Laatste nieuws
Joost Visser
5 minuten leestijd
video

Huisartsen maken zich zorgen over contractering

12 reacties

ACHTER HET NIEUWS

In theorie kan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) goed leven met het nieuwe bekostigingssysteem, dat op 1 januari van kracht wordt. Maar of het beoogde resultaat – een sterke eerste lijn – wordt waargemaakt, is allerminst zeker. ‘In feite wordt het convenant niet uitgevoerd’, zegt Bram Stegeman, huisarts en vice-voorzitter/penningmeester van de LHV. Zeven bedenkingen van huisartsenzijde.

Bram Stegeman, huisarts en vice-voorzitter LHV1. Huisartsenzorg groeit minder dan toegestaan

Stegeman: ‘Een van de doelstellingen van het vorig jaar door huisartsen, ministerie en zorgverzekeraars gesloten convenant, is dat de eerste lijn sterker moet worden. Van de minister mag de huisartsenzorg 2,5 procent groeien. En zelfs nog meer als er sprake is van substitutie van tweede naar eerste lijn. Nu de contracten in de bus vallen, zou moeten blijken dat de zorgverzekeraars ruimhartig huisartsenzorg inkopen. Maar de gesprekken over het tweede en derde segment (respectievelijk ketenzorg en resultaatbeloning/innovatie, red.), verlopen moeizaam. Er wordt geknepen, zowel op volume als in prijzen.’


2. Substitutie komt niet van de grond

‘Ook verzekeraars willen dat zorg in de eerste lijn wordt gegeven, maar zij zijn niet in staat om de kosten in de tweede lijn in de hand te houden’, vervolgt de LHV-bestuurder. ‘De diabeteszorg, bijvoorbeeld, wordt voor 85 procent in de eerste lijn gedaan. Maar dat is niet terug te zien in teruglopende kosten in de tweede lijn. Hetzelfde geldt voor ketenzorg bij COPD en CVR. Het wordt tijd dat verzekeraars daar selectief gaan inkopen, en duidelijk maken dat de tweede lijn bepaalde zorg niet meer mag leveren.’
De inkoop in de eerste lijn is transparanter dan in de tweede lijn, zo verklaart Stegeman een deel van de onmacht: ‘Met de Vektis-cijfers weten we zes weken na nieuwjaar al wat er het voorgaande jaar aan huisartsenzorg is uitgegeven. Van de tweede lijn is dat soms pas na twee jaar duidelijk. Er valt dus ook moeilijk te sturen. De verzekeraars maken een substitutiemonitor, is de afspraak. Zo kunnen zij zien wat substitutie kost en oplevert. Maar die monitor is er nog altijd niet. Voor ons is dat een probleem, want met de uitkomsten kunnen we het extra budget dat de minister ons bij substitutie heeft toegezegd, rechtvaardigen. En worden we niet opnieuw met kortingen geconfronteerd.’


3. Meekijkconsult wordt ingewikkeld bekostigd

Stegeman: ‘Een verwijzing valt te voorkomen als de specialist even met de huisarts meekijkt. Dat meekijkconsult is een groot succes, maar de bekostiging wordt veel te ingewikkeld. Het consult moet worden gefinancierd vanuit het macrokader huisartsenzorg. Dat wordt er dus door vervuild. Ook administratief is het een drama, omdat de medisch specialisten de huisartsen rekeningen moeten sturen. Je kunt van dat consult beter een enkelvoudige verrichting in de tweede lijn maken, net als bij de teledermatologie. De meekijkende specialist stuurt dan niet de huisarts, maar de zorgverzekeraar een rekening. Dat is toch logisch!’


