Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
5 minuten leestijd
Achter het nieuws

Donkere wolken boven de care

Waar blijft de politiek?

2 reacties
Arie Kievit/ANP
Arie Kievit/ANP

Zorginstellingen in de care, met name de ouderenzorg, hebben het financieel moeilijk. Intussen ontbreekt het de politiek aan visie op de vergrijzing. Anneke Westerlaken (ActiZ): ‘In geen enkel partijprogramma heb ik gelezen dat we scherpe keuzes moeten maken.’

‘Onweersbuien trekken over de zorgsector’, sterker nog: de bliksem is hier en daar al ingeslagen. Het zijn metaforen die je tegenkomt in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van advies­bureau EY. Op basis van de jaarverslagen over 2022 presenteert dat rapport de financiële gezondheid van 785 zorgaanbieders. De diagnose is niet best: één op de drie lijdt verlies en het rendement van alle instellingen bij elkaar halveerde. ‘Ronduit alarmerend’, stelt ook adviesbureau BDO in een tweede analyse, in dit geval van de jaarverslagen van 789 ouderenzorginstellingen: ‘Faillissementen zijn niet uit te sluiten’.

Financieel adviseur Ralph Poulssen, een van de opstellers van het EY-rapport, spreekt van ‘een trendbreuk’. Hij maakt daarbij wel de kanttekening dat het om gemiddelden gaat: ‘Er zijn dus ook zorginstellingen die het goed doen, met name in de curatieve sector. Maar dat betekent ook dat er veel aan de onderkant van dat gemiddelde zitten. En die zijn vooral in de care te vinden.’

Het zijn de hogere energiekosten, de inflatie en daarmee de groeiende rentelasten die een zware wissel trekken op de financiële prestaties van de zorginstellingen, aldus Poulssen. Maar dat zijn niet de enige oorzaken. ‘De verzuim­cijfers zijn hoog en dat betekent dat er veel externe inhuur nodig is. Dat verhoogt de personeels­kosten, want die mensen zijn een stukje duurder dan medewerkers in vaste dienst.’ Verder waren vorig jaar in de ouderenzorg door oversterfte tijdens de pandemie niet meer alle bedden gevuld, ook dat draagt eraan bij dat een deel van de instellingen financieel niet rondkomt. En in de ggz heeft de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek mogelijk een dempend effect gehad op het rendement.’

‘Onze angst is dat het kennelijk eerst nog een stuk slechter moet worden’

Giftige cocktail

De bekostiging vanuit de overheid zal deze tekorten de komende tijd allerminst compenseren. Zo ligt het budget voor de ouderenzorg in z’n geheel volgend jaar 1,2 procent lager, wat verder zal dalen tot 3 procent in 2026. Zorgorganisaties zullen bovendien op termijn minder vergoeding voor hun huisvesting (het vastgoed) ontvangen. Verder is de kredietwaardigheid van sommige ouderenzorginstellingen wankel (voor de liefhebber: het gemiddelde ligt tussen bbb- en bb+, ter vergelijking: aaa is het hoogst). Poulssen: ‘Leningen om investeringen te bekostigen voor bijvoorbeeld digitalisering om zo de personele problemen deels het hoofd te bieden of voor renovatie van vastgoed komen daardoor in gevaar, want hoe lager de rating, hoe kritischer en terughoudender banken zullen zijn met het financieren van zulke projecten. Instellingen zullen meer hun best moeten doen om aan te tonen dat ze rente en aflossing kunnen blijven betalen.’

Juist nu komt een groep topambtenaren met de conclusie dat vanaf 2028 jaarlijks ­17 ­miljard euro moet worden bezuinigd om het begrotingstekort niet verder op te laten lopen. Een groot deel daarvan moet op het conto van de zorg komen, omdat de zorg­kosten andere collectieve uitgaven dreigen te verdringen en het arbeidspotentieel weg­­kapen. Dat gevoegd bij de huidige opstapeling van de genoemde kortingen kan ‘een giftige cocktail’ zijn, aldus Poulssen. ‘Natuurlijk moet je als sector scherp aan de wind varen, maar zorginstellingen moeten zich kunnen voor­bereiden op de toekomst en daar de tijd voor krijgen.’

