Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
4 minuten leestijd
geestelijke gezondheidszorg

GGZ Delfland: ‘Geen bewijs voor fraude of vervalsing’

Plaats een reactie


Een reactie op de aantijgingen in de media

Medisch Contact berichtte uitvoerig over psychiaters die de bestuurders van GGZ Delfland betichtten van het aanzetten tot fraude. Via een woordvoerder een reactie van de raad van bestuur.

Vorige week publiceerde Medisch Contact over conflicten tussen een deel van de psychiaters en de raad van bestuur van GGZ Delfland (MC 39/2009: Bestuursvoorzitter GGZ Delfland stapt op). Anonieme bronnen betichtten de raad van bestuur ervan een onveilige werksfeer te scheppen, de zorg in gevaar te brengen en medewerkers zelfs te hebben aangezet tot fraude.

Volgens woordvoerder Jan Willem van der Ree zit GGZ Delfland ‘midden in een vernieuwingsproces’. ‘In dit proces vinden er ingrijpende veranderingen plaats. Wij betreuren het dat door roddels, geruchten en valse beschuldigingen door anonieme bronnen de aandacht wordt afgeleid van de belangrijke verbeteringen die zijn doorgevoerd door de overige medewerkers die zich elke dag voor de volle honderd procent inzetten voor onze cliënten.’

Van der Ree bestrijdt dat de raad van bestuur van GGZ Delfland alleen communiceert via persberichten. ‘De raad van bestuur communiceert ook via de woordvoerder, door interne berichten en in direct contact met betrokkenen.’ Wel verloopt de woordvoering naar de media uitsluitend via hem. ‘Inmiddels ontvangen wij vanuit verschillende hoeken, van medewerkers en de cliëntenraad reacties over de wijze waarop bepaalde psychiaters de discussie via de media voeren. Medewerkers geven aan dat zij dit niet ondersteunen en dat zij zich daardoor beschadigd voelen.’

Schriftelijk wil hij ingaan op vragen van Medisch Contact.

De raad van bestuur moet op zijn minst een hypothese hebben over de reden waarom een deel van uw psychiaters bij de pers aan de bel heeft getrokken en vindt dat ze in een sfeer van ‘onveiligheid’ en ‘onzekerheid’ werkt of gewerkt heeft. Al was het maar om daar als management vervolgens slagvaardig mee te kunnen omgaan.

Van der Ree: ‘Wij speculeren niet over de beweegredenen van de psychiaters. De raad van bestuur is altijd transparant geweest naar de psychiaters. Daarom heeft de raad van toezicht een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door Boer & Croon. Er is in dat onderzoek geen enkel bewijs gevonden voor een onveilige werksfeer, intimidatie of het wegpesten van psychiaters.
Wij betreuren het zeer dat deze discussie via de media wordt gespeeld. Het beschadigt onze organisatie en haar medewerkers onnodig.’

Hoeveel psychiaters zijn er precies vertrokken sinds het aantreden van de nieuwe raad van bestuur? Onlangs kondigden negen hun vertrek aan, eerder vertrokken er reeds vijftien, volgens mijn bronnen. Als dat klopt, had hun vertrek dan iets te maken met het nieuwe bestuur?

‘Hoeveel psychiaters precies zijn vertrokken is niet relevant. Er zijn namelijk óók psychiaters aangetrokken in dezelfde periode. De redenen die de vertrokken psychiaters hadden om te vertrekken, waren divers. Er is geen aantoonbare relatie met het aantreden van de raad van bestuur. Wij zijn er altijd in geslaagd om nieuwe psychiaters te vinden en in dienst te houden. Eén psychiater is snel na aanstelling weggegaan, maar deze heeft inmiddels aangegeven graag weer bij GGZ Delfland te komen werken.

