Federatienieuws
1 minuut leestijd
regelgeving

CGS ontwerpbesluit voor technische omzetting van profiel naar specialisme van spoedeisende geneeskunde adviesronde in

Plaats een reactie

Het CGS nam op 8 maart 2023 het definitieve besluit om het profiel spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme te erkennen. Dat erkenningsbesluit ligt nu ter bekrachtiging voor bij de minister, die de titel als wettelijk erkende titel moet aanwijzen, op grond van artikel 14, eerste lid van de Wet BIG.

Intussen moet het specifieke Besluit spoedeisende geneeskunde dat er was voor de spoedeisende geneeskunde als profiel, omgezet worden in een besluit als specialisme. Dat is met name een technische omzetting, waarbij er inhoudelijk niets verandert. Zo blijven bijvoorbeeld de beschrijving van het vakgebied, de inhoud en de duur van de opleiding (3 jaar) ongewijzigd. In dat specifieke besluit zit wel een overgangsregeling die bestaande registraties en erkenningen van profiel omzet naar het specialisme.

Dit specifieke (omzettings)besluit staat dus los van het besluit tot erkenning of aanwijzing als specialisme, dat bij de minister voorligt.

Op 5 april 2023 stelde het CGS het omzettingsbesluit spoedeisende geneeskunde als ontwerpbesluit vast. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het besluit is 1 januari 2024, tegelijk met de erkenning als specialisme.

Het omzettingsbesluit ligt nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. Deze partijen hebben daar tot 15 september 2023 de tijd voor.

Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken, binnen vier weken na publicatie van deze kennisgeving in Medisch Contact. De schriftelijke zienswijzen of vragen hierover kunnen worden gericht aan de secretaris CGS, mr. M.C.J. Rozijn via cgs@fed.knmg.nl of 088 440 4350. 

Meer informatie hier.

Federatienieuws KNMG CGS
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.