Laatste nieuws
Wonnie Lo-A-Foe
1 minuut leestijd
Nieuws

Acupunctuurartsen in het nauw

4 reacties

Acupunctuurartsen voelen zich door de nieuwe regeling voor periodieke registratie bedreigd in hun voortbestaan. Dat zegt voorzitster Chun Lee Oei van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV). ‘Uiteindelijk zijn de patiënten de dupe. De zorg die ze nodig hebben kan niet meer worden aangeboden.’

Veel acupunctuurartsen zijn basisartsen, die zijn gespecialiseerd in acupunctuur. Onder de nieuwe regeling moeten alle basisartsen zich over vijf jaar voor de eerste keer herregisteren, om hun artsentitel te behouden. Om aan de voorwaarden te voldoen, moeten zij tenminste 2080 uur ervaring hebben opgedaan met individuele gezondheidszorg. Dat komt neer op zo’n 8 uur per week. Artsen die hieraan niet voldoen, worden geschrapt uit het BIG register.

De patiëntencontacten van acupunctuurartsen worden echter niet erkend, omdat acupunctuur geen erkend specialisme is. Artsen die daardoor niet aan het aantal vereiste uren komen, verliezen hun artsentitel. NAAV-voorzitster Chun Lee Oei betreurt dat de acupunctuurarts hierdoor zal verdwijnen. ‘Veel patiënten hebben deze extra vorm van zorg nodig. Er is veel vraag naar.’ Ook vreest Oei dat patiënten terecht komen bij acupuncturisten die niet altijd de nodige kennis hebben van de gangbare geneeskunde. ‘Bovendien zijn de acupuncturisten die geen arts zijn, ook niet tuchtrechtelijk aansprakelijk’, aldus de NAAV voorzitster.

Ook artsenfederatie KNMG heeft zich ingezet voor de belangen van basisartsen die werk verrichten van medisch belang bijvoorbeeld in beleid of onderzoek, maar niet kunnen voldoen aan de herregistratie-eisen.


lees ook

Nieuws kwaliteit acupunctuur
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • F.J. Beijering

  arts, Sluis

  Reactie op collega Renckens onder “Acupunctuur artsen voelen zich bedreigd.”

  Het getuigschrift als diploma van de arts staat garant voor kennis van basisvakken en pathofysiologie en diagnostiek. In het manifest van de KNMG wordt overvloedig gewezen ...op “Vertrouwen”. Medische Professionaliteit wordt als volgt omschreven. ’Het geheel van waarden, gedragingen en verhoudingen met de samenleving dat het vertrouwen van mensen in artsen ondersteunt en rechtvaardigt’.
  Helaas ondermijnt collega Renckens dit vertrouwen, zaait hij tweedracht en spoort de gemiddelde patient aan om zich vooral te beperken tot de reguliere geneeskunde ook waar deze niet in staat is gebleken betreffende aandoeningen afdoende te theraperen. In zijn ogen zijn de miljoenen patienten die niet reguliere zorg zoeken allemaal fout bezig, en verdienen niet beter dan de diagnose “ het zit u tussen de oren”.
  Evenals collega Renckens kan ik ook niet wachten tot 2017. Tijdens diverse nascholingen heb ik kunnen vaststellen dat er in het reguliere veld echt niet zo veel is veranderd als collega Renckens wil doen geloven. In de tussentijd heb ik ook kunnen pronken met mijn artsentitel, maar tegelijkertijd kunnen vaststellen hoeveel patiënten deze titel soms niet kunnen onderschrijven en dat zij blij zijn met genuine artsen die over kennis beschikken van andere ziekte concepten.
  Het is te betreuren dat collega Renckens niet beseft dat de gemiddelde patiënt het zou appreciëren als deze onnodige vete uit het artsenveld verdwijnt. Alhoewel niet buitensporig, is er toch wel enig bewijs voor acupunctuur zoals blijkt uit de Cochrane en Pubmed sites.
  De patiënt zou een bredere wijsheid van de medische gemeenschap zeer waarderen.
  F.J. Beijering, arts.

