Laatste nieuws
Nieuws

Blauwe Wijk voegt zorgbudgetten voor kwetsbaren samen

Plaats een reactie

De gemeente Maastricht en zorgverzekeraar VGZ gaan samen de zorgkosten voor kwetsbare groepen in de stad voor hun rekening nemen in het project Blauwe Wijk. De uitgaven die ze normaal gesproken ieder vanuit een eigen potje doen, worden gebundeld.

Doel van het project Blauwe Wijk, dat in vier Maastrichtse buurten wordt opgezet, is meer samenhang in de zorg voor mensen in een kwetsbare positie. Kenmerkend voor de wijken die meedoen, is dat hier ongeveer 1,7 keer meer geld wordt uitgegeven aan geestelijke gezondheidszorg dan gemiddeld. Omdat de zorg versnipperd is en verschillende instanties zorg leveren vanuit verschillende wetten, is het plan om één voordeur voor problemen en aandoeningen te maken. Een patiënt die met een breuk bij de huisarts komt, kan daar ook meteen thuiszorg aanvragen, waarvoor hij voordien naar de gemeente moest. Volgens hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid Maria Jansen, kan zo bijvoorbeeld worden voorkomen dat een patiënt na een doktersbezoek ook nog langs het gemeentelijke zorgloket moet. Jansen: ‘We hopen dat deze nieuwe aanpak leidt tot betere zorg tegen lagere kosten.’

Zorgverzekeraars betalen aan medische zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en gemeenten hebben geld beschikbaar voor medische en sociale zorg die omschreven is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet publieke gezondheid (Wpg). Op initiatief van de academische werkplaatsen Publieke Gezondheid en Duurzame Zorg van Maastricht University, het eerstelijnszorgbedrijf ZIO en de gemeente is afgesproken de gemeentelijke budgetten en de budgetten uit de Zvw voor bijvoorbeeld medicijnen en eerstelijnszorg te bundelen.

Voorafgaande aan deze pilot publiceerden Jansen en haar collega Dirk Ruwaard van Maastricht University in het voorjaar van 2016 een inventarisatie van de knelpunten in de samenwerking tussen eerste lijn en gemeenten. Onder meer de financiële schotten tussen de wetten, waarin verschillende soorten zorg zijn geregeld, bleken de samenwerking te blokkeren. Gemeenten geven aan dat ze niets terugzien van de besparingen die een goed Wmo-beleid oplevert, want die leveren vaak een vermindering op in de zorg die onder de Zvw valt en dus door verzekeraars wordt vergoed. Ook tijdgebrek, cultuurverschillen en gebrek aan vertrouwen in elkaars professionaliteit belemmeren de samenwerking tussen eerste lijn en gemeenten.

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg:

Blauwe Wijk: meer samenhang in zorg voor mensen in kwetsbare positie

Vier ton subsidie voor onderzoek naar effecten project Blauwe Wijk

Lees ook:

Nieuws werk
  • Eva Nyst

    Eva Nyst werd geboren in Australië en groeide op in Middelburg. Ze studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte twee jaar als journalist bij De Volkskrant. Van 2001 tot 2022 was ze in dienst bij Medisch Contact. Sindsdien is zij werkzaam bij de KNMG als beleidsadviseur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.