4. Vergoeding voor ketenzorg dekt de kosten niet

Zorgverzekeraars zeggen dat de kosten die huisartsen moeten maken om ketenzorg te kunnen leveren, verdisconteerd zijn in de vergoeding van basiszorg. Niet waar, zegt Stegeman: ‘Als ik er een POH bij wil, of een extra spreekkamer, dan zijn de praktijkkosten als die van huur en personeel niet gedekt.’ Daar komt bij dat niet alle zorgverzekeraars de ketenzorg exclusief betalen vanuit het daarvoor bedoelde tweede segment: ‘Stel dat de diabeteszorg 325 euro kost. Dan vergoeden ze uit dat segment niet meer dan 300 euro. De rest kan je verdienen via de resultaatbeloning in segment 3. Waarmee de tarieven in segment 2 dus niet meer kostendekkend zijn.’ Kan dat niet een stimulans zijn om beter te presteren? ‘Zeker, maar het moet wel duidelijk zijn aan welke norm je moet voldoen.’


5. Resultaten worden pervers beloond

Nu is er nog duidelijkheid: met zogeheten variabiliseringsgelden worden huisartsen beloond die op een omschreven terrein – zoals: registreren – voldoen aan een vooraf bepaalde norm. Maar dat verandert, zegt Stegeman: ‘Verzekeraars stellen een “zwevende norm” voor, waarbij de beloning afhangt van de prestaties van de beroepsgroep als geheel: huisartsen in het onderste kwartiel krijgen niets, in de andere drie een gedifferentieerde beloning. Als individuele huisarts ben ik er dan bij gebaat als mijn collega’s minder goed presteren. Sterker nog, als beroepsgroep zijn we gebaat bij collectief minder goede prestaties, want dan ligt de lat lager. Niet slim.’


6. M&I-verrichtingen dreigen te verdwijnen

De M&I-verrichtingen zijn destijds ingevoerd om ervoor te zorgen dat huisartsen gaan moderniseren en innoveren. Stegeman: ‘Het ministerie en de verzekeraars willen er nu vanaf. Maar als je deze verrichtingen niet meer bekostigt, duw je huisartsenzorg het ziekenhuis in. Kon een huisarts vroeger voor het inbrengen van een spiraaltje eenvoudig 56 euro declareren, nu denkt hij dat hij nog maar een dubbelconsult krijgt van 18 euro, en vergeet hij dat ook het inschrijftarief met 16 cent is verhoogd. Dus kunnen zorgverzekeraars hem een extra bonus geven, ter stimulatie. Zo hebben we een simpel systeem – die 56 euro – ingeruild voor een bekostiging met maar liefst drie elementen. Terwijl een van de doelstellingen van het nieuwe systeem was om het simpeler te maken. Begrijp je wel?’ Hij lacht schamper, en dan: ‘Je kunt beter voor een aantal succesvolle M&I’s een simpel en eenduidig declaratiesysteem maken. Met een financiële prikkel. Want een huisarts kan in een half uur een chirurgische verrichting doen, maar ook drie consulten.’


7. Over het contract wordt niet onderhandeld

Huisartsen hebben niets te zeggen over het contract dat de zorgverzekeraar hun voorlegt, zegt Stegeman. Zorgverzekeraars hoeven niet met individuele huisartsen te onderhandelen, en de krachten bundelen mag niet. ‘Bij een gezamenlijke omzet van meer dan 1,1 miljoen, mogen huisartsen geen onderlinge afspraken maken en ook niet gezamenlijk met de zorgverzekeraar onderhandelen. Het contract is niet onderhandelbaar; het is een dictaat. Dat geeft de verzekeraar de verantwoordelijkheid om zich redelijk op te stellen. We moeten samen de zorgkosten omlaag zien te brengen, en daartoe moeten huisartsen een positieve instelling hebben. Die krijg je niet als je knijpt op volumes en prijzen.’
Als bestuurder voelt Stegeman zich in een spagaat. Hij mag het goede nieuws brengen dat de eerste lijn mag groeien, dat de zorg verschuift van het ziekenhuis naar de huisarts, en dat er dan nog extra geld komt. ‘Maar onze achterban merkt nu alleen maar dat de verzekeraars niet inkopen en beknibbelen op de prijzen. Het valt niet meer uit te leggen. Het zou helpen als de verzekeraars met hun inkoopbeleid lieten zien dat ze de goede kant op willen.’
In het contract dat hij zelf door een grote zorgverzekeraar kreeg voorgelegd, bleef één element in het ongewisse: de hoogte van de tarieven. ‘Ik leg me erop vast dat ik ga leveren, maar weet nog niet tegen welke prijs. Maar wat moet ik? Ik wil per 1 januari kunnen declareren, ik heb personeel op de loonlijst. Huisartsen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze er over vijf jaar nog goed voor zullen staan. Daarom moeten verzekeraars hun werk doen en selectief gaan inkopen. Maar dat doen ze niet.’


