Praktijkperikelen
1 minuut leestijd
Praktijkperikel

Het machtige CBR - praktijkperikel

3 reacties

Als ex-huisarts doe ik keuringen voor het CBR. Bij een keurling vond ik geen oogafwijkingen en neurologische afwijkingen. In de voorgeschiedenis: diabetes 2 (alleen behandeld met metformine; periodieke controles bij huisarts; normale waarden) en een gering herseninfarct met snel herstel zonder opname en zonder nacontrole.

Als aantekening vermeld ik ook: geen hypo’s, controle oogarts drie maanden geleden: geen diabetische afw.; herseninfarct: geen motorische afw.; geheel hersteld. Het CBR stuurt keurling toch een opdracht voor onderzoek bij een oogarts en een neuroloog.

Zelfs nadat ik naar het CBR alsnog fotokopieën zond van het uitgebreide verslag van de oogarts en het uitgebreide verslag van het poliklinische neurologische onderzoek, waarbij alleen toen nog een geringe spraakstoornis vastgesteld werd.

Naar mijn mening vinden regelmatig zinloze kostbare keuringen plaats vanwege extreme bureaucratie of protocollen. De meeste keurlingen zullen gehoor geven aan het machtige CBR. De zinloosheid wordt dus weinig openbaar.

Praktijkperikel
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.G.M. Bakx

  revalidatiearts, Hoensbroek Nederland

  Een interessante materie.
  De regeling rijgeschiktheid is mij bekend. Bij mijn weten is het dan ook niet zo dat iedere patiënt die een CVA gehad heeft door een neuroloog gekeurd zou moeten worden ter bepaling van de medische rijgeschiktheid; de regeli...ng stelt immers dat hervatten van het autorijden o.a afhankelijk is van de uitval het herstel in de tijd.
  Daarnaast merk ik in de praktijk in de afgelopen jaren een duidelijke verandering bij (de keurende collega's) van het CBR. Als revalidatieartsen maken wij graag gebruik van het door het CBR gestelde "dat de behandelend arts vaak een goed inzicht heeft in waartoe de belanghebbende wel en niet in staat is". Vandaar dat in meerdere revalidatiecentra spreekuren georganiseerd worden waar de aanpassingsdeskundige direct contact heeft met de belanghebbende. Als revalidatieartsen leveren wij, meestal middels een uitgebreide brief als bijlage bij de Eigen Verklaring van belanghebbende, relevante informatie voor het beoordelen van de medische rijgeschiktheid. De laatste jaren gebeurd het mij dan regelmatig dat ik van de patiënt(e) te horen krijg dat er een of meerder specialistische keuringen à raison van ieder meer dan 100 Euro dienden te volgen. Natuurlijk kan het zijn dat mijn gegevens niet voldeden aan de eisen van een keuringsrapportage, maar waarom dan niet eerst even overlegd met de arts die de aantekening plaatste? En waarom vragen de door het CBR aangewezen keurende collega's zelden of nooit gegevens over de belanghebbende bij de behandelende sector op? Zijn zij, bij een patiënt die een CVA gehad heeft, echt in staat tijdens een keuringsonderzoek de neuro-psychologische en gedragsmatige gevolgen van het CVA beter te beoordelen dan de revalidatiearts die de patiënt door en door kent vanuit de behandeling?

 • M.T. Tan

  Senior medisch adviseur CBR, ALMERE Nederland

  Als arts werkzaam bij het CBR wil ik u erop wijzen dat de eisen tot het besturen van motorvoertuigen op lichamelijk en geestelijk gebied (rijgeschiktheid) worden opgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van adviezen uit...gebracht door de Gezondheidsraad. Het CBR voert in opdracht van dit ministerie de beoordeling van de rijgeschiktheid uit.
  In het door u beschreven geval kan het zijn dat het gaat om een diabetes mellitus die langer dan 10 jaar bestaat en waarvoor dan een keuring door een oogarts is vereist. Zo is bij een hersendoorbloedingsstoornis een keuring door een neuroloog noodzakelijk. Welke eisen bij welke aandoening worden gesteld, kunt u inzien in de Regeling eisen geschiktheid 2000 te vinden op de website van de overheid.
  Een specialistenbrief gericht aan de huisarts bevat niet altijd alle informatie die nodig is voor een beoordeling en een dergelijke brief voldoet niet aan de criteria die worden gesteld aan een medisch rapport. Deze criteria zijn opgesteld door het Centraal Tuchtcollege in een tuchtzaak uit 2004 en deze zijn recent nog aangescherpt in een uitspraak van het CTG van 30 januari 2014 (gepubliceerd in Medisch Contact 15 mei 2014).
  Het CBR lijkt dus machtig, maar zoals uit bovenstaand verhaal moge blijken, behoeft dat beeld nuancering. Uiteraard is er altijd verbetering mogelijk. Indien er sprake is van onvrede over de gevolgde procedure, dan bestaat er de mogelijkheid een klacht in te dienen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het CBR.
  Mocht u nog vragen hebben, dan wil ik u adviseren om contact op te nemen met een medisch adviseur. Voor keurend artsen is een speciaal telefoonnummer hiervoor ingesteld. Het gaat uiteindelijk om een zorgvuldige beoordeling van de rijgeschiktheid in het kader van uw en ieders verkeersveiligeid.

 • J.A. de Lint

  orth.chir. n.p., Oosterhout Nederland

  ook bij het CBR dus beoordeling van keuringsrapporten door stagiaires zonder enige medische kennis en inzicht ? Bureaucratie: quo vadis?

 

Perikel insturen

Heeft u iets meegemaakt wat u deed fronsen, foeteren of lachen? Deel het met uw collega's!

Stuur uw anekdote in

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.