Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

Opnieuw wetsvoorstel abortuspil via huisarts

7 reacties

GroenLinks en de PvdA willen dat huisartsen de abortuspil tóch mogen verstrekken. In een door beide fracties ingediend nieuw wetsvoorstel hoeven huisartsen niet individueel een vergunning aan te vragen, wat administratieve rompslomp scheelt, stellen de indieners.

Voormalig minister van VWS Edith Schippers stond al positief tegenover de verstrekking van de abortuspil door de huisarts. Maar het nieuwe kabinet veegde, buiten het coalitieakkoord om, haar plannen in oktober van tafel, omdat deze te veel administratieve lasten voor huisartsen met zich mee zouden brengen, die zich er namelijk voor zouden moeten certificeren.

Volgens het nieuwe wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks hoeven huisartsen die de abortuspil willen verstrekken geen vergunning aan te vragen. De indieners stellen voor dat huisartsen via een uitzonderingsbepaling in de wet gemachtigd kunnen worden een medicamenteuze afbreking van de zwangerschap uit te voeren. Door zo’n strafgronduitsluiting wordt bewerkstelligd dat huisartsen niet meer strafbaar zijn indien ze een medicamenteuze afbreking van de zwangerschap verrichten. De beroepsgroep moet daarbij zorgen voor adequate scholing, voor samenwerking met relevante professionals en voor wettelijk vereiste rapportage. Voor de scholing heeft het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) al een scholingspakket samengesteld, aldus de indieners van het initiatiefwetsvoorstel. Doordat er geen vergunning hoeft te worden aangevraagd én omdat het aantal behandelingen per huisarts niet zeer groot zal zijn, verwachten de indieners geen substantiële  verhoging van de administratieve lastendruk voor huisartsen.

Keuzevrijheid

De twee fracties vinden het belangrijk dat de keuzevrijheid van vrouwen die tot negen weken zwanger zijn toeneemt. Nu kunnen zij voor zwangerschapsafbreking alleen terecht in een abortuskliniek of ziekenhuis. Dat zou uitgebreid worden met de mogelijkheid van behandeling bij de huisarts, die voor veel vrouwen een vertrouwde en laagdrempelige zorgprofessional is, en waar ze vaak toch al komen voor een doorverwijzing.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat positief tegenover het wetsvoorstel, zegt een woordvoerder. ‘Wij waren al vóór verstrekking van de abortuspil door de huisarts, omdat het NHG heeft geconstateerd dat huisartsen deze behandeling prima kunnen uitvoeren. Maar in het vorige wetsvoorstel was nog veel ruimte voor interpretatieverschillen over het wettelijk kader én het bracht een enorme lastenverzwaring met zich mee voor huisartsen, vanwege de vergunningsplicht. In dit nieuwe wetsvoorstel is het voor huisartsen niet verplicht medicamenteuze zwangerschapsafbreking uit te gaan voeren, maar voor de huisartsen die dit wel willen, is de keuze eenvoudiger. In plaats van een vergunningstraject te doorlopen, kunnen ze een laagdrempeliger scholing volgen.’

Lees ook:

Nieuws
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Joeri van den Bergh

  , abortusarts np

  Het voorstel de abortuspil door huisartsen te laten verstrekken, en de wetgeving die daartoe in de maak is, komt in eerste instantie sympathiek over. Waarom ongewenst zwangere vrouwen en meisjes doorsturen naar onpersoonlijke ziekenhuizen of abortusk...linieken als het er alleen maar om gaat een paar pillen te verstrekken? De huisarts kent immers de vrouwen en hun omstandigheden al en de bestaande vertrouwensband maakt het alleen maar gemakkelijker.

  Maar is die behandeling dan ingewikkeld of riskant ?
  Dat lijkt mee te vallen. Ten eerste is bij gezonde jonge vrouwen de kans op een heftige bloeding die transfusie vereist ongeveer één op de duizend. De huisarts moet dat weten, de vrouwen goed instrueren en 24 uur bereikbaar zijn.
  Ten tweede zal hij of zij de contraïndicaties van de abortuspil moeten kennen en die nagaan bij een voorkomend abortusverzoek. De huisarts kan de zwangerschapsduur bij de jonge zwangerschappen - en daar gaat het hier over - niet manueel bepalen. Er zal dus een echo gemaakt moeten worden. De meeste huisartspraktijken hebben geen echoapparaat.
  Ten derde treedt na toediening van de pillen altijd een bloeding op. Dat houdt per sè niet in dat de zwangerschap inderdaad is afgebroken.
  Ten vierde kan de optredende bloeding dermate heftig zijn dat het niet verantwoord is de vrouw onbewaakt te laten.
  Meer contraïndicaties zijn te vinden in mijn Handboek Zwangerschaps-afbreking, (hoofdstuk 15).

