Laatste nieuws
1 minuut leestijd

Eerste Kamer redt vrije artsenkeuze

17 reacties

Het leek allemaal in kannen en kruiken, maar onverwachts heeft de Eerste Kamer toch niet ingestemd met de afschaffing van de vrije artsenkeuze.

38 leden van de Eerste Kamer hebben tegen het wetsvoorstel gestemd, waarmee de vrije artsenkeuze is behouden.

De PvdA-leden hadden nog veel vragen over de afschaffing van de vrije artsenkeuze, onder meer over mogelijke patiëntenselectie door zorgverzekeraars. ‘Wie wordt de held van de PvdA’, twitterde huisarts Bart Bruijn in afwachting van de stemming nog. Fractievoorzitter Marleen Barth gaf aan dat de PvdA meer informatie nodig had en de fractie ging met minister Schippers naar een achterkamer voor overleg; later schoven ook staatssecretaris Van Rijn en vice-premier Asscher daarbij aan. De andere fracties wilden ook weten wat er speelde op dit kleine topoverleg, en vroegen om een derde termijn voor de vergadering. Dat was uiteindelijk toch niet nodig, en de Eerste Kamer ging tot stemming over.
Drie PvdA-senatoren stemden uiteindelijk tegen het plan. Met dit plan zouden zorgverzekeraars een polis kunnen aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie zij een contract hebben. Nu moeten ze nog 75 procent van de niet-gecontracteerde zorg vergoeden.
De meerderheid van de senatoren hadden vorige week dinsdag toegezegd te zullen stemmen vóór afschaffing van de vrije artsenkeuze, oftewel artikel 13.

De wending is verrassend, want de coalitiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hadden hun steun toegezegd aan de minister. In ruil daarvoor waren de bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten met ruim 300 miljoen euro verzacht.

Heleen Croonen
 

Lees ook:


Beeld: iStock
Beeld: iStock
vrijeartsenkeuze Schippers artikel 13
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • H.H. Hofstee

  huisartsen, BILTHOVEN Nederland

  Los van de inhoud van het vraagstuk is het een geruststellende gedachte voor de toekomst dat chaos in de PvdA inmiddels zo groot is dat daar niemand er meer in gelooft. Zoals eerder met de benoeming van mevrouw Hamers tot voorzitter van de SER: als w...e als partij dan toch irrelevant worden maakt het niet meer uit dat we incompetente ex kamerleden nog een mooi baantje kunnen bezorgen. En nu: als we na de volgende verkiezingen naar de marge verdwijnen kunnen we als senator best gaan politiek spookrijden.

 • C.M.A. Bruijninckx

  chirurg, ROTTERDAM Nederland

  Het is voor een ambitieuze minister een hard gelag wanneer diens wetsvoorstel afgeschoten wordt. De gevoelens van onmacht en boosheid die dan bij die minister en haar collega's opborrelen kan ik wel begrijpen. Wat mij verbaast, is dat diezelfde ambts...dragers, - tot aan Rutte, het hoogste ambt bekledend, toe -, vrijuit lucht geven aan die emoties. Dat komt weinig professioneel over. Daarbij worden argumenten gebruikt die op gespannen voet staan met ons staatsrecht. Zoals de heer Rutte die over onze hoofden heen aan de heer Samsom zegt dat hij niet geleverd heeft wat hij beloofd heeft. Daarmee gaat de heer Rutte volledig voorbij aan het feit dat elk kamerlid in de Staten-Genreaal daar zit zonder last tot ruggespraak!
  Overigens jammer dat de nieuwe pensioenwet niet hetzelfde lot heeft getroffen. Niet dat ik daar verstand van heb, maar tegenstanders ervan hadden mij voldoende overtuigd dat deze wet hoogstwaarschijnlijk onnodig is, contraproductief als crisis-bestrijdingswapen en ongunstig voor alle werkenden vanaf de leeftijd van 20 jaar.

 • L.M. Vencken

  neuroradioloog n.p., DEN BOSCH Nederland

  Het werd tijd dat de grote macht van de zorgverzekeraars enigermate werd ingeperkt.Als je als patient niet meer mag kiezen naar welke arts je gaat om hulp te vragen, dan wordt een kenmerk van marktwerking aan de kant geschoven. Verder zijn er nog wat... onduidelijkheden over de mate van besparing die de maatregel zou meebrengen. Hier lees ik 1 miljard besparing en daar 300 miljoen.
  Zijn de kostenverhogende factoren die het gevolg zijn van het inperken van de vrije artsenkeuze ook zorgvuldig meegenomen ? L.M.Vencken, medicus en jurist

 • R. Posthumus

  huisarts, GOES Nederland

  Opvallend:
  De minister had het bij de verkoop vorige week over de kwaliteit die zo goed geregeld zou worden. Gisteren direct na de stemming was haar eerste reactie: “OK waar haal ik nu mijn miljard aan bezuinigingen vandaan?”

 • W.A.J.M. Bosboom

  huisarts, De Meern Nederland

  Een aantal 1e-Kamerleden heeft de rug recht gehouden. Democratische bezien is het vreemd dat hen dit wordt kwalijk genomen door coalitie-leden in de regering. Je zou mogen verwachten dat de weegfunctie van de 1e Kamer t.a.v. de kwaliteit van 2e-Kamer... besluiten volledig onafhankelijk is voor elke senator. Dat dit dus niet zo blijkt te zijn mag je onjuist en verbazingwekkend noemen. Gelukkig nu dus toch een juist besluit van de 1e-Kamer.

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Het beste zou zijn als minister Schippers nu de eer aan zichzelf houdt en voor een elegante oplossing kiest, na een vastgelopen loopbaan als minister van VWS. Een beter moment is er niet. Hopelijk kan ze haar arbeidzame leven voortzetten in een posit...ie die minder schadelijk is voor de samenleving.

