of de arts zelf in staat is hulp te bieden of te organiseren, of de betrokkenen hulp aanvaarden en zich ervoor inzetten de situatie te verbeteren en of de geboden hulp leidt tot verbetering van de situatie.

Volgens Judith Hoefnagels, SEH-arts en namens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen betrokken bij het opstellen van het afwegingskader, is een van de doelen dat artsen van hun handelingsverlegenheid afkomen. Hoefnagels: ‘We zien dat artsen vaak onzeker zijn over hun vermoedens én of ze daar wel of niet melding van moeten doen. Artsen zijn het aan kwetsbare kinderen en volwassenen verplicht hun afweging zeer zorgvuldig te maken. Er zitten veel haken en ogen aan het doen van zo’n melding, omdat je je zwijgplicht ervoor verbreekt. Dat kan de vertrouwensband met de patiënt op scherp stellen. Het afwegingskader biedt daarin houvast, om aan te kunnen tonen dat je de afweging zorgvuldig hebt gemaakt en gedocumenteerd. Daarnaast is de bedoeling van het afwegingskader dat de maatschappelijke signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld groter wordt; dat Veilig Thuis kwetsbare kinderen, volwassenen en ouderen in het vizier heeft. En dat dit ook meer op het netvlies van artsen komt te staan.’

Het afwegingskader wordt vanaf juli ingevoerd in de zorg en het gebruik ervan is vanaf januari 2019 verplicht. Aanvankelijk moest dit in 2017 al gebeuren, maar artsen en andere zorgverleners kregen een jaar langer de tijd om de veldnorm te ontwikkelen. Het afwegingskader komt er op aandringen van het ministerie van VWS dat de wetgeving rond de meldcode wil aanscherpen om geweld beter aan te kunnen pakken. Ook in andere sectoren, zoals de politie, het onderwijs en de kinderopvang waar soortgelijke afwegingskaders zijn gemaakt. Het dóen van melding bij Veilig Thuis is níet verplicht, hoewel het vaak is geopperd. ‘Maar het gebruik van de Meldcode Kindermishandeling is verplicht en daarmee is – vanaf 1 januari 2019 – ook het gebruik van het afwegingskader verplicht’, licht Hoefnagels toe. ‘Dat betekent dat je er als arts in juridische zin aan gehouden kunt worden. Maar dat werkt ook andersom, artsen kunnen hun handelen er ook mee verdedigen als dat nodig is.’

Lees ook:

Nieuws kindermishandeling mishandeling meldplicht huiselijk geweld
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Cornelis Bruijninckx

  chirurg n.p., Rotterdam

  Het is inderdaad belangrijk dat artsen zich realiseren dat zij meldrecht en geen meldplicht hebben. Het wel of niet melden van (vermoeden van) kindermishandeling verdient een goed gestructureerde afweging omdat belangrijke waarden in het geding zijn ...van verschillende individuen die (gewoonlijk) in een gezinsverbond samenleven. Zowel een (achteraf) onterechte melding als het (achteraf) achterwege laten van een melding kan ernstige gevolgen hebben.
  Het is van de wetgever verstandig geweest dat zij de roep om een verplichte melding heeft weerstaan en de betrokken professionals haar vertrouwen schenkt en hen de ruimte geeft van professionele individuele afweging vanuit een professionele intrinsieke motivatie.
  Het afwegingskader voor artsen is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van vele artsenorganisaties. Het mooie is dat artsen het komende half jaar aan de KNMG verbeterpunten kunnen aanleveren met als doel het afwegingskader te optimaliseren.
  Heel goed ook vind ik dat de artsencoalitie voor dit afwegingskader krachtig pleit voor een goed functionerend Veilig Thuis (voorheen advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld) en goede verbindingen tussen alle bij de
  jeugdbescherming betrokken organisaties. Daaraan schort nog het een en ander, hetgeen overigens is erkend door de verantwoordelijke minister.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.