Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

Bruins kraakt opstelling CDCA-producent

2 reacties

Het verhogen van de prijs voor het geneesmiddel CDCA door producent Leadiant keurt minister Bruno Bruins ‘ten zeerste af’. Hij gaat met de producent in gesprek over het ‘belang van een acceptabele prijs’. Dat schrijft minister Bruins (Medische Zorg) in antwoord op Kamervragen over het stopzetten van de magistrale bereiding van CDCA door het Amsterdam UMC. Hij zou het ‘een goede zaak’ vinden als de zelfbereiding weer kan worden hervat.

Het Amsterdam UMC besloot dit jaar het geneesmiddel CDCA voor patiënten met de zeldzame stofwisselingsziekte CTX magistraal te bereiden, nadat CDCA-producent Leadiant de prijs voor dit middel fors verhoogde en zorgverzekeraars het middel niet langer wilden vergoeden. Maar Leadiant stapte naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met een handhavingsverzoek omdat het bedrijf meende dat het ziekenhuis de geneesmiddelenwet overtrad. Uit daaropvolgend onderzoek kwam naar voren dat er teveel onzuiverheden zaten in de grondstof die het Amsterdam UMC gebruikte voor het middel, waarop het ziekenhuis de zelfbereiding en uitgifte moest staken.

Dat leidde tot verbolgenheid bij Kamerleden van het CDA en de SP, die daarover meer duidelijkheid wensten van minister Bruins. In een Kamerbrief schetst Bruins dat de Inspectie verplicht is een onderzoek uit te voeren als een belanghebbende zoals Leadiant daarom vraagt. Volgens hem komt het ‘incidenteel’ voor dat bedrijven dergelijke verzoeken indienen. De IGJ liet het RIVM de door het Amsterdamse UMC gebruikte grondstof testen, en die trof onbekende onzuiverheden aan boven de limiet van 0,25 procent die is vastgelegd in de Europese Farmacopee. ‘De inspectie kan en mag hiervoor de ogen niet sluiten’, aldus Bruins. Verder had het umc volgens de minister niet zelf volledig genoeg onderzocht of de werkzame stof voldeed aan de Europese Farmacopee (dat voorschrijft hoe menselijke en dierlijke geneesmiddelen moeten worden gecontroleerd).

Ziekenhuisapotheker Marc Doorns van het universitair ziekenhuis in Leuven, dat CDCA ook zelf bereidt, opperde in Medisch Contact dat er waarschijnlijk wereldwijd maar één producent van de zeldzame grondstof voor dit geneesmiddel is. Maar Bruins heeft inmiddels informatie van de Belgische minister voor gezondheidszorg waaruit ‘lijkt’ dat de twee ziekenhuizen ‘grondstof van verschillende fabrikanten gebruiken’, schrijft hij.

Bruins noemt het ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ dat Leadiant de prijs ‘zonder motivering’ heeft opgehoogd. Volgens hem kan de producent zich niet beroepen op hoge onderzoekskosten, omdat het bedrijf niet zelf heeft ontdekt dat het oorspronkelijke voor galstenen ingezette middel ook werkzaam is bij CTX. Bruins vindt dat Leadiant de indruk wekt misbruik te maken van zijn monopoliepositie, ook wat betreft de verwerving van de grondstof. Leadiants leverancier zou zijn grondstof namelijk niet willen leveren aan het Amsterdam UMC.

De IGJ overweegt volgens Bruins op dit  moment om het besluit naar aanleiding van het handhavingsonderzoek te openbaren. Het Zorginstituut werkt op dit moment aan het advies om CDCA in het verzekerde pakket op te nemen. Dat advies wordt deze of volgende maand verwacht. Dit najaar komt Bruins zelf nog met een verduidelijking over wat wel en niet mag bij magistrale bereiding.

Lees ook:

Nieuws IGJ CDCA
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Wim van der Pol

  Apotheker niet paktiserend, Delft

  Geachte dr Hesselink, ik zie uit naar dat college. Hoe meer ik over deze kwestie lees, hoe meer vragen ik heb. Het is uiterst vreemd gegaan. Vooral het onderzoek van de grondstof naar de aanwezigheid van onzuiverheden. Wetende dat het juridisch erg g...evoelig ligt om het middel magistraal te bereiden, hadden mijn collegae zich aan alle kanten analytisch dienen in te dekken. Ik vrees dat Leadiant inmiddels druk doende is om de vigerende fabrikanten van de betreffende grondstof aan zich te verplichten. Dat zou een enge monopolistische ontwikkeling zijn. Het boek van het magistrale bereiden is dus nog lang niet gesloten.

 • Jan Keppel Hesselink

  arts-pijnbehandelaar, Bosch en Duin

  Strak argumenteren is lastig, ook voor een minister. Het argument dat Bruins blijkbaar hanteerde in deze kwestie was 'Volgens hem kan de producent zich niet beroepen op hoge onderzoekskosten, omdat het bedrijf niet zelf heeft ontdekt dat het oorspron...kelijke voor galstenen ingezette middel ook werkzaam is bij CTX.' Dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin die je kan afscheiden op dit gebied. Het ontdekken van werkzaamheid heeft immers niets te maken met het ontwikkelen van een geneesmiddel. De volzin klinkt alleen wel goed, met name voor de oren van mensen die niets weten van geneesmiddelen onderzoek. Die farmaceutische industrie ook, ze vinden niets zelf uit en vragen wel heel veel geld. Wat affreus! Ontdekken van werkzaamheid, beste minister, is slechts een bijzonder klein schakeltje in de keten van dure! schakels die leiden tot een geregistreerd geneesmiddel. Ik kom wel een keer college geven daarover.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.