Federatienieuws
actueel

‘Opleiden en toezien op kwaliteit is meer en meer een vak’

Roel Bennink en Elisabeth Klein Hofmeijer van de RGS

Plaats een reactie

Voorzitter Roel Bennink en bestuurssecretaris Elisabeth Klein Hofmeijer van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) willen opleiden en toezicht houden optimaal faciliteren. Ze werkten afgelopen halfjaar al aan kortere doorlooptijden, meer aandacht voor een veilig opleidingsklimaat en een laagdrempelige bereikbaarheid. En er staat nog meer op stapel.

Jullie werken nu pas zes maanden voor het bestuur van de RGS. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die jullie nu al hebben aangepakt?

Roel Bennink: ‘Door de coronamaatregelen moesten we na de tijdelijke stop van visitaties ineens een hausse aan visitatierapporten verwerken. Toch hebben we een grote inhaalslag gemaakt. Daar ben ik trots op. We kijken nu vooruit naar de volgende stap: verkorten van de doorlooptijden van aanvraag tot erkenning van een opleiding.’

Elisabeth Klein Hofmeijer: ‘Bij dit proces zijn veel partijen betrokken. Om dat te stroomlijnen, hebben we een gedetailleerd werkproces opgesteld en alle processtappen gedigitaliseerd. Zo kunnen we de voortgang makkelijker monitoren en de termijnen beter bewaken. Dat leidt tot kortere doorlooptijden. Een voorbeeld: bij visitatierapporten zijn we mede afhankelijk van de tijd die de plenaire visitatiecommissies nodig hebben voor het opstellen van hun rapport. Dat proces kunnen we actiever aansturen met automatische procesbewaking, signalering en archivering. Tegelijkertijd houden de KNMG-medewerkers die de RGS ondersteunen zo meer tijd over om de verschillende partijen beter te ondersteunen bij hun taken.’

‘De RGS moet laagdrempelig en veilig zijn te benaderen zijn voor zowel aiossen als opleiders’

Zo’n digitaal systeem kan natuurlijk ook inzicht geven in de voortgang van dossiers.

Roel: ‘Zeker! Nu al maken we voor de herregistratie gebruik van MijnRGS en schrijven we mensen automatisch aan om ze erop te attenderen tijdig hun herregistratie aan te vragen. Maar we kunnen het systeem nóg beter benutten. Bijvoorbeeld door het inrichten van een betrouwbare ‘track en trace’, waarmee opleidingen precies zien waar hun aanvraag zich in het proces bevindt. Ook heeft de RGS zelf profijt van meer inzicht: we zien beter waar we processen kunnen versnellen. Of waar we juist meer ruimte nodig hebben, bijvoorbeeld om secretarissen en RGS-leden iets meer tijd te geven om een ingewikkeld rapport te beoordelen. Verder kunnen we op basis van de inzichten uit het systeem onderzoek doen naar efficiëntie en kwaliteit, bijvoorbeeld voor het optimaliseren van onze interne processen.’

Hoe gaat de RGS om met het onderwerp ‘veilig opleidingsklimaat’? Dit staat in geneeskundig opleidingsland al een tijdje hoog op de agenda.

Roel: ‘De RGS moet veilig te benaderen zijn voor zowel aiossen als opleiders voor meldingen over een onveilig opleidingsklimaat. Maar ook in gesprekken tijdens visitaties of straks bij evaluatiebezoeken is laagdrempelig contact cruciaal. Dat past in de geest van de nieuwe toezichtsystematiek: gericht zijn op een continu verbeterproces. We houden op een nieuwe manier toezicht. Dat betekent onder meer dat we uitgaan van vertrouwen én dat we verbeteringen stimuleren, bijvoorbeeld met het delen van best practices.’

Elisabeth: ‘Tijdens onze themadag in juli over veilig opleidingsklimaat stond dan ook centraal hoe de RGS kan groeien in haar veranderende rol. Als toezichthouder willen we stimuleren dat opleidingen en opleidingsinstellingen zich blijven en blijvend verbeteren. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren bij voorbeeld: de mogelijkheden om opleiders specifiek te trainen, aandacht voor hoe opleiders en de centrale opleidingscommissie (COC) hun rol kunnen versterken en hoe om te gaan met een anonieme melding.’

Staat er voor de komende tijd nog meer op de planning?

Roel: ‘Ja, want opleiden en toezien op de kwaliteit van opleidingen is meer en meer een vak. Je doet het er niet zomaar even bij. Daarom gaan we nog meer investeren in specifieke kennis van opleiders en visitatoren bij het versterken van hun rol als gesprekspartner. We willen opleiders en visitatoren helpen door bestaande bronnen van kennis beter onder de aandacht te brengen en meer kennis te delen, bijvoorbeeld tijdens het MMV-congres in december en in gesprekken met de wetenschappelijke verenigingen van clusters 1 en 3. We willen op dit terrein ook meer optrekken met andere partijen met gelijke belangen.’

‘We gaan meer investeren in specifieke kennis van opleiders en visitatoren’

Elisabeth: ‘Tot slot gaan we verder met de grootschalige uitrol van de evaluatiebezoeken. De opleidingsvisitaties blijven nodig voor nieuwe erkenningen van opleidingsinstellingen en bij intensief toezicht. Maar bij een erkenning voor onbepaalde tijd werken we vanaf 2025 voor alle clusters met rapportages en een evaluatiebezoek. Dat vraagt veel voorbereiding en kennisdeling. Van de RGS, maar ook op niveau van de plenaire visitatiecommissies. Door op tijd te beginnen, staan we straks op tijd klaar.’ 

Federatienieuws opleiding actueel toezicht
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.