Joost Visser, Medisch Contact

j.visser@medischcontact.nl; @joostvissermc
Lees ook<b>Download dit artikel (PDF)</b>
werk video Achter het nieuws LHV huisartsen zorgverzekeraars
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.A.J.M. Bosboom

  huisarts, De Meern Nederland

  Tekenen bij het kruisje.
  Zo ervaren de huisartsen hun "onderhandelen" met de zorgverzekeraars.
  Echt onderhandelen is er voor ons niet bij.
  Als je als onderhandelende groep huisartsen samen meer dan 1,1 miljoen euro per jaar omzet dan ben je een kart...el en dat mag niet.
  Vandaag in de Volkskrant een bericht over een uitgelekte brief van Andre Rouvoet, voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland.
  In die brief roept hij DSW als dwarsliggende zorgverzekeraar tot de orde.
  DSW is vóór vrije artsenkeuze en dat is tegen de strategische afspraken die de zorgverzekeraars onderling blijken te hebben gemaakt.

  Kartelvorming dus bij de zorgverzekeraars...
  Het Nza aan de leiband bij de minister...
  De ideologische belangen - vrije markt in de gezondheidszorg - leiden tot een ranzige vorm van (be)sturen.
  Het spel wordt oneerlijk gespeeld en dat is zachtjes uitgedrukt.

 • p.a.muller

  huisarts, Barendrecht

  Prima onderhandelingsresultaat LHV

  Mijn moeder leerde mij tientallen jaren geleden dat ik vòòr ik iets teken eerst de kleine lettertjes moet lezen. “Anders proberen ze je misschien af te zetten”, voegde ze er aan toe. Nu heb ik contracten voor 2015 ...van diverse zorgverzekeraars ontvangen waar zelfs die kleine lettertjes nog niet uitgewerkt zijn met het verzoek om vooral gauw te tekenen….

 • R. Posthumus

  huisarts, GOES Nederland

  Geachte LHV,

  Bij deze een bezorgde reactie op uw info mbt contracten 2015.
  Op 25-7 zond ik u al een eerdere mail hierover, nadere bestuderingen van de contracten en ervaringen met de zorgverzekeraar, de mails die ik van u ontvang en de informatie/a...vonden die ik bezoek sterken mij in de gedachten dat we met deze ontwikkelingen volstrekt de verkeerde kant aan het opgaan zijn.

  Als ik in een recent artikel als openingszin zie staan: In theorie kan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) goed leven met het nieuwe bekostigingssysteem, en als ik in alle uitingen van LHV zijde en in de aanboden contracten verdoezeld zie dat de beoogde praktijkverkleining uit eigen zak betaald wordt ben ik zeer teleurgesteld in mijn beroepsvereniging. (overigens was de rest van het artikel van Bram inhoudelijk op orde)
  Nu dan uw bericht dat u pleit voor een langere bedenktijd, waarvan ik denk: wat moet ik daarmee? Want hoe langer ik erover denk, hoe meer ik ga inzien dat er fundamentele zaken niet kloppen en voor huisartsen niet meer te behappen zijn.

  Het gegeven dat ik, als ik al zou kunnen onderhandelen voor mijn S1 en S3, het resultaat pas echt op zijn waarde kan inschatten als ik weet wat mijn Zorggroep voor mij bereikt heeft is alleen al een onwerkelijke exercitie.

  Het gegeven dat Zorggroepen nu voornamelijk bij hun onderhandelingen huisartsenbelangen lijken te moeten behartigen en hun resultaten pas op waarde kunnen inschatten als ze weten wat huisartsen zelf met hun onderhandelingen hebben bereikt is even ondoenbaar en dwingt zorggroepen in een positie die zij eigenlijk niet moeten ambiëren.

