Laatste nieuws
Inez van der Ham
Inez van der Ham
3 minuten leestijd
opinie

Artikel 13 zet chronisch zieken klem

6 reacties

OPINIE

Keuzevrijheid is wassen neus

De aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet ontneemt chronisch zieken en gehandicapten niet alleen de mogelijkheid van een vrije artsenkeuze. Zij zijn evenmin in de positie om van zorgverzekeraar te veranderen.

Een dezer dagen wordt het wetsvoorstel ‘Verbod op verticale integratie’ ofwel de wijziging van artikel 13, die de vrije artsenkeuze regelt, in de Eerste Kamer behandeld.
Wie denkt dat het met deze wetswijziging niet zo'n vaart zal lopen, en dat er genoeg te kiezen blijft voor zijn patiënten, heeft het goed mis. De consequenties, zeker voor chronisch zieken en gehandicapten, zijn groot. En de vrijheid om naar een andere verzekeraar over te stappen is een wassen neus.

‘Stemmen met de voeten’
De minister gaat ervan uit dat patiënten, als zij niet tevreden zijn over hun polis, een keer per jaar kunnen overstappen naar een andere verzekeraar; zij kunnen ‘stemmen met de voeten’. Maar voor chronisch zieken en gehandicapten is dit geen reële optie. Ten eerste wordt artikel 13 namelijk uitgebreid met een artikel 13A: ‘Aanspraak wijkverpleging’, vanwege het onderbrengen van het PGB voor verzorging en verpleging bij de zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar richt dit op zijn eigen voorwaarden in, en er zijn uiteenlopende tarieven voor professionele hulpverleners. Als een patiënt die een PGB heeft, besluit om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen, vervalt het PGB. Er moet dan opnieuw een aanvraagprocedure worden doorlopen. PGB-houders kunnen u vertellen: die procedure is arbeidsintensief, kost veel tijd en is risicovol in verband met nieuwe bezuinigingsmaatregelen.

Het PGB waarmee zorg op een zelf gekozen tijdstip en met zelf gekozen hulpverleners wordt gegeven maakt dat gehandicapten, ook kinderen, in staat zijn om zelfstandig te wonen en met hun families. Zonder deze extra zorg zal een deel van deze mensen zich gedwongen zien om naar een instelling te verhuizen.

Ook is voor groepen chronische patiënten, vier weken voor ingang van de nieuwe wetgeving, nog veel onduidelijk: bijvoorbeeld of zij in 2015 onder de Zorgverzekeringswet vallen of onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hoe kunnen chronische patiënten in vredesnaam op deze ingrijpende veranderingen anticiperen en op dit moment een juiste polis uitkiezen? Daar komt nog bij dat de aanstaande gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen nog niet bekend zijn, en patiënten dus niet weten in hoeverre de huidige zorgverleners binnen de gekozen polis blijven vallen. Uit staatsrechtelijk en democratisch oogpunt is het op zijn minst bijzonder te noemen dat een nog te behandelen wetsvoorstel reeds wordt uitgevoerd in de polissen van 2015.

Gevangen
Naast deze grote hinderpaal, zijn er andere hindernissen te overwinnen bij het wisselen van zorgverzekeraar voor patiënten met chronische aandoeningen. Zo wordt er, ook door zorgverzekeraars, aangegeven dat er risicoselectie, dat wil zeggen sturing op laagcomplexe doelgroepen plaatsvindt. Verder is het zo dat voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht geldt, en zijn door de verschraling van de basispolis, veel chronisch zieken afhankelijk van de aanvullende polis. Bovendien rekenen verschillende verzekeraars extra kosten indien basis- en aanvullende verzekering bij verschillende maatschappijen worden afgesloten.