Momenteel zijn er 34 psychiaters in dienst bij GGZ Delfland. Voor een instelling als GGZ Delfland is dat ruim voldoende om de continuïteit van zorg te waarborgen. Nu negen psychiaters hun vertrek hebben aangekondigd, zullen wij extra inspanningen doen om nieuwe psychiaters aan te trekken. Hierbij kunnen we overigens, zodra dit nodig zou zijn, op hulp rekenen van naburige collega-instellingen. Zij hebben spontaan direct extra versterking door tijdelijke psychiaters toegezegd. We zijn daar heel blij mee. Voor de goede orde vermeld ik dat pas één van de negen psychiaters tot op heden daadwerkelijk zijn dienstverband heeft opgezegd. Vijf psychiaters hebben mondeling hun vertrek bevestigd.’

Medisch Contact citeerde vorige week uit een brief van mevr. Bandhoe, lid raad van bestuur, aan A-opleider Ben Blansjaar, waarin hem werd opgedragen de naam van een kandidaat voor de functie van plaatsvervangend opleider toe te voegen aan een publicatieoverzicht. Blansjaar beschouwde dit als aanzetten tot valsheid in geschrifte en weigerde zijn medewerking. Hoe kan ik de passage in de brief anders uitleggen dan als een poging tot falsificatie?

‘Die passage hoeft niet te worden uitgelegd, eenvoudigweg omdat er geen sprake is van een poging tot falsificatie. U trekt de zinsnede uit haar verband en u dient deze te lezen in het kader van de volledige brief. Mevrouw Bandhoe heeft de heer Blansjaar slechts gevraagd na te gaan in hoeverre een kandidaat zou kunnen worden toegevoegd aan een publicatielijst.

Op een aanvullende vraag daarover van de heer Blansjaar heeft mevrouw Bandhoe diezelfde dag per mail nog aangegeven, dat de heer Blansjaar vanuit zijn hoedanigheid van A-opleider Psychiatrie de juiste afweging zou moeten maken of daartoe mogelijkheden bestonden. Eén van de mogelijkheden had wellicht kunnen zijn dat de kandidaat bij lopend wetenschappelijk onderzoek was betrokken. Van belang is te weten, dat er bij GGZ Delfland lopend wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt juíst op de afdeling waar de kandidaat werkzaam was.

Er zijn door GGZ Delfland twee onafhankelijke onderzoeken ingesteld naar de door ontevreden medewerkers geuite aantijgingen. Boer & Croon en een onafhankelijk psychiater hebben geen enkel bewijs voor fraude, vervalsing of andere onoorbare zaken aangetroffen.’

Ten slotte: de maximale termijn dat iemand zonder erkenning mag waarnemen bij een A-opleiding is verstreken. De regels schrijven voor dat de opleiding dan opnieuw door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) wordt gevisiteerd en erkend. Gaat dat binnenkort dus gebeuren?

‘Nee, die termijn is nog niet verstreken. De opleiding is gegarandeerd, er loopt een erkenningsaanvraag voor onze nieuwe opleider, die eind van deze maand start. De regels van de MSRC zijn ook bij ons bekend en conform die regels wordt zowel door GGZ Delfland als MSRC gehandeld.’

Henk Maassen

 

Kader: Voorzitter raad van bestuur stapt op
<i>Op dinsdag 22 september werd bekend dat de voorzitter van de tweekoppige raad van bestuur van GGZ Delfland, mr. Hans Boelen, zijn functie heeft neergelegd. ‘Wegens verschil van inzicht over het te voeren beleid’, aldus een intern door de raad van toezicht verzonden e-mail. Citaat uit deze mail: ‘De te benoemen bestuursvoorzitter zal samen met mevrouw Iris Bandhoe (het andere lid van de raad van bestuur, red.) een aantal noodzakelijke stappen ter handhaving van de interne organisatie binnen GGZ Delfland nemen. De raad van toezicht zal op de kortst mogelijke termijn - in nauw overleg met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het managementteam - voorzien in de definitieve invulling van de opengevallen vacature.’</i> Volgens de raad van toezicht heeft het opstappen van Boelen ‘geen relatie met de publiciteitscampagne van een aantal psychiaters van GGZ Delfland.’
Medisch Contact publicaties over de GGZ Delfland
fraude
  • Henk Maassen

    Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.