  Die wederkerigheid is ook een gegeven dat zijn weerga niet kent: we zitten te klaverjassen, de tegenpartij heeft alle troeven in handen, zit op de voorhand, kan daarbij ook onze kaarten zien terwijl wij zelfs onze eigen kaarten niet eens kunnen zien !

  In de S3 blijkt de zorgverzekeraar een zeer passieve opstelling te hebben.
  Het aanvullende inkomen dat huisartsen daaruit kunnen vergaren is slechts door ingewikkelde, niet lonende en bureaucratische exercities
  te bereiken, die nauwelijks te doen zijn voor individuele huisartsen en/of kleine samenwerkingverbanden (zonder managers). Bovendien voorzien wij de verzekeraars zo weer van eindeloze stromen informatie die godweetwaarvoor gebruikt gaan worden.
  Van enige regie en regionale sturing lijkt daarbij geen sprake. Het is voor mij volstrekt onduidelijk hoe men hiermee een versterking van de eerste lijn wil bereiken. Die zie ik in geen van de voorgestelde modules terug.
  Ik vermeld dan ook nog eens de vervelende hooghartige opstelling van verzekeraars, die weigeren te onderhandelen etc, etc
  Dit is dus op geen manier een versterking van de eerste lijn en de positie van de huisarts.

  Zoals hierboven gesteld ben ik zeker ook teleurgesteld in de LHV.
  Beter zou zijn geweest om van begin af aan te stellen dat deze regeling opgelegd is door overheid en financiers en niet de keuze is van de LHV
  Beter zou zijn geweest om bij alle uitingen helder te maken dat we minstens 10% inleveren maar dat we daar niet zoveel van merken zolang we onze originele praktijkgrootte behouden, en dat we daarmee wel veel meer werk op ons af krijgen. En dat die inkomensdaling pas duidelijk wordt als we werkelijk naar een praktijkgrootte gaan die al het meerwerk van de komende tijd behapbaar maken.
  Beter zou zijn geweest om te stellen dat het een illusie is om te verwachten dat de huisartsen voor diverse zo zeer gewenste overlegvormen en complexe multidisciplinaire zorg tijd kunnen gaan vrijmaken komend jaar.
  Beter zou zijn geweest om van meet af aan uit te dragen dat S3 behalen voor het gehele jaar 2015 voor veel modules geen reële optie is gezien ingewikkelde voorwaarden en voorbereidingstijd en zeer passieve opstelling van zorgverzekeraars (,zelfs met meer bedenktijd).
  Beter zou zijn geweest om met heldere rekenmodellen te komen die ons zouden kunnen helpen beargumenteerd onze keuzes te kunnen maken.
  Beter zou zijn geweest om als LHV grote zorgen te uiten over de wijze waarop de huisartsenzorg qua financiering steeds meer in stukjes en beetjes uiteengerafeld wordt en huisartsen op deze wijze steeds meer achter worsten aan gaan lopen en het vak gevaar loopt uitgehold te worden: When you pay peanuts, you´ll get monkeys.
  Eerlijke heldere informatie over hoe we ervoor staan.

  Uiteindelijk zal ook nu weer de haard moeten blijven branden. Veel van ons, zo niet allen zullen niet anders kunnen dan bij het kruisje te tekenen.
  We moeten maar gaan voor de basis, en hopen dat het met de S2 enigszins in orde komt. Een enkel moduletje erbij. Vooral niet krimpen.

  Ik hoop van ganser harte dat mijn collegae massaal met de S3 niet veel gaan doen, en in plaats van M&I’s te doen veel gaan verwijzen: substitutie de andere kant op om zo de handen toch vrij te hebben voor de steeds complexer worden praktijkorganisatie.
  En niet onwaarschijnlijk acht ik het, dat de te verwachten derving aan inkomsten door een substantieel deel van de beroepsgroep wel eens gecompenseerd zou kunnen gaan worden door opzegging van het LHV lidmaatschap.

  Hoe ver moet het komen totdat we echt weer laten horen hoe het wel zou moeten?

