Laatste nieuws
Marieke van Twillert
Marieke van Twillert
1 minuut leestijd
Nieuws

Gelderse Vallei onder verscherpt toezicht

4 reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei het komend halfjaar onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie is de bestuurbaarheid van het ziekenhuis in het geding vanwege een bestuurscrisis.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt dat ze sinds september 2016 berichten ontving van de raad van bestuur, de raad van toezicht en later ook van het medische-stafbestuur over de bestuurlijke verhoudingen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). Uit deze berichten bleek dat de samenwerking tussen de raad van bestuur en de medische staf niet goed verliep. Hierdoor is een bestuurscrisis ontstaan. Tijdens de bestuurscrisis heeft de medische staf niet aan alle overleggen in het ziekenhuis deelgenomen. Ook overleggen waar kwaliteit en veiligheid van de zorg op de agenda staan.

De IGZ heeft gesproken met de betrokkenen over de besturing van ZGV. De IGZ is van oordeel dat door deze bestuurscrisis de raad van bestuur ‘niet voldoende verantwoordelijkheid kan nemen’ voor de kwaliteit en veiligheid van zorg en heeft moeten vaststellen dat het intern toezicht onvoldoende in staat is om voldoende invulling te geven aan de taken en functies. ZGV heeft maatregelen genomen om de situatie te verbeteren, maar volgens de IGZ nog onvoldoende om goede zorg te garanderen.

In een reactie op de website zegt interim-bestuurder Wander Blaauw: ‘Wij begrijpen dat we moeten laten zien dat bestuurlijke vernieuwing helpt om de organisatie weer in balans te krijgen, na een periode van problemen in de samenwerking. Wij zijn hard aan het werk zodat in de nieuwe situatie alles goed en ongestoord voortgang kan vinden. Met de medische staf zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt. Juist de kwaliteit van de patiëntenzorg heeft hierbij de hoogste prioriteit. Als er verbeteringen worden aangebracht in de samenwerking geeft dat nog meer focus op de patiëntenzorg. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij binnen de gestelde zes maanden de inspectie kunnen laten zien dat aan alle voorwaarden is voldaan.’

Ook heeft ZGV laten weten binnen vier weken een plan van aanpak te zullen presenteren.

lees ook

Nieuws kwaliteit veiligheid IGZ Gelderse Vallei inspectie
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert is sinds eind 2015 journalist bij Medisch Contact. Arbeidsmarkt en internationale gezondheidszorg hebben haar speciale aandacht, maar ze volgt ook het levenseindedebat, medische technologie en internationale gezondheid. Marieke is een van de presentatoren van MC de Podcast en schrijft geregeld een bijdrage voor de rubriek Media en Cultuur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • dolf algra

  arts, MC blogger, commentator zorg en sociale zekerheid, rotterdam

  Ex voorzitter van Raad van Toezicht doet boekje open over bestuurscrises Gelderse Vallei en geeft zijn interpretatie-visie over de ontstane situatie:

  ‘Geld en zeggenschap oorzaak conflict Gelderse Vallei - bestuurscrisis ziekenhuis Gelderse Vallei ...mondt uit in machtsgreep msb. Zegt ex-voorzitter raad van toezicht.

  bron en lees: zorg visie 26 mei 2017

 • d

  arts, commentator zorg en sociale zekerheid, rotterdam

  De vraag oproepen is haar beantwoorden. Waar de schoen wringt valt uitgebreid na te lezen in de brief van de Inspectie IGZ dd 12 mei 2017. Zeven pagina´s lang. Geen fraai verhaal. Maar meer dan de moeite waard. Ook als leerstuk. De ‘onmacht ‘ druipt ...ervan af. Klik op de link in het artikel van Marieke van Twillert.

  Directe aanleiding lijkt – op eerste gezicht – de invoering van integrale bekostigings systeem te zijn. Maar er is veel meer aan de hand. De wrijvingen tussen RvB en medische staf escaleren in 2016 tot full scale bestuurscrises, die ook na extern onderzoek en per direct schorsen van zittende RvB op 10 april 2017 zich niet (vanzelf en op eigen kracht) afdoend oplost - in de visie van IGZ. In de perceptie van RvB gaat het over macht en geld. De medische staf heeft het over ´een niet naar wens verlopende samenwerking´.

