Laatste nieuws
Nieuws

Amstelland focust op oud en jong om financieel ontij te keren

1 reactie

Ziekenhuis Amstelland uit Amstelveen wil zich nadrukkelijker gaan richten op ouderenzorg en kindergeneeskunde. Op die manier hoopt het algemene ziekenhuis, dat afgelopen jaar verlies leed, het hoofd te bieden aan de slechte financiële situatie waarin het verkeert.

Uit het vrijdag gedeponeerde jaarverslag blijkt dat de instelling vorig jaar 3,1 miljoen euro verlies leed. Verschillende zaken droegen bij aan de rode cijfers. Volgens interim-bestuurder Ad Huijsmans, die sinds begin dit jaar de voormalige directie vervangt en heeft gewerkt aan een betere positie, had het ziekenhuis ‘over de volle breedte’ tarieven afgesproken die ‘aan de lage kant waren’, niet alleen voor 2015 maar ook de jaren ervoor. Volgens hem ging het met de productie van het ziekenhuis ‘redelijk’, maar zorgde de krappe tarieven voor een belangrijk deel voor het verschil tussen winst en verlies.

Bovendien werd het productieplafond bij twee zorgverzekeraars overschreden. Daardoor werd er 1,6 miljoen aan kosten gemaakt die niet terug werden verdiend. Amstelland is nog in gesprek met de verzekeraars over (gedeeltelijke) vergoeding. Huijsmans zegt er daarnaast vertrouwen in te hebben dat het lukt om met verzekeraars voor 2017 betere tarieven af te spreken, omdat deze zijn betrokken in verbeterplannen van het ziekenhuis.

Verder bleek het ziekenhuis in 2012 en 2013 1,6 miljoen euro te veel aan transitiegeld te hebben ontvangen, een gevolg van verkeerde administratie waarbij declaraties in verkeerde boekjaren waren ondergebracht. Huijsmans laat weten nog met de Nederlandse Zorgautoriteit in gesprek te zijn over een eventuele terugbetalingsregeling of tegemoetkoming. Ook bleek uit onderzoek het onroerend goed voor 2,1 miljoen te veel in de boeken te staan en moest dit worden afgewaardeerd.

Om het tij te keren zal het Amstelland zich meer focussen op kindergeneeskunde, verloskunde en ouderengeneeskunde. Demografische cijfers uit de regio geven Amstelland aanleiding om groei van het aantal kinderen en oudere patiënten mogelijk te maken. Met huisartsen in de regio is overlegd om door samen te werken deze patiënten naar het Amstelland te laten komen. Eerdere plannen om verloskunde en kindergeneeskunde onder te brengen bij VUmc worden daarom losgelaten. Het aantal specialisten die met deze doelgroepen werken wordt uitgebreid, zoals het aantal cardiologen, mdl-artsen en specialisten, schetst Huijsmans, zonder dat dit ten koste gaat van een van de ruim dertig specialismen die het ziekenhuis biedt.

Het nieuwe bestuur heeft daarnaast besloten om risicovolle deelnemingen terug te schroeven. Zo wil Amstelland af van het 50-procentbelang in Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland (MDCA). Ook het belang in oogkliniek Eyescan Amstelland, waar het ziekenhuis voor een derde eigenaar van was, is inmiddels afgestoten. En ook de deelname in Coöperatie Langerhuize, een maaltijdverstrekker voor zorginstellingen, wordt van de hand gedaan.

Verder wordt bekeken hoe de bedrijfsvoering in zijn algemeen kan worden verbeterd en tegen lagere kosten kan worden gewerkt. Zo is inmiddels in een overleg met medisch specialisten besloten een afdeling acute opname te openen, waardoor de stromen van acute en geplande patiënten beter verlopen. Ook valt er nog veel te besparen op inkoop. Huijsmans: ‘Die vond tamelijk amateuristisch plaats, zonder contracten en met te veel leveranciers.’ Er zijn inmiddels inkoopgroepen samengesteld waar ook de medisch specialisten in zitten, om tot betere inkoop te komen.

Accountancybureau BDO constateerde in zijn jaarlijkse benchmark van de financiële situatie van algemene ziekenhuizen dat het in de jaren 2013 en 2014 al niet goed ging met Amstelland, maar toen was het nettoresultaat nog wel positief.

lees ook

Nieuws Ziekenhuis Amstelland
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J. Duits

    Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

    Weer een slachtoffer van het ondoorzichtige financieringssysteem van de zorg. Hoe is het mogelijk dat je wel werk moet leveren en er vervolgens niet voor wordt betaald? Hoe is het mogelijk dat er te lage tarieven zijn afgesproken? Trouwens tarieven i...s in deze geen goede term. Er worden productieafspraken gemaakt op basis van globale inschattingen van het aantal handelingen. Op basis daarvan wordt er een bedrag afgesproken en binnen dat bedrag moet de zorg worden geleverd. Van tarieven is hierbij geen sprake, het zijn de resultaten van de onderhandelingen tussen de zorginkopers van de zorgverzekeraars en de betreffende ziekenhuisvertegenwoordigers.
    Hoeveel ziekenhuizen en zorgaanbieders zullen hier nog aan ten onder gaan? En wat zijn de gevolgen voor het werkplezier en de werkdruk van al die medewerkers die nu weer de rekening gepresenteerd krijgen, want bezuinigen betekent of harder werken of ontslag.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.