  Mvg

  Rim Posthumus, Goes
  06-53396556

 • K. Koolbergen

  Huisarts, OUDORP NH Nederland

  Met name de reactie van collega Posthumus is me uit het hart gegrepen. Zeer correct en zeer to the point.
  Ik verwacht van de LHV meer dan alleen maar vragen om uitstel. Het is nog niet te laat om deze narigheid af te wenden.

  Kees Koolbergen, Alkmaar

 • W. van der Pol

  ziekenhuisapotheker en counselor, Delft

  Ik ben patient en ik heb een huisarts. Ik ken diverse huisartsen privé. Ik betaal premie, kortom een doorsnee Nederlander. Maar van al die initiatieven die Bram Stegeman uit de Hoge Hoed tovert, heb ik nog nooit gehoord. Het lijkt dat ze voor de huis...artsen Sigaren Uit Eigen Doos of Koekjes van Eigen Deeg zijn. Wat schieten ze er mee op. Het is knap om daar zo serieus over te praten.

 • H.J. Oostenbroek

  orthopaedisch chirurg, WASSENAAR Nederland

  Ik ben het met veel bovenstaande reacties eens. De LHV vertoont Calimero gedrag, overigens de tandartsen reageren niet anders op de tariefsdalingen. Kort gezegd: ze hebben allemaal te maken met inkomenspolitiek, moeten daarbij allerlei extra kosten m...aken voor zogenaamd kwaliteitsbeleid wat niets anders is om de boel onder controle te houden. Kleine partijen moeten opboksen tegen grote partijen, waardoor inderdaad dictaten ontstaan. De grote tekortkoming van de LHV en KNMT zijn het gemis aan inventieve oplossingen.
  Het zou denkbaar zijn je in grotere groepen te organiseren als coöperaties, zoals boeren doen, en nu ook de vrijgevestigde specialisten. Dat lijkt een heel werkbaar model om de zich steeds verder concentrerende krachten in een evenrediger speelveld tegemoet te treden.
  Dus LHV: aan de slag, maak er werk van en blijf niet telkens in de hoek van de geslagen hond liggen!

 • P.A. Muller

  huisarts, BARENDRECHT Nederland

  ben al jaren geleden weggegaan bij LHV, het is puur een organisatie om het beleid van VWS er bij de huisartsen in te masseren. Maar het is zoals wij allen weten "wrijven helpt niet". Ons helpen ze slechts van de regen in de drup. Hoe kun je met droge... ogen blijven meewerken aan de grootste transitie in de zorg ooit (jeugdzorg, ouderenzorg, GGZ) waarbij elke mail die je krijgt de toonzetting heeft "de huisarts moet..." en tegelijk meewerken aan het zoveelste nieuwe bekostigingssysteem waarbij slechts twee zaken helder zijn: veel admin istratieve ellende en onder de streep de zoveelste inkomensdaling. Maar goed , praktijkhouders van Nederland, betaal braaf je contributie van de LHV en slaap lekker door. Er zijn immers geen alternatieven? Of wel?

 • M.P. Rümke-Gemmeke

  huisarts, DEN HELDER Nederland

  Wat ik mis in dit stuk is het kostenaspect van de huisartsenzorg: Tot dit jaar werd er voor de berekening voor de kosten in de praktijk, dat die voor 100% uit de abonnementsgelden kwamen. Vanaf 2015 is dat nog maar 77%. De rest moeten we halen uit se...gment 3. In segment 3 worden ons worsten voorgehouden in projectvorm. Dat wil zeggen, dat je nooit weet of je volgend jaar nog voor betaald zult worden. De kosten voor de praktijkvoering gaan met gemiddeld 5% per jaar omhoog. Die 16 cent, die wij erbij krijgen op het abonnementstarief is net 1%. De variabiliteitsgelden gaan eraf en dus is de 16 cent alweer ruim op.
  We gaan er voor het zoveelste jaar achtereen gewoon op achteruit. Wanneer houdt dat nou eens op? Hoe kan de LHV dat rijmen met het streven naar kleinere praktijken? Het kan niet meer uit, om weinig patiënten te hebben. Vroeger was er nog een degressief tarief voor het ziekenfonds.