Tot slot zijn de hulpmiddelen die de zorgverzekeraar in bruikleen verstrekt – verbandmateriaal, een hulphond, medische apparatuur – beperkt en moeizaam overdraagbaar naar een andere verzekeraar, omdat ieder zijn eigen inkoopbeleid heeft.
Kortom, het ‘stemmen met de voeten’ is voor chronisch zieken en gehandicapten een illusie.
In werkelijkheid blijkt keuzevrijheid slechts beschikbaar voor een selecte groep. Burgers met een ruime beurs kunnen kiezen voor een (steeds) duurdere restitutiepolis. Chronische patiënten en gehandicapten zitten ‘gevangen’ bij dezelfde zorgverzekeraar.

Iedereen kan onverwacht ziek of chronisch patiënt worden en het is onmogelijk om daarop te anticiperen met een keuze voor een zorgverzekeringspolis.
Wat adviseert u een chronische patiënt in uw spreekkamer die vraagt, welke zorgverzekering hij het beste kan kiezen?


Inez van der Ham
Revalidatiearts, lid van Comité Vrije Artsenkeuze

contact: ivanderham@hotmail.com; c.c.: redactie@medischcontact.nl
Twitter: @IvderHam

Geen belangenverstrengeling gemeldLees ook:


<b>Dit artikel als PDF</b>
opinie artikel 13
 • Inez van der Ham

  Inez van der Ham is kinderrevalidatiearts in Rotterdam en medisch manager voor kind- en jeugdrevalidatie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A.G. Sangster

  bedrijfsarts, NIJEVEEN Nederland

  Goed artikel waarvoor dank.
  Iedereen draait in het systeem om elkaar heen de laatste jaren. Politici, ministers, directeuren van zorgverzekeraars en leden van de raden van bestuur en raden van toezicht bij grote zorginstellingen en bij toezichthouder...s.
  Niemand heeft reden of durft het systeem en alle wijzigingen meer ter discussie te stellen.
  Laten we beginnen met een vakinhoudelijk minister van volksgezondheid aan te stellen.
  Onder leiding van Els Borst was deze ontwikkeling er nooit door gekomen.
  Ik vrees dat zelfs de kettelmuziek (mooi woord) niet gaat helpen.
  De eerste kamer zit ook vol met bovenbeschreven leden die opgaan in het systeem.

 • J.M. Groen

  Uroloog b.d., BENNEBROEK Nederland

  De patiënten organisaties worden voor het grootste deel gesubsidieerd door overheid en zorgverzekeraar. Een klein deel komt van de leden en soms een geneesmiddelen fabrikant.
  De hand die je voed moet je niet bijten!

 • W. van der Pol

  ziekenhuisapotheker en counselor, Delft

  De reuring rond vrije artsenkeuze (artikel 13 is overigens uitgebreider) leidt ontzettend af van de werkelijkheid. Er wordt selectief in de media mee omgesprongen. De termen vrije artsenkeuze zijn al verwarrend. In een tijd van goede communicatie met... onbegrensde mogelijkheden, is de onduidelijkheid alleen maar toegenomen.

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

  Blijft over, om tijdens de behandeling naar de eerste slaapkamer te gaan, om daar een "kettelmuziek"
  concert te geven, teneinde te pogen de slapers wakker te krijgen. Kettelmuziek is Sallands voor potten en pannen muziek.

 • A.G. Sangster

  bedrijfsarts, NIJEVEEN Nederland

  Beste heer v.d. Pol,
  De term vrije artsenkeuze zelf lijkt me niet onduidelijk en is slechts voor 1 uitleg vatbaar. De patient kiest de dokter waar hij het meest vertrouwen in heeft.
  Kunt u uw opmerking verduidelijken?

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

  Ik zou het dieptreurig vinden als deze aanpassing van art.13 door de eerste kamer wordt aangenomen, gezien de vele negatieve gevolgen voor de patient. De macht van de zorgverzekeraars wordt hiermee veel te groot. Zie ook de blog 'En verlos ons van de... zorgverzekeraar"
  Onbegrijpelijk dat de Nederlandse patienten en consumenten federatie accoord is en onbegrijpelijk dat de KNMG en GGZnederland accoord zijn.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.