Meer over actueel

 • De 175-jarige geschiedenis van de KNMG

  In een reeks korte artikelen nemen we je gedurende dit jubileumjaar mee in de 175-jarige geschiedenis van de KNMG. Geschreven door prof. dr. Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis en bibliothecaris van de KNMG.

 • Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

  Dankzij twee amendementen van GroenLinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de eerstelijnszorgaanbieders teruggebracht tot maximaal drie vragen. De Eerstelijnscoalitie (ELC), waar ook de LHV deel van uitmaakt, noemt het een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders.

 • Euthanasiepraktijk ook in 2023 zorgvuldig 

  Opnieuw blijkt dat artsen vrijwel altijd met grote zorgvuldigheid handelen bij de uitvoering van euthanasie. Bij slechts vijf van de 9068 meldingen van euthanasie hebben de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) geoordeeld dat de arts niet heeft gehandeld volgens alle wettelijke zorgvuldigheidseisen. De RTE publiceerden op donderdag 4 april hun jaarverslag met alle cijfers over de euthanasiemeldingen in 2023.

 • ABS-zorgprofessionals: samen aanpakken van problematisch middelengebruik en verslaving in de zorg

  Met de lancering van ABS-zorg­professionals bundelen beroepsverenigingen en huidige partners (SBOH, UWV en KNMP) de krachten om problematisch middelengebruik en verslaving in de zorg aan te pakken. Met ABS-­zorgprofessionals willen deze organisaties problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar maken en een steunpunt bieden voor zorgprofessionals met een stoornis in middelengebruik en verslaving.

 • Respecteer zorgfaciliteiten in conflictgebieden

  De KNMG onderschrijft de internationale oproep van de World Health Professions Alliance (WHPA), om een einde te maken aan geweld tegen ziekenhuizen en medisch personeel in conflictgebieden. De WHPA is een wereldwijde organisatie die optreedt als vertegenwoordiger van meer dan 41 miljoen mensen die, verspreid over meer dan 130 landen, werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

 • Jaarplan RGS 2024: Verbeteren vanuit vertrouwen 

  De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zet in 2024 een volgende stap in de modernisering van het toezicht. Een van onze speerpunten voor 2024 is gericht op het voorbereiden op de systematiek rondom erkenningen van de opleidingsorganisaties en -professionals. Per 2025 nemen we afscheid van de oude systematiek, want dan is de overgangsfase van vijf jaar afgelopen. Ook blijft het optimaliseren en digitaliseren van onze processen hoog op de agenda staan. Dit en meer is te lezen in het jaarplan RGS 2024.

 • Omgaan met patiëntgegevens: doe de privacyscan van de LHV

  Met de Privacyscan van de LHV krijgen huisartsen inzicht in hoe ze ervoor staan op het gebied van privacy in de huisartsenpraktijk. De uitkomsten geven een beeld van hoe privacy in hun praktijk is geregeld en welke stappen ze kunnen zetten om privacy te verbeteren.

 • RGS jaarverslag 2023: Samen voor kwaliteit 

  Naast het nemen van besluiten over (her)registratie, opleiding en erkenningen, voert de RGS de regelgeving van het CGS uit. Het jaar 2023 stond met name in het teken van voorbereiden op uitvoering van de erkenningensystematiek in lijn met het Kaderbesluit van het CGS.

 • ‘Gelijke gezondheid vraagt om een ongelijke investering’

  Eén op de vier mensen in Nederland heeft beperkte gezondheids­vaardigheden. Terwijl dat de basis vormt om gezonde keuzes te maken. Mensen hebben zelf een verantwoordelijkheid om iets aan preventie te doen, vindt arts M+G Timo Boelsums. ‘Maar wel in samenwerking met zorgverleners, zorgorganisaties, de maatschappij en de overheid.’

 • Uitnodiging: 10 oktober Jubileumcongres KNMG 175 jaar

  Dit jaar bestaat artsenfederatie KNMG 175 jaar. Wij nodigen je van harte uit om samen met vele collega’s deze mijlpaal te vieren op donderdag 10 oktober in congrescentrum 1931 te Den Bosch. Het centrale thema is: Hoe maakt de dokter van nu het verschil voor de patiënt van morgen?

 • Dramatische situatie voor medische zorg in conflictgebieden

  De artsenfederatie KNMG maakt zich ernstig zorgen over de aanhoudende schrijnende situatie in conflict­gebieden. Ziekenhuizen in de Gazastrook en in Oekraïne zijn zwaar getroffen, maar ook de conflicten in Syrië, Soedan en andere gebieden hebben een enorme impact op de mogelijkheden om adequate medische zorg te bieden.

 • KNMG: Europese artsen benadrukken belang medisch beroepsgeheim in EHDS

  De Standing Committee of European Doctors (CPME), waarbij ook KNMG is aangesloten, is blij met de expliciete erkenning door de Raad van de EU en het Europees Parlement van het medisch beroepsgeheim in de toekomstige verordening voor de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS).

