Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

Kamer wil garantie goede zorg ouderen

1 reactie

Het extra geld dat is uitgetrokken voor verpleeghuiszorg mag niet weglekken naar zaken als bureaucratie en exorbitante salarissen. Dat wil de voltallige Tweede Kamer, die het nieuwe kabinet donderdag vroeg een plan te maken om dat te garanderen. Ook stond de hele Kamer achter een motie die moet verzekeren dat de wijkverpleging niet lijdt onder het hoofdlijnenakkoord.

De Kamer uitte tevredenheid over het feit dat er de komende jaren 2,1 miljard euro per jaar extra naar verpleeghuiszorg gaat. Wel willen alle fracties zekerheid dat het geld ook echt leidt tot extra personeel om goede zorg in verpleeghuizen te bieden. Een motie van de SP om dat te garanderen, kon dan ook op Kamerbrede steun rekenen. De motie riep de regering op een plan te maken om te bewerkstelligen dat het geld ‘niet weglekt naar onnodige bureaucratie, exorbitante salarissen en zinloze vastgoedprojecten’. Dat plan moet klaar zijn voordat de VWS-begroting voor 2018 wordt besproken, medio december.

Daarnaast werd tijdens het debat op verschillende momenten aandacht gevraagd voor de zorg van ouderen die thuis blijven wonen. ‘Zit er evenwicht in de samenhang tussen zorg voor ouderen?’, zo verwoordde fractievoorzitter Gert-Jan Segers van coalitiepartij ChristenUnie dit punt van zorg ‘Dat ouderen die thuis willen blijven wonen, dat ook kunnen doen?’

Voor de PvdA was dit afgelopen weken al reden om zich op te werpen voor de wijkverpleging, uit angst dat het sluiten van een hoofdlijnenakkoord voor de wijkverpleging zou leiden tot een bezuiniging, Dat zou volgens deze partij desastreus zijn voor de werkdruk van wijkverpleegkundigen, en daar zouden thuiswonende ouderen de dupe van worden, aldus Asscher.

Minister-president Mark Rutte (VVD) stelde dat er de komende jaren geen sprake is van bezuinigingen op de zorg. ‘Ook niet voor wijkverpleging. Er komt de komende jaren fors geld bij de cure, 8 miljard euro. Dat is de hele defensiebegroting’, probeerde hij donderdag het beeld dat er gekort wordt op de zorg te kantelen. Van de 277 miljard euro aan overheidsuitgaven in 2018 gaat 80,4 miljard naar zorg, en het aandeel van zorg op de rijksbegroting neemt naar verwachting toe. Ruttes kabinet wil daarom wel ‘de groei afremmen’, aldus de minister-president, door het sluiten van nieuwe hoofdlijnenakkoorden binnen de verschillende zorgsectoren.

Asscher wilde een harde toezegging van Rutte dat hij de wijkverpleging helemaal zou uitsluiten van de hoofdlijnenakkoorden. Zo ver wilde de minister-president niet gaan – hij wilde op zijn minst speelruimte houden om wel een akkoord te kunnen sluiten, om in ieder geval afspraken te maken over efficiënter werken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door innovatieve werkwijzen, opperde hij.

Uiteindelijk vonden ze elkaar in een compromis dat Asscher in een aangepaste motie goot. Daarin werd gesteld dat bij het sluiten van nieuwe hoofdlijnenakkoorden ‘kwaliteit, toegankelijkheid en het beperken van werkdruk voorop dienen te staan’ en dat er ‘tegelijkertijd ruimte moet zijn voor innovaties en het bestrijden van bureaucratie’. Wel werd nog steeds verzocht ‘wijkverpleegkundigen uit te zonderen van bezuinigingen bij het sluiten van nieuwe hoofdlijnenakkoorden’.

Daarmee hoopte Asscher te bereiken dat het niveau van de wijkverpleging niet afneemt, en Rutte verstond erin dat hij alsnog een akkoord met die sector kan sluiten om tot verbetering binnen de sector te komen. Ook deze motie werd met algemene stemmen aanvaard door de Kamer.

Lees ook:

Nieuws ouderenzorg verpleeghuiszorg VVD tweede kamer
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Heeft u wel eens gehoord van "Kliko-opmerkingen"? Kliko-opmerkingen zijn opmerkingen waar je alle kanten mee op kan. "Goede zorg" is m.i. ook zo'n opmerking. Wat is goede zorg?
  Het zou de Kamer sieren nu eindelijk eens van het Ministerie van VWS ee...n opsomming te vragen van wat alles nu daadwerkelijk kost. Niet op basis van budgetten, maar op basis van de echte kosten: Inzet personeel, inzet middelen, inzet medicatie, kosten van management, kosten van de zorgverzekeraars (reclamekosten, kosten van het inkoopbeleid, overheadkosten), kosten van huisvesting. En dat vervolgens van alle instellingen ook te eisen, want dan kunnen we zien waar de kosten in worden gemaakt.
  Als ik mijn huishoudboekje op orde zou moeten houden op basis van de nietszeggende cijferbrij van VWS, dan was ik allang failliet geweest.
  Vervolgens een registratie bijhouden van overbodige verwijzingen, in het verleden was 60% van de poli-afspraken onnodig. Is dat inmiddels veranderd? Geruchten gaan dat het nu nog 40% is. Dat is een verbetering zou je dan denken. Kan dat nog beter?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.