Laatste nieuws
Joost Visser
2 minuten leestijd
Nieuws

IGZ: intramurale ouderenzorg onder de maat

1 reactie

In veel verzorgings- en verpleeghuizen is de kwaliteit van de zorg onvoldoende. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport, op basis van toezichtbezoeken. Vaak bleek de bereikbaarheid van een arts niet gegarandeerd.

De IGZ bezocht in 2011 en 2012 393 van de 450 zorgconcerns voor intramurale ouderenzorg, meestal aangekondigd, soms (46 keer) niet. Bij 57 procent van de instellingen was de inzet van personeel niet afgestemd op de indicatie en de zorgbehoefte van de cliënten. In die instellingen was niet continu voldoende deskundig personeel aanwezig, en was de bereikbaarheid van een verpleegkundige of arts niet altijd gegarandeerd. Ook was er te weinig tijd om cliënten altijd de zorg te geven waarop zij volgens hun zorgplan recht hadden.

Het onderzoek liet ook zien dat veel instellingen niet op een systematische manier met dat zorgplan werken. Wie waarvoor verantwoordelijk was, was niet altijd duidelijk, afspraken over de zorg waren niet expliciet vastgelegd en zorgproblemen waren niet uitgewerkt in concrete doelen en acties. Slechts 9 procent van de instellingen had het zorgplan op orde.  

Bij 87 procent van de instellingen die onaangekondigd werden bezocht viel veel te verbeteren op het gebied van medicatieveiligheid en het voorkomen van vrijheidsbeperking. Zo waren er instellingen die – tegen de wettelijke regels in – niet op naam gestelde medicijnen in voorraad hielden en medicatie verkeerd bewaarden. In 40 procent van de instellingen werden vrijheidsbeperkende maatregelen onzorgvuldig toegepast.

Omdat een opgelegd verbetertraject geen succes had, werden in de twee onderzoeksjaren zeven instellingen onder verscherpt toezicht gesteld; één instelling kreeg een aanwijzing op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Eén instelling kreeg het bevel om de gewenste verbeteringen per direct in te voeren. Alle maatregelen zijn inmiddels opgeheven. De meeste instellingen, concludeert de IGZ, weten wel hoe de zorg georganiseerd moet worden, maar hebben moeite om beleid in de praktijk verankerd te krijgen.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft het rapport vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.  In een begeleidende brief noemt hij kwaliteitsverbetering ‘een proces van lange adem’. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 stelt hij jaarlijks 5 miljoen euro extra beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in de instellingen. Ook wil hij ‘aanjagen’ op kwaliteitsverbetering via de zorginkoop en de verbeterkracht van de zorgaanbieders versterken. Er komt er een taskforce die barrières voor verbetering moet opsporen, onder meer in de bekostiging.

Joost Visser

© Thinkstock
© Thinkstock
<b>Rapport ‘Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam’</b> <B>Brief van Van Rijn aan de Tweede Kamer</b>
Nieuws kwaliteit IGZ verpleeghuizen ouderenzorg toezicht
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J. Jongejan

    huisarts n.p., Woerden nl

    De IGZ constateert nu wat iedereen met een beetje gezond verstand al lang wist en weet. Door onaangekondigde bezoeken aan zorginstellingen is de IGZ ook meer aan de weet gekomen. Het erge is dat er overheidsbeleid achter zit dat het zover gekomen is.... Door het omarmen van het New Public Management door de overheid rond 1990 is men het werk in de verpleeghuizen steeds verder gaan opdelen zodat steeds minder gekwalificeerde krachten deeltaken gingen doen. Hierdoor ontstond ook de belachelijke minutenverantwoording van de verpleeghulpen. Vergelijk het met de productie van auto's aan de lopende band. Charley Chaplin besteedde in Modern Times (1936) al op amusante wijze aandacht aan de uitwassen van een dergelijk systeem van opgevoerde productie op basis van deeltaken. Tegelijkertijd groeit met dit soort opdeling van werk de behoefte aan controle door managers en topmanagers. Die dan weer zo veel geld extra kosten dat de besparing door de inzet van minder gekwalificeerd personeel volledig teniet gedaan wordt. De overheid is daarom zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de uitwassen op beloningsgebied van topbestuurders van zorgorganisaties. Triest maar waar.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.