 • M.P. Rümke-Gemmeke

  huisarts, DEN HELDER Nederland

  Wat ik mis in dit stuk is het kostenaspect van de huisartsenzorg: Tot dit jaar werd er voor de berekening voor de kosten in de praktijk, dat die voor 100% uit de abonnementsgelden kwamen. Vanaf 2015 is dat nog maar 77%. De rest moeten we halen uit se...gment 3. In segment 3 worden ons worsten voorgehouden in projectvorm. Dat wil zeggen, dat je nooit weet of je volgend jaar nog voor betaald zult worden. De kosten voor de praktijkvoering gaan met gemiddeld 5% per jaar omhoog. Die 16 cent, die wij erbij krijgen op het abonnementstarief is net 1%. De variabiliteitsgelden gaan eraf en dus is de 16 cent alweer ruim op.
  We gaan er voor het zoveelste jaar achtereen gewoon op achteruit. Wanneer houdt dat nou eens op? Hoe kan de LHV dat rijmen met het streven naar kleinere praktijken? Het kan niet meer uit, om weinig patiënten te hebben. Vroeger was er nog een degressief tarief voor het ziekenfonds.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Machiavelli schreef het al "divide et impera" verdeel en heers. Het huidige zorgsysteem is een administratief monstrum. Het wordt achteraf bijgesteld, alsof je van te voren kunt zien hoe ziek Nederland zal gaan worden in 2015. Op basis van meerjaren ...trends wordt er bepaald wat kennelijk individuele kosten zijn in de zorg, alsof een mens in een "normale verdeling" uit de statistiek is te vangen. Dit stuk laat weer eens zien dat we af moeten van een systeem gebaseerd op verrichtingen. Maar over moeten naar een systeem op basis van uurtarieven en materiaalkosten. Ondertussen zijn we maar aan het repareren, soms moet je durven te besluiten waanzin te stoppen.
  Vrije markt in de zorg in een participatie maatschappij is een zaak tussen de patiënt en de zorgverlener en niemand anders. De zorgverzekeraar dekt risico's af en de regering dient te zorgen voor een goede verdeling van de zorg over het land door wet- en regelgeving.
  Nu is het zo dat de regering zich bezig houdt met inhoud van de zorg, dat vervolgens delegeert aan de zorgverzekeraars en degenen die weten hoe de zorg werkt, de zorgverleners, moeten werken volgens dit dictaat, want dat is het, werken volgens een dictaat voorbijgaand aan professionaliteit en intergriteit. Er loopt nu een onderzoek naar werkstress, ik kan u verzekeren dat dit wanbeleid enorm veel werkstress geeft in de zorg. Ik heb als bedrijfsarts nog nooit zoveel burn-out klachten gezien in een jaar en mensen die de zorg niet meer zien zitten als in 2014.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard Nederland

  Je zou bijna een Donders juichpak aantrekken. Zou fijn zijn als de redactie ook ruimte had geboden aan VPhuisartsen of Antona Maes om te reageren. Die hebben een zeer scherpe analyse gemaakt van de nieuwe financieringsstructuur huisartsenzorg en de g...evolgen. Macrobeheersingsinstrument is leidend voor de minister en dat weet de NZa. Meerwerk wordt al jaren afgestraft met een korting achteraf en nu ook in de zogenaamde “verbeteringsmodules” draaien de huisartsen gezamenlijk op als bepaalde “extrinsiek targets” niet gehaald worden. Iets minder maar verdienen en 2015 als een “sabbatical” opvatten, misschien valt er dan wel iets te juichen….

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK Nederland

  Joh, is de LHV er ook al achter? Da's ook lekker vlot.

  VPH heeft in September al hetzelfde luid verkondigd, maar dit werd toen door de LHV lachend terzijde gewoven.

  Gelukkig is de VPH in beroep gegaan, wat de LHV ook had kunnen, neen, MOETEN doen....

  Dank, LHV. Ik spaar volgend jaar in elk geval een beste hoop geld uit, als apotheekhoudende.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.