Laatste nieuws
Nieuws

‘Integratie IJsselmeer-artsen in St Jansdal is keuze vakgroep’

Plaats een reactie

Vakgroepen van het St Jansdal ziekenhuis moeten zelf kunnen bepalen welke artsen van de MC IJsselmeerziekenhuizen een plek krijgen in de nieuw te vormen vakgroepen. Dat betoogt voorzitter Carel Doreleijers van de medische staf van St Jansdal. Aanleiding voor zijn pleidooi is teleurstelling onder een aantal artsen van MC IJsselmeerziekenhuizen over de mogelijke overname van medici. 

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kwam vorige week met de curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overeen om de poliklinische zorg op de IJsselmeer-locaties Lelystad en Dronten voort te zetten. St Jansdal heeft tot maart de tijd om in vullen hoe die zorg eruit komt te zien, en hoeveel medewerkers van MC IJsselmeerziekenhuizen worden overgenomen. 

Een aantal artsen van MC IJsselmeerziekenhuizen uit deze vrijdag anoniem zijn teleurstelling tegen Omroep Flevoland over de bereidheid van St Jansdal-artsen om IJsselmeer-specialisten over te nemen. Volgens deze medici zouden curatoren, ziekenhuis en artsenvertegenwoordigers hebben toegezegd dat 70 tot 80 procent van de artsen een baan in Harderwijk kon krijgen. Maar inmiddels zeggen zij tegen Omroep Flevoland dat ze hebben vernomen dat er in Harderwijk weerstand is tegen de komst van veel artsen uit Lelystad. Het voelt als ‘een mes recht in het gezicht’. ‘Jansdal doet aan cherrypicking: ze halen eruit wie ze willen hebben’. 

Voorzitter van de medische staf Harderwijk Carel Doreleijers laat weten dat St Jansdal ‘zoveel mogelijk gezamenlijk’ met Lelystad-medewerkers de zorg wil vormgeven, maar dat een dergelijk hoog percentage niet is toegezegd, ‘gezien het feit dat St Jansdal circa de helft van de zorg overneemt’. Doreleijers benadrukt dat wat hem betreft de keuze aan de Harderwijkse vakgroepen zelf is, zowel die van artsen in loondienst als van de vrijgevestigden. Hij wijst erop dat bij het formeren van vakgroepen ‘onderlinge chemie van zeer groot belang is’ en dat ‘het profiel van een medisch specialist een grote rol speelt in deze tijd van steeds toenemende subspecialisatie’. 

Volgens Doreleijers is het streven om tot vakgroepen te komen met enkel artsen in loondienst en enkel in vrije vestiging, zoals nu het geval is in Harderwijk (waar de helft van de artsen vrijgevestigd is). ‘Dienstverbanders die verder gaan in de nieuwe organisatie blijven in dienstverband, bij vrijgevestigden streven wij naar een toekomst in vrije vestiging’, aldus Doreleijers, die zegt dat ‘twee bloedgroepen binnen één vakgroep kan leiden tot onwenselijke situaties die wij willen vermijden’. Voor artsen uit Lelystad die kort voor hun pensioen zitten, kunnen ‘wellicht uitzonderingen worden gemaakt’. Doreleijers zegt ‘dit pijnlijke traject met respect voor onze collega’s uit Lelystad’ te willen doorlopen. 

Het ziekenhuisbestuur van St Jansdal zegt in een toelichting dat het de intentie is om ‘globaal de helft’ van het personeel over te nemen, en dat nu wordt bekeken hoeveel artsen er precies nodig zijn. Volgens het ziekenhuis vinden op dit moment en op korte termijn gesprekken plaats tussen vakgroepen, en zal er via een ‘verkorte selectie’ worden kennisgemaakt om een keuze te kunnen maken. 

‘Door het plotselinge karakter van het faillissement ontbreekt de tijd om deze selectie op de normale grondige wijze te doen. De collega’s kennen elkaar niet altijd even goed en de basis om met elkaar een vaste verbintenis aan te gaan is aan beide kanten niet altijd even stevig’, aldus het bestuur. Artsen die elkaar al goed kennen waardoor er al sprake is van ‘een goede basis’, krijgen een vast dienstverband aangeboden, aldus het ziekenhuis, maar een selectie is volgens St Jansdal nodig om vakgroepen te formeren die ‘op basis van vertrouwen en respect een duurzame toekomst hebben’. Ook het ziekenhuis noemt het ‘de meest wenselijke situatie dat nieuwe collega’s op dezelfde manier een aanstelling krijgen als de zittende collega’s’. 

Voorzitter Esther Hiemstra van de medische staf MC IJsselmeer was nog niet bereikbaar voor een toelichting op de door Omroep Flevoland gesignaleerde onrust.

Lees ook:

Nieuws faillissement IJsselmeerziekenhuizen St Jansdal loondienst
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.