 • C.N.M. Renckens

  vrouwenarts, HOORN NH

  Het zou een keer tijd worden. Sinds jaar en dag heeft de wantoestand voortgeduurd: alternatief werkende basisartsen, die aan geen enkele eis van na- of bijscholing hoefden te voldoen en ook niet aan een minimum aantal regulier gewerkte uren in de ind...ividuele gezondheidszorg. Zij konden zich levenslang met de artsentitel profileren. De plannen ter correctie hiervan werden helaas ook door de KNMG tegengewerkt, voornamelijk ingegeven door compassie met gepensioneerde artsen die het verlies van de artsentitel niet zouden kunnen verkroppen en die zo graag af en toe nog eens een receptje willen uitschrijven. Na een aanloop van meer dan tien jaar is er nu eindelijk een regeling gekomen, die een eind maakt aan het pronken met de artsentitel door alternatieve hulpverleners, die weliswaar ooit een artsdiploma behaalden, maar de op de universiteit verworven kennis verdringen en uit hele andere vaatjes gaan tappen. Zo kunnen zelfs tachtigers zonder zelfkritiek als destijds wijlen Moerman en de nog praktiserende Sickesz (orthomanuele geneeskunde) en Van der Schaar (chelatietherapie) rustig blijven praktiseren. Voor de IGZ had dit geen prioriteit en ze stond ook tamelijk machteloos, hoewel zij wel wat vaker naar de tuchtrechter had kunnen gaan met alternatieve artsen, die toch het nodige onheil aanstichten.
  Het is te betreuren dat er nu ook nog weer een overgangsregeling van kracht is, waardoor pas over 5 jaar de eerste (alternatieve) basisartsen geschrapt zullen gaan worden. Ook het ontbreken van eisen aan gevolgde nascholing is merkwaardig, elke arts weet toch hoe snel zijn kennis veroudert. Men behoeft slechts aan te tonen dat er gedurende 5 jaar gemiddeld 8 uur per week is gewerkt in de normale geneeskunde. Mevrouw Oei, voorzitster van de NAAV, is bang dat de patiënten de dupe zullen worden en hun naaldjes door niet-artsen zullen laten zetten. Wij geloven dat niet: nimmer is aangetoond dat een artsdiploma leidt tot betere acupunctuur. Het tegendeel lijkt het geval: arts-acupuncturisten moeten voortdurend hun universitair verworven kennis verdringen en de meesten zullen toch wel af en toe twijfelen aan het nut van hun atavistische rituelen. En twijfel is een geduchte handicap als er een maximaal placebo-effect moet worden bewerkstelligd. En die regelgeving is uitstekend: ik kan niet wachten tot 2017.

 • H.Y. Oei

  nucleair geneeskundige, DOORN

  Ter geruststelling kan ik als lid van de onderwijscommissie melden, dat NAAV-artsen zich intensief en enthousiast nascholen op zowel regulier als acupunctuur-gebied. In december 2011 is zelfs al een eerste NAAV- herregistratie periode afgerond. Zoals... in 2009 in de KNMG-brief aan VWS bekend gemaakt, zijn de kwaliteitsdocumenten van de NAAV goed bevonden door zowel het Kwaliteitsinstituut CBO als de KNMG.

  De NAAV-voorzitster heeft het nooit over andere, maar alleen over de eigen beroepsgroep. Daarom ligt de zin (“bovendien zijn acupuncturisten die geen arts zijn”) niet goed in de context. Bedoeld is: Als de NAAV-acupunctuurarts zijn artsentitel zou verliezen, is hij ook niet meer tuchtrechtelijk aan te spreken. Dat zal dan voor de patiëntenbescherming, cq. veiligheid, geen ideale situatie worden.

 • H.Y. Oei

  nucleair geneeskundige, DOORN

  "Ter geruststelling kan ik als lid van de onderwijscommissie melden, dat NAAV-artsen zich intensief en enthousiast nascholen op zowel regulier als acupunctuur-gebied. In december 2011 is zelfs al een eerste NAAV- herregistratie periode afgerond. Zoal...s in 2009 in de KNMG-brief aan VWS bekend gemaakt, zijn de kwaliteitsdocumenten van de NAAV goed bevonden door zowel het Kwaliteitsinstituut CBO als de KNMG.

  De NAAV-voorzitster heeft het nooit over andere, maar alleen over de eigen beroepsgroep. Daarom ligt de zin (“bovendien zijn acupuncturisten die geen arts zijn”) niet goed in de context. Bedoeld is: Als de NAAV-acupunctuurarts zijn artsentitel zou verliezen, is hij ook niet meer tuchtrechtelijk aan te spreken. Dat zal dan voor de patiëntenbescherming, cq. veiligheid, geen ideale situatie worden. "

  H.Y. Oei, nucleair geneeskundige, DOORN - 05-04-2012 23:50

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.