Laatste nieuws
Joost Visser
2 minuten leestijd
Nieuws

Huisartsen weigeren contract zorgverzekeraars

13 reacties

Meer dan 150 huisartsen in Noord-Limburg en Noord-Holland weigeren het contract te tekenen dat zorgverzekeraar VGZ hun heeft voorgelegd. ‘Wij zijn het spuugzat.’

De huisartsen willen dat de contracten van met name VGZ op punten worden aangepast. Daartoe hebben zij de hulp ingeroepen van IHC De Zorgmakelaar in Zeist, dat inmiddels ‘mandjes’ heeft geformeerd van huisartsen van wie het werkgebied niet of nauwelijks overlapt – en die dus samen mogen onderhandelen.

Volgens directeur Ger Jager van IHC voelen de huisartsen zich als een verlengde arm van de zorgverzekeraars. Zij krijgen premies als ze patiënten verwijzen naar met name genoemde huisartslaboratoria, en vooroplopen in het voorschrijven van generieke middelen: ‘Voor dit soort premies wordt een belangrijk deel van het budgettair kader gebruikt, en daar zijn de huisartsen principieel op tegen.’ Verzet is er ook tegen het verlagen van de vergoedingen voor bijvoorbeeld het plaatsen van spiraaltjes en het gegeven dat een contract met de zorgverzekeraar nodig is om zorg die niet tot de basiszorg van de huisarts hoort, te kunnen declareren.

Bij Patrick Albert, huisarts in Reuver, lopen de emoties over de contracten hoog op: ’Ik ben het spuugzat om te maken te hebben met een regisseur die nooit op de werkvloer komt en geen enkele kennis heeft van de praktijk.’ Wat ook steekt is dat zorgverzekeraars hem dagelijks vragen om een diagnose als hij ‘het zoveelste declaratieformulier’ moet invullen.
Albert zegt zich ervan bewust te zijn risico te lopen door niet te tekenen. ‘Maar er is een moment dat je moet zeggen: “Tot hier en niet verder.” Ik wil zeggenschap in mijn eigen praktijk, en die wordt me door de zorgverzekeraars ontnomen. Het systeem is doodziek.’

VGZ is niet van plan opnieuw te gaan onderhandelen. ‘Op bijeenkomsten dit najaar hebben wij onze overeenkomst met huisartsen besproken’, zegt woordvoerster Karen van Rijsewijk. ‘De IHC was daar ook bij, maar heeft toen niets van zich laten horen. De contracteergraad is gelijk aan die van een jaar geleden, dus kennelijk hebben we een goed contract aangeboden.’ Volgens haar gooien de huisartsen zaken op één hoop: ‘Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat de overheid zo heeft geregeld.’

Joost Visser
Lees ook:


Beeld: iStock
Beeld: iStock
Nieuws huisartsen zorgverzekeraars Limburg
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • mr. Aldert van der Bent

  advocaat, Rotterdam

  Eind 2014 weigerden ruim 150 huisartsen het contract met de zorgverzekeraar te ondertekenen (MC 50/2014: 2494). Zij krijgen van de zorgverzekeraars premies als ze patiënten verwijzen naar met name genoemde huisartslaboratoria, en vooroplopen in het v...oorschrijven van generieke middelen. Sturingsinstrumenten waar die huisartsen principieel op tegen zijn.
  Artsen weigeren hun beleid door de verzekeraar te laten bepalen. In de advocatuur speelt iets soortgelijks. Ook daar neemt de macht van de (rechtsbijstands)verzekeraars toe. De rechtsbijstandsverzekeraars willen kosten beheersen. Procedures worden dus zo veel mogelijk zelf gedaan. En als het echt niet anders kan, krijgt de verzekerde een lijst met advocaten waaruit hij kan kiezen.
  De advocaten op zo’n lijst worden niet per se geselecteerd op kwaliteit. Advocatenkantoren bieden hun diensten voor afbraakprijzen aan. En omdat prijs en kwaliteit samenhangen, krijgt de verzekerde met een budgetpolis ook daadwerkelijk budgetservice.
  Tegelijkertijd prikkelen rechtsbijstandsverzekeraars de verzekeringnemers om hun wettelijke recht op vrije advocaatkeuze prijs te geven. Zo biedt VvAA een dekking tot 50.000 euro als VvAA de keuze van de advocaat bepaalt, terwijl die vergoeding slechts 7.500 euro is, als u zelf mag kiezen. Dit bedrag kunt u verhogen naar 50.000 euro als u alle modules hebt meeverzekerd. Voor deze verhoging geldt een toeslag van 25 procent op de totale premie.
  Sturing op kosten is ook in de juridische dienstverlening een groot goed. Probleem is alleen dat de klant het noodzakelijke kwaliteitsniveau vaak niet goed kan beoordelen. Goedkoop kan dan duurkoop zijn.
  Niet veel artsen zouden hun dierbaren blindelings de door de verzekeraar aangewezen specialist adviseren. Maar als het om de eigen verzekering van rechtshulp gaat, bestaat ineens wel de neiging het lot in handen van de verzekeraar te leggen. Artsen zouden hun recht op vrije advocatenkeuze niet te grabbel moeten gooien.

