Laatste nieuws
Nieuws

GGzE niet als instelling verantwoordelijk voor dood patiënt

1 reactie

Stichting GGZ Eindhoven en de Kempen (GGzE) is maandag vrijgesproken van schuld aan de dood van een 29-jarige schizofreniepatiënte, nu zes jaar geleden. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald. Tegen de instelling was een boete van 25.000 euro geëist.

De patiënt was in 2013 vrijwillig opgenomen om onder medisch toezicht te worden ingesteld op het antipsychoticum clozapine. Ze overleed een maand later in de instelling aan een clozapinegeïnduceerde myocarditis. Het Openbaar Ministerie (OM) had GGzE als rechtspersoon verantwoordelijk gesteld voor het overlijden van de 29-jarige vrouw, het vond dat er sprake was van dood door schuld. De instelling zou nalatig zijn geweest en er was geen verantwoorde zorg geleverd.

De rechtbank Oost-Brabant stelt vast dat er inderdaad sprake was van vele signalen die wezen op hartfalen. Het medisch personeel van GGzE heeft die signalen niet onderkend – en dat had wel gemoeten. De rechtbank concludeert dat de betrokken artsen en het verplegend personeel niet hebben gehandeld zoals van hen verwacht mocht worden, er zijn ‘zonder meer’ aanwijzingen dat de vrouw hierdoor is overleden. Er is een opeenstapeling van tekortkomingen in de zorg, zoals ontbreken van een behandelplan en opnameverslag, en het feit dat supervisie van de aios die pas drie weken in opleiding was, alleen telefonisch plaatsvond.

Maar, zo stelt de rechtbank, niet de instelling is hieraan schuldig. Dat zijn de medewerkers, en die hebben daarvoor een waarschuwing (aios) en een berisping (hoofdbehandelaar) gekregen van de tuchtrechter in 2015.

Wat betreft de instelling, als rechtspersoon: die moet de voorwaarden scheppen zodat medewerkers hun taken goed kunnen uitvoeren als professionals. En dat was het geval, zo oordeelt de rechtbank. Het OM had aangevoerd dat er sprake was van een te hoge werkdruk en dat dit ten grondslag lag aan de gemaakte fouten. Maar daar was de rechter het niet mee eens.

De bezettingsgraad was op orde, net als de supervisie van de aios; zij kon te allen tijde terecht bij haar collega’s voor vragen – aldus het oordeel. Bovendien had zij, naast haar basisbevoegdheden als arts, ook enige ervaring als huisarts. Alle betrokken zorgverleners bezaten ‘de juiste papieren’. Al met al kan de instelling niet verantwoordelijk worden geacht voor het overlijden van de vrouw. Na de dood van de patiënte is wel op de afdeling een ‘verbeterprogramma’ begonnen.

Advocaat Boudewijn van Eijck van GGzE noemt in een eerste reactie de vrijspraak ‘meer dan terecht’. Hij brengt in herinnering dat deze ‘lastige casus’ lang heeft geduurd. Hij noemt ook de nabestaanden, voor wie alles weer wordt opgerakeld. ‘We hopen dat dit met deze uitspraak tot een einde komt.’

Van Eijck wijst erop dat de rechtbank aandacht had voor de reputatie van de geestelijke gezondheidszorg in den brede. Zo staat in de uitspraak: ‘De rechtbank hecht eraan op te merken dat zij er ten volste van overtuigd is dat goede hulp en zorg bieden de drijfveer is voor alle werkenden in de geestelijke gezondheidszorg.’

GGzE zegt in een reactie: ‘We vinden het spijtig dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar dit overlijden kwalitatief ondermaats is geweest en zo onnodig lang heeft moeten duren. Het onderzoek zelf, de duur, de kwaliteit ervan en de aantijgingen die in de afgelopen periode zijn geuit hebben forse impact gehad op alle betrokkenen.’ De instelling zegt te hopen dat dit ‘langdurige en pijnlijke proces voor alle betrokkenen hiermede tot een einde komt. We willen daarbij nogmaals benadrukken dat deze uitspraak niets kan afdoen aan het leed voor de nabestaanden.’

Lees ook
Nieuws Tuchtrecht werkdruk
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.