Federatienieuws
1 minuut leestijd
regelgeving

Hernieuwde kennisgeving: CGS ontwerpbesluit afwijzing spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme

Plaats een reactie

Bij de publicatie van onderstaande kennisgeving in Medisch Contact van 22 juli jl. is de passage weggevallen met de reactietermijn voor zienswijzen. Daarom publiceren we nogmaals deze kennisgeving. Mede vanwege de vakantieperiode verlengen we de reactietermijn naar 7 oktober 2022.

Kennisgeving

Bij brief van 12 november 2020 heeft de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) een aanvraag ingediend bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS) om de spoedeisende geneeskunde te erkennen als medisch specialisme, uitgaande van de huidige driejarige opleiding.

Het CGS heeft vervolgens een adviescommissie ingesteld om zich te laten adviseren over de aanvraag van de NVSHA om de spoedeisende geneeskunde te erkennen als medisch specialisme. De commissie is niet tot een eensluidend advies gekomen. Daarop heeft het CGS zich over de vraag gebogen of de spoedeisende geneeskunde aan de criteria voor erkenning als specialisme voldoet. Een aanvraag voor erkenning moet het CGS toetsen aan het Toetsingskader Specialismen. Op 6 juli 2022 kwam het CGS tot zijn voorlopige conclusie dat de aanvraag tot erkenning moet worden afgewezen. Het CGS heeft dit voornemen vastgelegd in het ontwerpbesluit ‘afwijzing van het verzoek tot erkenning van de spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme’.

Het ontwerpbesluit ligt voor advies voor aan diverse relevante partijen. Deze partijen en overige belanghebbenden kunnen hun schriftelijke zienswijze op dit voorgenomen besluit kenbaar maken tot 7 oktober 2022.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de secretaris CGS, mr. M.C.J. Rozijn via cgs@fed.knmg.nl.

Lees hier het ontwerpbesluit.

Federatienieuws SEH CGS
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.