  IGZ grijpt nu in, omdat: ‘het mag niet meer voorkomen dat voor de goede zorg noodzakelijke afstemming tussen medische staf en statutaire bestuurders inzet is van bestuurscrises. De medische staf had namelijk –‘ om haar moverende redenen’- selectief afgezien van deelname aan overleggen waaronder de kwaliteit en veiligheid op de agenda stond. Waardoor de RvB haar rol nu kon spelen.

  Ook stelt de IGZ oa vast dat de ‘onderliggende factoren die het ontstaan van frictie en het escaleren tot een bestuurscrises hebben mogelijk gemaakt nog onvoldoende zijn geidentificeerd.

  De Gelderse Vallei krijgt nu een half jaar verscherpt toezicht van de IGZ om de nu ontstane ‘wapenstilstand’ te doorbreken.

  Met de pin op de neus overigens, want binnen 4 weken moet er een afdoend plan van aanpak worden gepresenteerd, alsmede een maandelijkse voortgangsrapportage en op basis van zowel aangekondigde als onaangekondigde (!) bezoeken en bestuursgesprekken

  Kortom: De IGZ pakt stevig en resoluut door. En daar lijkt/is alle reden voor, en dat valt niet alleen tussen de regels door te lezen.

 • A.Cigaar

  radioloog n.p., arnhem

  De reden van dergelijke problematiek is overal zo'n beetje hetzelfde,als er medisch specialisten bij betrokken zijn. Die denken namelijk overal verstand van te hebben en gaan dwarsliggen als ze hun zin niet krijgen. Ze laten zich al niet door vakgeno...ten de les lezen,laat staan door een externe partij,zoals directie,raad van toezicht of een zorgverzekeraar. Wel beschikken ze over een uitgebreide gereedschapskist met kletspraatjes,waarmee ze in de beeldvorming altijd er positief uitspringen.

 • dolf algra

  arts, commentator zorg en sociale zekerheid, rotterdam

  Zijn de problemen bij Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) illustratief voor de veranderende machtsverhoudingen binnen het ziekenhuis anno 2017 ? En dus interessant en van belang er eens goed naar te kijken. Of is/lijkt dit een specifiek Gelders/Ede's ve...rhaal ? Treurig, maar locaal.

  Interessant in dit verband is de column van Guus van Montfoort / recentelijk in Zorgvisie/ waar hij zich hardop af vraagt wat er eigenlijk gaande is. Het nalezen zeker waard. ‘Het is gissen naar de echte reden’ aldus van Montfoort (1). Maar ‘geld’ speelt een rol, denkt van Montfoort.

  In januari (27 01 2017) is extra lid – voor periode van half jaar - toegevoegd aan Raad van Bestuur met speciale opdracht 'vorm en inhoud te geven aan de samenwerking met de vereniging medische staf'. Samenwerkingsprobleem, maar waarover ?

  Tien week later ( 10 april 2017) trad tweekoppige Raad van Bestuur tegelijkertijd en per direct op – na zittingduur van acht jaar. Opvallend. Meer dan merkwaardig.

  Er werken 170 medisch specialisten bij de ZGV, waarvan 120 vrijgevestigd en 50 in loondienst. Dat schijnt van belang te zijn.

  Het curieuze is dat Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2015 nog een prestigieuze prijs mocht ontvangen als Best Managed Company.(2)

  In de tussentijd: something went terrible wrong, gezien ‘verscherpt toezicht’ van de IGZ.
  Maar: waar schuurt de schoen nu precies ?

  1. https://www.zorgvisie.nl/Financien/Verdieping/2017/4/Top-ziekenhuis-Ede-treedt-af-gissen-naar-de-reden/?intcmp=related-content

  2. https://www.geldersevallei.nl/nieuws/2747/wij-zijn-best-managed-company-2015

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.