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Het beste zou zijn als minister Schippers nu de eer aan zichzelf houdt en voor een elegante oplossing kiest, na een vastgelopen loopbaan als minister van VWS. Een beter moment is er niet. Hopelijk kan ze haar arbeidzame leven voortzetten in een posit...ie die minder schadelijk is voor de samenleving.

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

 • A.G. Sangster

  Bedrijfsarts, NIJEVEEN Nederland

  Van harte Nederland en collega's. Gelukkig doet de democratie een keer zijn werk. Het gezond verstand overwint. Nu nog afwachten wat het oplevert. Onze minister is in haar wiek geschoten. De achterkamertjes politiek neemt het weer over. Die hadden we... toch afgeschaft ?
  Respecteer de mening van de senaat.

 • C. van Krimpen

  patholoog, ROTTERDAM Nederland

  Het wordt inderdaad tijd dat de macht van de zorgverzekeraars en de daarbij steeds verder voortwoekerende en vrijwel onbegrijpelijke bureaucratie, wordt ingeperkt. Indien voortvarend en verstandig aangepakt zou een dergelijke beperking zo maar kunnen... leiden tot honderden miljoenen, zo niet miljarden aan bezuinigingen in de zorg, die we dan kunnen besteden op de plaatsen waar nu,onterecht en schrijnend, bezuinigd wordt. Het 'ouderwetse' ziekenfonds was zo slecht nog niet. Gelukkig is bij een aantal senatoren het licht gaan branden.

  C. van Krimpen, patholoog

 • W. van der Pol

  Ziekenhuisapotheker, Delft

  Het wordt tijd voor vrije senatorskeuze. Wat een kul. Eerst die kongsies in de tweede kamer, en nu weer dit ego (Wiegel) gedoe. Het breken van zorgverzekeraarsmacht doe je niet op deze manier, in tegendeel. Het wordt nu een spel om miljarden. Maakt n...atuurlijk niet echt uit. Er zijn nog zat bejaarden en pensionado,s. Politici zie je nu al naar een ander loket lopen. Bah ??. Schippers krijg dan rust, want met haar hebben ze in Den Haag grootse plannen. Leuk.??

 • R.K. Petrov

  Huisarts, NIEUWEGEIN Nederland

  En nu? Nu wil Schippers het voorstel nóg een keer door de Eerste Kamer, want het had goedgekeurd moeten worden? En Rutte die een kulpraatje houdt over 'hoe afspraken nagekomen dienen te worden'....
  Ik hoop van harte, dat het wederom wordt afgeschoten.... Dan maar verder zonder Schippers!

 • G.H. Rach

  KNO arts / Hoofd-hals chirurg, WILLEMSTAD CURAÇAO

  Stemmen zonder last betekent dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen.
  Stemmen zonder ruggesp...raak betekent dat men het recht heeft een besluit te nemen zonder daarover eerst met iemand uit de achterban overleg te plegen.
  De drie PvdA senatoren hebben primair de democratie in Nederland gered. En dat besef dringt jammergenoeg niet door bij de premier en helaas ook niet bij de rest van de coalitie en de “ondersteunende “ oppositie partijen.
  Dat daarmee ook het zorgstelsel in een andere (goede) richting geduwd wordt is een secundair neven effect, waar ik het persoonlijk volkomen mee eens ben. De “vrije artsenkeuze”, althans wat er nog van over is, is voorlopig weer gered. Want hoedt u, het ondermijnen hiervan gaat gestaag door.
  Gerold H. Rach, Curaçao.

 • algra

  zelfstandig bedrijfsarts, rotterdam

  Zeer verrassend, maar ook knallend nieuws. Plan van Schippers gaat niet door. Maar wat is hier precies gebeurd ? Dit kan grote gevolgen hebben. Wellicht de val van het kabinet, nu of binnenkort.

  Alledrie de senatoren, Adri Duivesteijn, Marijke Linth...orst en Guusje Ter Horst, staan overigens niet op de PvdA-kandidatenlijst van de Eerste Kamer en keren na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 niet terug in de senaat.

  Eens kijken hoe dit verder loopt.
  Alle rie Pvda Senatoren - Adri Dui

 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p., Woerden nl

  Zonder de breed gedragen tegenbeweging vanuit de basis ondersteund door koepelorganisaties en VVAA was artikel 13 simpelweg opgeheven geweest. Hierdoor is ook veel meer media-aandacht voor het bewust door de zorgverzekeraars gecreëerde oerwoud aan ve...rzekeringstypes ontstaan. Vooral aandacht voor de soms zeer negatieve kanten zoals de verkapte risico-selectie met polissen als Zekur en Promovendum.

 • J.D.M. van der Meulen

  Neurolloog,np, SNEEK Nederland

  Er zijn blijkbaar toch nog een paar politici die begrijpen hoe het echt zit!
  De " koehandel " met D66, CU en SGP was natuurlijk schandelijk.
  De "uitleg" van Schippers hoe het werkt in de zorg staat bol van de onwaarheden.
  De positie van de zorgverze...keraars moet de politiek tot nadenken stemmen.
  Luister eens naar de geluiden uit de beroepsgroep.
  J.D.M. van der Meulen, neuroloog, np, Sneek

 • M. de Vries

  Arts, AMSTERDAM Nederland

  Goed nieuws! Wat ik me wel af vraag: wat betekent dit voor de reeds 600 000 verkochte 'budgetpolissen' 2015? Deze lijken me nu onwettig daar nihil vergoeden, als de jurisprudentie wordt gevolgd, niet mag bij ongecontracteerde zorg?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.