  Politici die nu de Wafz (zij spreken meestal ten onrechte van WAZ*) willen veranderen, hebben van deze problematiek geen notie. Misschien helpt deze bijdrage.

  *) dit is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen.

  [Reactie gewijzigd door op 09-04-2018 13:32]

 • Edward Groenenboom

  Huisarts, Sommelsdijk

  Inderdaad. Praktisch bezwaarlijk (tijd, termijnecho, Hb vooraf bepalen). Bovendien legt het wetsvoorstel alle nadruk op de keuzevrijheid van de vrouw. Keuzevrijheid prima. Maar wie komt er op voor de rechten van het ongeboren leven? Slecht voorstel.... Gewoon niet doen.

 • Nienke Smit

  Huisarts, Langezwaag

  Ook ik sluit me volledig aan bij de vorige reacties. Van collega's in mijn omgeving hoor ik ook geen enkele positieve reactie. Ik ben dan ook heel erg verbaasd over en benieuwd naar op basis waarvan de NHG heeft geconstateerd "dat huisartsen deze beh...andeling prima kunnen uitvoeren" en de LHV "er positief tegenover staat".....

 • Gemma Lemmens

  praktijkhoudend huisarts, Helvoirt

  Volledig eens met de 3 eerdere reacties.
  Ja, joh, dat doen we er ook nog wel 'effe' bij: een abortuspil voorschrijven, geen probleem! En de kennis dan, en goede nazorg? Hoeveel tijd ben je eraan kwijt om dit juist te doen? Het tarief vind ik in dit... geval niet interessant (maar 'sigaar uit eigen doos' zal mij niet verbazen), aangezien ik mijn patienten gewoon zal blijven verwijzen naar hiervoor gespecialiseerde klinieken die de juiste voor- en nazorg kunnen leveren waar mijn patient in mijn ogen recht op heeft.
  Begrijp ook niet goed waarom Den Haag dit zo graag wil? Wordt op termijn ook hier weer bezuinigd door klinieken te sluiten, als er maar genoeg huisartsen zo 'gek' zijn om ook hier maar weer in mee te gaan
  Een dringende oproep aan de huisartsen in Nederland: SCHOENMAKER, BLIJF BIJ UW LEEST!

 • Frank van Brenk

  Praktijkhoudend Huisarts, ENSCHEDE

  Goedemorgen, wat kan ik voor u betekenen?
  Ja, dokter.. ik ben zwanger, maar daar wil ik vanaf. Mag ik van u een pilletje?
  Maar natuurlijk....alstublieft.
  Tot ziens, Ja...Tot ziens.

  Of:

  Goedemorgen..... en 20-30 minuten later en zeer uitgebr...eide anamnese, voor en tegens, complicatie en bijwerking bespreking. Een half pak tissues verder....het recept en nog minimaal 2 afspraken van 20 min erna om lichamelijk en mogelijke psychische gevolgen te bespreken.

  Wat bedoelt de LHV/NHG dat we dit er wel even bij kunnen doen na een scholing? (die ook weer geld kost)
  Komt hier een apart tarief voor? Of mag ik dit weer doen voor de afgeknepen NZA tarieven zoals ze nu zijn. Gaat dit af van macrobudgettair kader huisartsen? of te wel: sigaar uit eigen doos?

 • Lenna Aden

  huisarts, Pannerden

  Is er onder huisartsen geïnformeerd wat wij willen? Ik ben benieuwd wie van mijn collega's hier op zit te wachten. Laten we focussen op de problemen die er nu zijn. GGz/ouderenzorg/ELV bedden.

 • M. Termaat

  Huisarts, Groningen

  Ik blijf me verbazen over de LHV/ onze beroepsgroep. We klagen dat het te druk is. Te veel taken worden naar ons toegeschoven. Toch zijn we altijd enthousiast om nieuwe taken in ons pakket op te nemen. Ik ben zeer tevreden over de abortuskliniek in G...roningen. Zij hebben zeer veel ervaring met het doen van de arbortus inclusief het voor en natraject. Meestal voor de patiënt in kwestie een emotioneel zware periode. Ze zorgen daarbij voor goede verslaglegging en communicatie met de huisarts. Mogelijk zijn de ervaringen elders minder positief. Misschien zijn er praktijken waar dit zo vaak voorkomt dat je je er ruim in kan bekwamen. Meestal zal het zich slechts enkele keren per jaar voordoen. Ben je dan als huisarts echt de juiste persoon om deze zware taak op je te nemen?
  Zelf hoop ik dat ik als ik ziek ben of klachten heb bij een zorgproffesional terecht te komen die veel kennis en ervaring heeft op het gebied waarvoor ik hem/ haar consulteer. Diegene die “ laagdrempelige” cursussen hebben gevolgd probeer ik zelf te vermijden.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.