Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG: Cadeaus van de farmaceutische industrie: de arts is zelf (mede)verantwoordelijk!

Plaats een reactie

De KNMG vraagt in deze kolommen regelmatig uw aandacht voor de verschillende manieren waarop de farmaceutische industrie uw voorschrijfgedrag probeert te beïnvloeden.

Het is begrijpelijk dat een commerciële onderneming die belang heeft bij afzet van haar producten, die afzetmarkt probeert te vergroten. Dat kan door rechtstreeks ‘gunstbetoon’, bijvoorbeeld via presentjes voor u van de artsenbezoeker, of cadeaus die u kunt krijgen bij een bezoek aan een stand van de industrie tijdens een nascholing of congres. Soms probeert een industrie u als voorschrijvend arts te betrekken bij onderzoek naar de werkzaamheid of bijwerkingen van een geneesmiddel dat al op de markt is. Zulke onderzoeken, ook wel ‘seeding trials’ genoemd, zijn meestal schijn, en bedoeld om de arts over te halen dat middel voor te schrijven. Daarbij worden niet zelden ook cadeaus verstrekt.
Een andere manier die de farmaceutische industrie kan gebruiken om u te beïnvloeden, is via congressen en nascholingen. Niet alleen door u op stands leuke presentjes te geven, maar ook door een deel van uw kosten voor het congres te betalen, u te fêteren op theater of musical, uw reiskosten te vergoeden, of uw aandacht eenzijdig op bepaalde geneesmiddelen te richten via presentaties tijdens het congres. Ook is bekend dat resultaten van geneesmiddelonderzoeken die (groten)deels door de farmaceutische industrie zijn betaald, vertekend kunnen worden weergegeven in tijdschriften of op congressen en nascholingen. Veel gerenommeerde medisch-wetenschappelijk onderzoekers zijn in steeds grotere mate afhankelijk van geld van de farmaceutische industrie, en dat kan invloed hebben op de keuze van de te onderzoeken middelen en zelfs op de uitkomsten van geneesmiddelenonderzoek.

Ik heb hierboven al aangegeven dat het geen schande is dat een commerciële onderneming haar afzetmarkt probeert te vergroten. Wij moeten bovendien niet vergeten dat de farmaceutische industrie veel geld steekt in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, zodat wij als artsen ons therapeutisch arsenaal kunnen uitbreiden. Om die ontwikkeling te kunnen financieren moet de industrie nu eenmaal veel geld investeren, en voor het reserveren van die investeringen zijn marketing en beïnvloeding van voorschrijvers cruciaal. Het is dan ook niet juist om alleen maar met de beschuldigende vinger naar de farmaceutische industrie te wijzen als het gaat om het beïnvloeden van het voorschrijfgedrag van artsen. Artsen zijn, zo moge uit de bovenstaande voorbeelden blijken, zelf minstens evenzeer verantwoordelijk voor die beïnvloeding, als zij gunsten van de industrie aannemen, als zij zich laten betalen voor congressen en reizen, als zij meegaan met snoepreisjes waarin de nascholing een volstrekt ondergeschikte rol speelt, en als zij zich onvoldoende realiseren hoe zeer de farmaceutische industrie en het wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen inmiddels verknoopt zijn geraakt.

Artsen kunnen zich er zo langzamerhand niet meer op beroepen dat zij dat allemaal niet weten. Het is ruimschoots bekend, ook uit de media, dat er regels zijn gesteld aan de wisselwerking tussen arts en farma-ceutische industrie, die zijn neergelegd in de Code Geneesmiddelenreclame van


de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Ook is voldoende bekend dat iedereen, farmaceutische industrie en artsen, zich aan die regels moeten houden. Zowel op de website van de CGR


(

www.cgr.nl

) als op die van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (

www.minvws.nl

) en van de KNMG (

www.knmg.nl

) kunt u die reclameregels nakijken en de consequenties bezien van overtredingen.


Wij blijven regelmatig de aandacht van alle artsen vragen voor die regels, want het is niet nodig dat u in de fout gaat en daarmee uzelf en vooral uw patiënten een slechte dienst bewijst!

Lode Wigersma,


directeur beleid KNMG


Federatienieuws KNMG bijwerkingen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.