 • Nieuwe LHV-website voor praktijkovernames en vaste werkplekken

  De LHV heeft de Praktijkmatch gelanceerd, een nieuwe website voor huisartsen waarop vraag en aanbod voor werk in de huisartsen­praktijk samenkomt. Huisartsen die een opvolger voor hun praktijk zoeken en huisartsen die een praktijk of werkplek zoeken, kunnen hier een huisarts of praktijk vinden die bij ze past.

 • De Finse weg: Een model voor zorgvernieuwing in Nederland?

  De keuzes waar we in onze gezondheidszorg voor staan zijn niet gering. Stijgende kosten, een vergrijzende bevolking, tekort aan zorgprofessionals en de roep om duurzame, solidaire en toegankelijke zorg. Ook zien we een toename van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en bestaansonzekerheid.

 • KNMG pleit voor landelijk vuurwerkverbod

  Artsenfederatie KNMG pleit samen met negentien burgermeesters, de Dierenbescherming en Het Nationale Vuurwerkmanifest, opnieuw voor een landelijk totaalverbod op consumentenvuurwerk. Na weer een jaarwisseling vol ongeregeldheden en grote risico’s voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en het milieu is de maat vol.

 • Terugkijken: Webinarreeks Dilemma’s van de digitale dokter

  In een driedelige webinarserie georganiseerd door Artsenfederatie KNMG be­spraken we de ontwikkelingen en ethische dilemma’s rondom digitale zorg en jouw rol als arts. Heb je de reeks of één van de delen gemist? Of wil je de webinars nogmaals zien? Dat kan!

 • Huisarts-bestuurder voor bestuur LHV gezocht

  De LHV is op zoek naar een huisarts-bestuurder voor het landelijk bestuur. We zoeken een praktiserend huisarts, bij voorkeur een hid(ha) of waarnemend huisarts, met een duidelijke visie op het huisartsenvak en met een drijfveer om zich in te zetten voor de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Per 1 juli 2024 zoeken wij een nieuw bestuurslid, voor 18 uur per week.

 • KNMG verkende Fins gezondheidssysteem op innovatiereis 2024

  Begin dit jaar heeft een delegatie van Nederlandse gezondheidszorgprofessionals, onder wie onze voorzitter René Héman, Finland bezocht in het kader van een zorginnovatiereis. Deze reis had als doel het bestuderen van het Finse gezondheidssysteem, dat internationale erkenning geniet voor zijn innovatieve aanpak. Een speciale focus lag op de implementatie van virtuele zorg en de door Finland onlangs doorgevoerde SOTE-hervorming.

 • De 175-jarige geschiedenis van de KNMG

  In een reeks korte artikelen nemen we je gedurende dit jubileumjaar mee in de 175-jarige geschiedenis van de KNMG. Geschreven door prof. dr. Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis en bibliothecaris van de KNMG.

 • Visie eerstelijnszorg 2030 getekend

  Op vrijdag 26 januari tekenden de betrokken partijen, waaronder de LHV, de Visie eerstelijnszorg 2030. Op dinsdag 30 januari is de visie aangeboden in de Tweede Kamer. De eerstelijnspartijen gaan nu aan de slag met de implementatie. De visie moet voor huisartsen, overige eerstelijnszorgverleners en patiënten voor waardevolle samenwerking zorgen in de praktijk.

 • EXPEDITIE KAMG | voor de arts die grenzen verkent

  Verken nieuwe perspectieven op het jaarlijkse KAMG congres op 29 februari 2024 in de Rode Hoed te Amsterdam. We leggen de link naar de actualiteit dus bereid je voor op inspirerende sprekers: pioniers die ons beloven mee te nemen op een reis vol avontuur én inzichten.

 • KNMG Artsen Podcast #27: Bewust stoppen met eten en drinken

  Deze uitgebreide aflevering van de KNMG Artsen Podcast gaat in op de hernieuwde KNMG-handreiking Bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Hoe begeleid je als arts patiënten die ervoor kiezen bewust te stoppen met eten en drinken? Hoe ga je het gesprek met hen hierover aan? En hoe verloopt zo’n stervensproces?

 • KNMG benadrukt belang van toegankelijke en goede abortuszorg

  De KNMG heeft gereageerd op het wetsvoorstel ‘Abortus is zorg’ dat door GroenLinks-PvdA ter internetconsultatie is voorgelegd. Dit wetsvoorstel houdt in dat het uitvoeren van een abortus tot 24 weken zwangerschap uit het strafrecht wordt gehaald en juridisch anders wordt geregeld. Voor de KNMG staat het waarborgen van toegankelijke en kwalitatief goede abortuszorg voorop.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.