 • J.J. Meijer

  Huisarts, BENNEKOM Nederland

  Hulde aan de collega's die het aandurven deze stap te nemen. Wilde dat ik het ook aandurfde, maar wij lijken de minst lastige verzekeraar van Nederland te hebben en daardoor hebben we gekozen voor tekenen en hopen dat het voldoende is. Voel me als 57... jarige huisarts met recent forse investeringen in een gezamenlijk gebouw wederom in de kou gezet door overheid en verzekeraars. Onze preferente zorgverzekeraar lijkt wel genuanceerd te willen kijken, maar verlangd onmogelijke dingen en doet geen duidelijke toezeggingen. Als het moet gaan we met z'n allen weer naar de RAI of Den Haag om ons maar weer te laten horen, maar dan liefst met een brede 1e lijn!

 • A.G. Sangster

  Bedrijfsarts, NIJEVEEN Nederland

  Sterkte collega's. Sluit de gelederen. We proberen als bedrijfsartsen uit handen te blijven van de zorgverzekeraars.
  We duimen met julie voor een vakminister met medische achtergrond.

 • J.B.J. Dries

  huisarts, Alkmaar Nederland

  Rond Alkmaar zijn de huidige contractpolemieken al in november 2013 begonnen. Het strategisch antwoord van VGZ om in 2014 drie maal een huisartsenbijeenkomst over de contracten 2015 te organiseren riep goede verwachtingen op. In april 2014 had ik ook... het door mij als zeer wenselijk ervaren persoonlijk contact met VGZ. Opnieuw goede verwachtingen.
  In dit overleg bleek VGZ op basale punten niet op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde. Mijn aanbod om hen hierin te ondersteunen leek te zijn begrepen, maar werd afgewezen. "Wij hebben ons eigen traject" Ondanks de zorgwekkende machtspositie waarin VGZ zich lijkt vast te schroeven, blijft mijn aanbod gelden: "Als huisarts biedt ik u mijn expertise aan om u te helpen bij de ondersteuning van uw verzekerden. Gezien de omstandigheden lijkt het mij verstandig om eventuele afspraken hierover in het contract 2015 vast te leggen" Vandaag heb ik dit willen doorgeven in het kader van overleg en contractering.
  Gisteren heb ik uitstel gekregen voor ondertekenen van het VGZ aanbod tot 20 december. Dat wordt krap, ik hoop dat de contactpersoon mij terugbelt.

 • M.J. Treub

  huisarts, HARLINGEN Nederland

  Hoogste tijd om de wet aan te passen en terug naar 1 a 2 verzekeraars. Dat scheelt alleen al een paar miljard aan onnodige personeelskosten, die dan beter besteed kunnen worden!

 • J.C. Nobel

  Praktijkhouder, Alphen aan den Rijn

  “Je moet beter de goede dingen belonen”
  NRC 3 mei 2014, Ab Klink voorzitter VGZ

  'Vrije huisartsenkeuze blijft overeind' claimde de LHV als overwinning met het Hoofdlijnenakkoord. Het blijkt een fopspeen.

  Patiënten ic VGZ-verzekerden van een huisa...rts zonder ononderhandelbaar VGZ-TROGcontract (TekenenRechtsOnderGraag), lopen het risico dat hun chronische (keten)zorg, hun diagnostische verrichtingen ed. van de huisarts straks niet meer vergoed worden.

  Als de Eerste Kamer instemt met afschaffing art. 13 is de verzekeraar niet langer verplicht om geleverde medische zorg waarvoor een contractverplichting geldt, aan (huis)arts en/of patiënt te vergoeden. Zelfs niet voor 75-80% zoals nu nog verplicht is. Wat is die 'vrije huisartsenkeuze' die de LHV ‘uit onderhandelde en veiligstelde’ met Schippers, dan eigenlijk waard?