Visie

Dat weet ook Anneke Westerlaken, voorzitter van ActiZ, branchevereniging voor circa vierhonderd organisaties in met name de ouderenzorg, maar ze zegt ook dat het te makkelijk zou zijn om dan maar de geplande kortingen en ombuigingen volledig van tafel te halen. ‘Wij snappen dat de uitgaven voor de ouderenzorg hard stijgen en dat we die moeten dempen. Niet alleen vanwege nette overheidsfinanciën, maar vooral ook omdat er te weinig mensen zijn die zorg kunnen blijven verlenen zoals we dat nu gewend zijn. Wat daarom hard nodig is dat politiek Den Haag met een uitgewerkte visie komt over hoe een vergrijzende samenleving eruitziet. Visie dus op de combinatie betaald werk – mantelzorg, op wonen, op intergenerationele solidariteit.’ De maatregelen op deze terreinen komen nu onvoldoende van de grond, zegt ze: ‘Kijk naar de geplande 290 duizend woningen voor ouderen – nou, die zijn er nog lang niet. Bij geen enkele politieke partij heb ik in het partijprogramma gelezen dat we in een tijd komen van grote personeelsschaarste en dat we daarom scherpe keuzes moeten maken over wat bijvoorbeeld collectief gefinancierde zorg in de Wlz moet zijn en wat niet. Het beleid is nu incongruent: veel mensen krijgen een indicatie voor een plek in een verpleeghuis, maar het beleid is er tegelijkertijd op gericht het aantal verpleeghuisplekken niet te laten groeien en mensen zoveel mogelijk thuis te laten wonen.’

Het is ook zaak de scherpe randjes van de marktwerking te verwijderen, vindt ze. ‘Want die markt werkt vooral goed in tijden van overvloed, niet in tijden van schaarste. Een voorbeeld: stel de zorgaanbieder schrijft oogdruppels voor, en de oudere patiënt leert vervolgens om die met een druppelbril zelf aan te brengen. Dan hoeft daarvoor niet meer tweemaal daags iemand langs te komen. Maar de huidige financiële prikkels ondersteunen dat niet, want er kan zomaar een andere zorgaanbieder zijn die wél tweemaal per dag deze “warme zorg” wil bieden. Kortom: het systeem is nu zo ingericht dat het op basis van volume nog steeds loont langs te gaan voor die druppels. Dat moet anders en de politiek moet daar door middel van wetgeving de lead in nemen, en zorgverzekeraars moeten wat dat betreft gelijkgericht zorg gaan inkopen.’

Reflex

Volgens Poulssen schieten veel organisaties te gemakkelijk in de reflex: ‘Overheid wij komen te kort, kom ons tegemoet met meer geld’. ‘Dat kan natuurlijk niet. Dan moet je het uitgavenpatroon aanpassen, en de zaak beter organiseren – bijvoorbeeld door je administratie efficiënter aan te pakken’. Ook de keuzevrijheid kan volgens hem best wat minder. Hij legt uit: ‘Er zijn nu ongeveer 30 duizend zorgaanbieders actief – van eenpitters tot aan de grote universitaire medische centra. Dat is wel erg veel.’

Veel tijd om de ouderenzorg op een nieuwe leest te schoeien is er volgens Westerlaken niet. ‘Onze angst is dat het kennelijk eerst nog een stuk slechter moet worden – dus meer vereenzaming en vervuiling thuis en nog meer ouderen die zich melden op de Spoed­eisende Hulp – en dat dan pas het gesprek op gang komt over wat we wel en niet mogen verwachten. De leidende vraag moet zijn: waar is de tolerantie voor kwetsbaarheid en hoe zorgen we voor een inclusieve samen­leving waarin je of je nu last krijgt van dementie, of minder mobiel of psychisch kwetsbaar bent een volwaardige plek kunt krijgen. Het antwoord daarop zal een groot deel van de oplossing zijn.’ 

In Medisch Contact de podcast was Ralph Poulssen van EY te gast: ‘Ik kan niet uitsluiten dat er zorginstellingen gaan omvallen’

De rapporten zijn hier te downloaden:

Lees ook: download dit artikel (in pdf)

Achter het nieuws ouderenzorg politiek financiën
 • Henk Maassen

  Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • B.J. Kole

  Apotheekhoudend Huisarts, Utrecht

  "Care" ?? Kunnen we afspreken dat er gestopt gaat worden met volledig onnodige en afschuwelijke anglicismen ? (Die ook nog eens de plank zeer regelmatig en volledig misslaan)

 • R. Dekkers

  bewust gekozen voor BIG-loosheid, dus een leek., Rhoon

  Een boekhouder kan adviseren het begrotingstekort te verminderen. Dat moet ik privé zelf ook doen. Als de uitgaven niet verminderd kunnen worden, dan moeten de inkomsten, belastingen in deze, omhoog.
  Care en cure gaan samen op. Maar in hoeverre zou ...dat te ontkoppelen kunnen zijn? Zou ik, 75 jaar, kunnen kiezen voor meer care in plaats van meer cure? Kort door de ene bocht: cure is repareren en daarna kan je weer productief zijn: werken, hobby's bedrijven, anderen helpen (vrijwilligerswerk, mantelzorg). Kort door de andere bocht: als ik vind, dat mijn geval voor cureren niet meer aan de orde is, kies ik om te genieten van verhoging van levenskwaliteit.
  Slot: "Het refrein is Hein". Mag ik dan de "Pil van Drion"?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.