Meer over actueel

 • Praktijkdilemma: Moet je als arts beide ouders informeren voordat je een melding doet bij Veilig Thuis?

  Ik (psychiater) heb een gescheiden moeder onder behandeling vanwege een ernstige depressie. Ik maak mij zorgen over haar drie jonge kinderen, die bij haar wonen. Zij zien hun vader één dag per twee weken en ik heb het vermoeden dat hij ze mishandelt. Ik heb de kindcheck uit de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gedaan en advies aan Veilig Thuis gevraagd. Veilig Thuis heeft mij geadviseerd om een melding van kindermishandeling te doen. Moet ik beide ouders informeren voordat ik de melding doe?

 • KNMG Artsen Onderzoek: welke zorgprioriteiten moet het nieuwe kabinet stellen?

  Uit recent onderzoek van de KNMG onder artsen in Nederland blijkt dat de houdbaarheid van de zorg als voornaamste prioriteit wordt beschouwd voor het komende kabinet. Artsen pleiten voor een aanpak die zich richt op minder marktwerking, meer nadruk op preventie, betaalbaarheid en verbeterde toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

 • Vernieuwd: KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

  Op 20 november 2023 is de herziene versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden, ter vervanging van de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen komen we aan de wensen van onze achterban tegemoet.

 • Trainee­ships voor aniossen: nieuw fenomeen of modeterm?

  In het bedrijfsleven is het al langer een bekende constructie: een traineeship voor pasafgestudeerden die de banenmarkt bestormen. Ook binnen de zorg begint het traineeship aan populariteit te winnen, en dan vooral voor aniossen. Al kan de inhoud van zulke leer-werktrajecten per aanbieder verschillen.

 • Helder overzicht verwijsafspraken medisch-specialistische zorg

  Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig, wie mag verwijzen en hoe lang is een verwijzing geldig? Deze en andere situaties rondom verwijzen zijn nu vastgelegd in één document: Verwijsafspraken medisch-specialistische zorg. Een mooi en overzichtelijk hulpmiddel voor alle professionals die te maken hebben met verwijzingen.

 • Het Grote Zorgdebat gemist?

  Op maandag 13 november vond Het Grote Zorgdebat plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Het evenement bood een podium voor negen kandidaat-Kamerleden, die met elkaar in debat gingen over een reeks cruciale kwesties binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

 • SCP: te weinig oog voor noodzakelijke keuzes

  Het recent uitgebrachte rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Kwesties voor het kiezen’ benadrukt de dringende behoefte aan weloverwogen beslissingen binnen het gezondheidsbeleid.

 • Agressie in de praktijk

  Schreeuwen, schelden en dreigen met fysiek geweld… steeds meer artsen krijgen te maken met agressie en intimidatie in hun praktijk. Agressie heeft grote impact op het welbevinden, werkplezier en gevoel van veiligheid. Hoe kan je omgaan met agressie in jouw praktijk?

 • Schrijf je nu in: Toegang tot zorg in tijden van schaarste

  Maak kennis met de ethische principes rondom schaarste, toegepast op de zorg. Ethici van de KNMG geven inzicht in verschillende facetten van schaarste, dat veel verder strekt dan materiële problemen. Vanuit medisch-ethisch perspectief draait het in de kern om het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg.

 • Gelijke behandeling is goed – maar niet altijd

  Gelijkheid in de gezondheidszorg is iets wat we als zorgprofessionals nastreven, maar wat als het onze gezondheid schaadt? In de KNMG-gedragscode staat: 'Als arts draag je bij aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

 • Hoe vinden we de weg vooruit? 

  In deze turbulente tijden, waar schaarste aan mensen en middelen in de zorgsector onze gezondheidszorg bedreigt, moeten we ons afvragen: hoe vinden we de weg vooruit?

 • Nu online: Verkiezingswijzer Zorg 2023!

  Welke politieke partij heeft de beste plannen voor de zorg? In de KNMG Verkiezingswijzer Zorg 2023 vind je per politieke partij de plannen voor de zorg. Ook kun je de partijprogramma’s vergelijken op verschillende zorgthema’s.

 • Tijdelijk uitval: wat kan je doen?

  Elke praktijk heeft er weleens mee te maken: een arts of een van de andere medewerkers valt door ziekte of een andere reden tijdelijk uit. Je hebt dan plots een gat in je rooster en te maken met afspraken die niet door kunnen gaan. Wat doe je dan? Uitval is niet altijd te voorkomen, maar je kunt je praktijk er wel op voorbereiden. Op de themapagina Tijdelijke uitval van de LHV hebben we alle adviezen en tips op een rij gezet.

 • KNMG start samenwerking met Nationale Zorgreserve

  Onlangs is de KNMG een samenwerking aangegaan met de Nationale Zorgreserve, een landelijk netwerk van zorgreservisten, bestaande uit (voormalige) zorgprofessionals die paraat staan om hulp te bieden in noodgevallen.

 • Terugblik: KNMG Carrièrebeurs 2023

  Met ruim negenhonderd bezoekers was de achtste editie van de KNMG Carrièrebeurs wederom een groot succes! Geneeskundestudenten en basisartsen konden deelnemen aan verschillende workshops, in gesprek met aiossen en opleiders van alle specialismen en er waren verschillende leerzame activiteiten op de beursvloer, zoals oefenen met een kijkoperatie en intuberen.

 • Een slechte gok van de overheid 

  Een slijterij die ingrijpt als iemand iedere dag een fles wijn koopt. Een tabakszaak die bijhoudt hoeveel iemand rookt en de verkoop aan een klant stopt wanneer deze de vastgestelde limiet bereikt. Het klinkt misschien absurd, maar dit is precies wat er gaande is in de wereld van online gokken.

 • Marjolein Tasche nieuwe voorzitter LHV

  De LHV heeft een nieuwe voorzitter: Marjolein Tasche zal vanaf 1 januari 2024 boegbeeld zijn van de vereniging. Zij volgt hiermee Aard Verdaasdonk op, die de afgelopen periode interim-voorzitter was.

 • Genezen en besturen, gouden combinatie?

  Sommige medisch specialisten hebben de energie en passie om hun bevlogenheid over twee disciplines te verdelen: dokteren en bestuurs­werk. De Federatie Medisch Specialisten vroeg drie artsen hoe zij het dokteren met het besturen combineren. Wat vergt het van hen en wat levert het op? ‘Feedback die ik op de poli als arts krijg, gebruik ik als bestuurder’

 • Reactie KNMG op evaluatie euthanasiewet

  De KNMG kan zich goed vinden in de conclusies van de vierde evaluatie van de euthanasiewet. De wet blijkt goed te functioneren en wordt door artsen zorgvuldig toegepast. We nemen als KNMG graag actief deel aan de maatschappelijke discussie over eventuele verbeteringen van de praktijk rond het levenseinde.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.