Medisch Contact Thema
longgeneeskunde

Longgeneeskunde pakt kennishiaten aan

Project streeft naar maximale gezondheidswinst en doelmatigheid

Plaats een reactie

In het project ‘Agenda Zorgevaluatie Longgeneeskunde’ is geïnventariseerd op welke gebieden meer gezondheidswinst en doelmatigheid behaald kunnen worden. Een top 10 van kennishiaten moet zorgen voor een effectievere en efficiëntere zorg.

Tijdens het diagnose- en behandeltraject binnen de longgeneeskunde moeten steeds keuzes gemaakt worden. Zowel artsen als patiënten willen uit de vele mogelijkheden de best passende optie kiezen, maar een goede wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt vaak. In het project ‘Agenda Zorgevaluatie Longgeneeskunde’ is geïnventariseerd op welke gebieden meer gezondheidswinst en doelmatigheid behaald kunnen worden door een betere wetenschappelijke onderbouwing van diagnostiek, behandeling en follow-up. Dat heeft geresulteerd in een top 10 van kennishiaten. Deze agenda kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Netherlands Respiratory Society (NRS).

Inventarisatie

Bij de start van het project heeft een NVALT-werkgroep, ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, een inventarisatie uitgevoerd van kennishiaten en de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijks geneeskundig handelen. Dit gebeurde via een analyse van NVALT-richtlijnen en richt­lijnen van andere wetenschappelijke verenigingen die relevant zijn voor de longgeneeskunde. Daarnaast ontvingen leden van de NVALT, NRS en overige belanghebbenden een uitnodiging om kennisvragen uit de dagelijkse praktijk aan te leveren. Dit leidde tot 722 kennis­hiaten. Onder meer door ontdubbeling, het verwijderen van hiaten waarnaar al onderzoek wordt gedaan en door een beoordeling op klinische relevantie en onderzoekbaarheid reduceerde de werkgroep de lijst tot 133 stuks.

Op een bijeenkomst op het najaarscongres met longartsen, patiëntvertegenwoordigers en andere belanghebbenden, werd de lijst verder gereduceerd tot de 31 kennishiaten die als meest belangrijk werden aangemerkt.

Top 10 onderzoeksvragen

De uit de bijeenkomst resulterende prio­riteitenlijst vormt de basis voor de agenda zorgevaluatie. De werkgroep is de afgelopen maanden bezig geweest deze lijst opnieuw te beoordelen op impact, onderzoekbaarheid, maatschappelijke relevantie en of de hiaten aansluiten bij de patiënteninbreng. Uiteindelijk is een definitieve top 10 van onderzoeksvragen opgesteld, inclusief een toelichting per onderzoeksvraag. Twee voorbeelden van hoog geprioriteerde vragen zijn:

1. Wat is de beste eerstelijnsbehandeling voor pulmonale sarcoïdose: prednison of methotrexaat?

  2. Leidt een video assisted thoracoscopic surgery (VATS)-procedure een tot twee dagen na vaststelling van een empyeem tot kortere opnameduur dan thoraxdrainage en fibrinolyticatoediening?

  Daarnaast zijn er twee belangrijke thema’s geformuleerd over ‘stoppen met roken’ en ‘moeheid bij chronische longziekten’.

  Presentatie Agenda Zorgevaluatie

  Het officiële rapport van de Agenda Zorgevaluatie NVALT en NRS wordt tijdens de Week van de Longen op 10 april 2019 gepresenteerd. De NVALT en NRS bewaken, ondersteunen en stimuleren de voortgang van de uitvoering. Voor de geprioriteerde onderzoeken wordt financiering gezocht via reguliere subsidieaanvragen bij de ZonMw-programma’s ‘Doelmatigheidsonderzoek’ en ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’ en andere mogelijke subsidiebronnen, zoals het Longfonds en ‘Veelbelovende Zorg’ (Zorginstituut). Ook zal een beroep worden gedaan op het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik dat voortvloeit uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg en waarvoor structureel op jaarbasis 10 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld.

  auteurs

  Dieuwke Leereveld, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, Utrecht

  Pieter Broos, beleidsadviseur kwaliteit NVALT, ‘s-Hertogenbosch

  George Nossent, longarts, Groningen

  contact

  g.d.nossent@umcg.nl

  cc: redactie@medischcontact.nl

  download dit artikel
  longgeneeskunde
  Op dit artikel reageren inloggen
  Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
   

  Cookies op Medisch Contact

  Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.