Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG: KNMG nog steeds tegen herregistratie basisartsen

Plaats een reactie


In 1997 is de Wet BIG in werking getreden op één artikel na: artikel 8, over de verplichte herregistratie van basisartsen. Invoering van dit artikel werd uitgesteld omdat dit heel wat voeten in de aarde zou hebben en mogelijk hoge kosten zou meebrengen. Het lijkt erop dat de minister nu toch wil overgaan tot invoering van dit artikel.1

Waar gaat het om?
Artikel 8 bevat een regeling voor de verplichte periodieke registratie of herregistratie van het beroep (basis)arts en zeven andere basisberoepen (zie noot). De regeling houdt in dat de inschrijving als arts in het BIG-register aan een termijn van bijvoorbeeld vijf jaar wordt gebonden. Na verloop van die termijn kan de registratie alleen worden voortgezet als is voldaan aan bepaalde eisen op het gebied van werkervaring (bijvoorbeeld gemiddeld 16 uur per week) of bij- en nascholing, aldus het wetsartikel. Is niet aan de gestelde eisen voldaan, dan volgt doorhaling van de registratie. Op dit moment is de inschrijving van de basisarts in het BIG-register niet aan een termijn gebonden.

Geen voorstander
Enkele jaren geleden heeft de KNMG de minister al laten weten geen voorstander te zijn van herregistratie van het beroep basisarts. Dat standpunt is ook nu weer aan de minister verwoord. Hoewel de KNMG het doel van de Wet BIG onderschrijft - het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening -  gelooft zij niet dat herregistratie van het beroep basisarts daaraan zal bijdragen.

Cijfers


Hoe groot is de groep basisartsen? Enkele globale cijfers. Er zijn circa 54.000 artsen in Nederland (bron: BIG-register). Ongeveer 30.000 van hen zijn specialist. Zij zijn al aan een (wettelijk) systeem van herregistratie onderworpen. Voor hen heeft de voorgestelde regeling geen toegevoegde waarde, hetgeen ook geldt voor de ongeveer 7000 specialisten in opleiding. Na aftrek van hen én van de gepensioneerden en degenen die niet als arts werkzaam zijn resteert een aantal van 10.000 tot 12.500 basisartsen. Het gaat om artsen met zeer verschillende functies en sterk uiteenlopende werkzaamheden.


De genoemde diversiteit aan functies brengt een grote verscheidenheid aan functieomvang en functie-eisen met zich. Dat betekent ook een grote diversiteit in eisen, te stellen aan werkervaring en deskundigheidsbevordering. Daarnaast combineert een groot aantal basisartsen verschillende deeltijdfuncties. Daarbij gaat het niet alleen om patiëntgebonden activiteiten.

Vage criteria
Deze variëteit aan functies zou leiden tot een zeer algemene en dus weinig zinvolle invulling van criteria voor herregistratie. Veel basisartsen hebben zich al in een bepaalde richting ontwikkeld. Een terugkeer naar het initiële niveau is vaak niet haalbaar en ook niet noodzakelijk voor de kwaliteit van hun werk. De KNMG meent dat uniforme herregistratie-eisen voor basisartsen ertoe zullen leiden dat veel artsen die nu nuttig werk verrichten en daarvoor gekwalificeerd zijn, maar die niet aan die eisen kunnen voldoen, hun registratie zullen verliezen.  Daarom blijft de KNMG erbij geen voorstander te zijn van de herregistratie van basisartsen.

Voor meer informatie neemt u contact op met mw. mr. M.C.I.H. Biesaart, beleidsmedewerker gezondheidsrecht KNMG (

m.biesaart@fed.knmg.nl

) of met dr. L. Kooij, algemeen secretaris HVRC (

l.kooij@fed.knmg.nl

).

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.