  De huisarts zonder contract loopt het risico van 25-40% omzetdaling. VGZ wordt vrij gelaten haar TROGcontracten op te leggen. Conform de moraal van Schippers Zorgmarkt is het ‘slikken of stikken’, daarentegen is de huisarts wettelijk verplicht de verwachte zorg aan de patiënt te blijven bieden (BIG/WGBO). Met dank aan de politiek die, geobsedeerd door een marktideologische 'fata morgana', [lees Habets] doelbewust de dominante marktmacht in handen gaf van verzekeraars.

  Het is binnen deze context ongelofelijk dapper van de huisartsen uit Noord-Holland en Noord-Limburg om te weigeren de TROG-contracten te tekenen die VGZ ‘na uitleg’ als dictaat voorlegde.

  Klink heeft goot gelijk met “Je moet beter de goede dingen belonen”, nu VGZ nog.

  Hans Nobel, secr.VPHuisartsen

 • S. Jakob

  internist

  Eindelijk! Een beroepsgroep binnen de gelederen die weigert om nog langer aan dit doodzieke systeem mee te werken. Laten we niet vergeten dat wij medeverantwoordelijk zijn voor de in mijn ogen totaal doorgeslagen macht van de verzekeraars, die ons va...k reduceren tot het volgen van beslisbomen. Ik heb een nog veel goedkopere oplossing: vervang ons door computers, dan gebeurt er precies wat jullie willen en volgt er ook geen protest.
  Er is moed voor nodig om ondertekenen te weigeren, iets wat maar al te veel ontbreekt. Patrick, ik ben trots op jou en je collegae! Ik hoop dat ook andere specialsten volgen, en dat je in ieder geval veel steun krijgt!

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK Nederland

  VGZ geeft aan dat er veel huisartsen worden gecontracteerd. Net zoveel als vorig jaar.
  VGZ geeft op de website voor hun eigen klanten aan dat alle huisartsen zijn gecontracteerd.

  Hoe je er ook over denkt, t.o.v. hun verzekerden is dit FRAUDE!

  Dit ...is iets voor de ACM! Waarom blijft die zo stil, als het om verziekeraars gaat?

  Eerst Rouvoetgate, die gewoon keihard vertelt dat er een kartel is, dat verdwijnt in de doofpot. En nu dit weer!

  Waar blijft de ACM??? Niet de NZA, die gaat daar niet over, neen, de ACM. Bij de LHV, indertijd, waren ze er als de kippen bij. En nu?

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  In Noord Holland heeft VGZ helemaal niet onderhandeld.... Gewoon onzin.
  LHV heeft een bestuurlijk akkoord afgevinkt.

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

  Van harte steun ik jullie weigering te tekenen. Nu maar hopen dat KMNG, LHV etc. eindelijk een keer ophouden op te kijken naar de verzekeringen en Schippers en jullie openlijk gaan steunen. Als dit landelijk wordt overgenomen, lijkt de zaak een goed...e keer te nemen. Nu zouden jullie moeten weigeren te onderhandelen met zorgverzekeraars op hun voorwaarden. Stel je eigen voorwaarden en laat de minister barsten. Sterkte. als iedereen meedoet, is de zaak in enkele weken geregeld en komt er hopelijk een kabinetscrisis.

 • .W. Kools

  Chirurg(np), ZEEWOLDE Nederland

  40 jaar geleden al: kletsen/protesteren, maar niks doen........Nooit eenheid / solidariteit. Als het er op aan komt worden de collega's bang hun abonnementsgeld te veliezen en kruipen terug in hun donkere hokje. Verwacht niets van de LHV: een relekwi...e uit lang vervlogen tijden. Prachtig beroep Huisarts, dat wel. Hoe lang nog? Het duurt niet lang meer of de patient moet zijn eigen weg naar een geschikte orgaanspecialist zoeken. {oud huisarts, chirurg (np)}

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK Nederland

  "VGZ is niet van plan opnieuw te gaan onderhandelen". De gotspe!

  Ze hebben expliciet en keihard gezegd, dat er niet onderhandeld wordt. Tegen iedereen.

  Leugenaars.

 • Wil Bosboom

  huisarts, De Meern Nederland

  Kraaien huisartsen in Noord-Holland en Limburg de revolutie?
  Laten wij ons niet verder inpakken door de strategie en dictaten van de minister en zorgverzekeraars?
  Staan we eindelijk op uit onze onderhandel-lethargie?
  "Tot hier en niet verder" zeggen ...de opstandige huisartsen.
  Een prima stellingname.
  Nog beter is om te draaien op de opgedrongen verkeerde weg en terug te gaan naar gelijkwaardige onderhandelingsposities.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.