Blogs & columns
Menno Oosterhoff
Menno Oosterhoff
2 minuten leestijd
Blog

The doctor will kill you now

34 reacties

De heer van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP heeft een brief gepubliceerd in de Wall Street Journal met als titel: ’In the Netherlands the doctor will kill you now’. Het is een begin van een internationale campagne, waarin opgeroepen wordt tegen de Nederlandse praktijk van euthanasie in opstand te komen. Van der Staaij richt zich overigens niet alleen op de euthanasie, maar noemt ook meteen het voltooid-leven wetsvoorstel.

Dat laatste erbij halen is pure stemmingmakerij, want bij dat wetsvoorstel is juist sprake van hulp bij zelfdoding zonder dat er een dokter aan te pas komt. Het laat wel zien, dat een belangrijk nadeel van dat wetsvoorstel is, dat het een negatief licht gaat werpen op euthanasie. Euthanasie is nog maar net een beetje geaccepteerd in Nederland en in de rest van de wereld nog lang niet. Een voorstel dat nog veel verder gaat zal de acceptatie van euthanasie geen goed doen.

Van der Staaij heeft dat goed door. Al direct in het begin van zijn brief presenteert hij de euthanasiepil bij voltooid leven als een logisch gevolg van de euthanasiepraktijk in ons land.

Toen ik over de ingezonden brief las werd ik er onpasselijk van. Niet in het minst door de titel van de brief. ‘In Nederland maakt de dokter je nu dood.’ Beneden alle peil. Kennelijk vindt van der Staaij, dat het doel de middelen heiligt. Ik hou niet van dergelijke heilige verontwaardiging. En ik vind al helemaal niet, dat die je het recht geeft uit naam van christendom zo respectloos uit te halen naar artsen, die de moeilijke taak op zich nemen mensen met ondraaglijk en uitzichtloos lijden te helpen. Hoe kun je zo voorbijgaan aan wat dit betekent voor mensen, die in dergelijke omstandigheden verkeren? En hoe kun je zo weinig denken aan hoe dit is voor nabestaanden van mensen, die euthanasie ontvingen.

Iedereen mag geloven wat hij wil, maar een geloof zo intolerant en oordelend ten aanzien van andersdenkenden is niet mijn opvatting van christelijk. Wat gaat collega-blogger Bram Tjaden daar dan anders mee om. In zijn column over zijn eerste euthanasie schrijft hij: 'De laatste jaren is bij mij het besef gegroeid dat het in de tijd waarin we leven belangrijk is om de verschillen die er tussen mensen nu eenmaal altijd bestaan te overbruggen.' Dat lijkt mij veel meer in overeenstemming met christendom dan de brief van Van der Staaij.

Ik vroeg me ook af of het eigenlijk wel kan voor een fractievoorzitter: in buitenlandse kranten oproepen tot verzet tegen de Nederlandse praktijk. Stel, dat een andere fractievoorzitter zich in een buitenlandse krant erover zou beklagen dat we hier geen shariawetspraak hebben en zou oproepen dáártegen in opstand te komen?

Ik vond die vergelijking in eerste instantie te ver gezocht, maar ik kon bij langer nadenken eigenlijk geen wezenlijk verschil ontdekken.

Wat me in de weerstand tegen euthanasie vaak verbaast, is dat mensen soms minder moeite lijken te hebben te kiezen voor deelname aan een oorlog, waarbij jonge levenslustige mensen kunnen omkomen dan voor euthanasie waarbij ondraaglijk en uitzichtloos lijdende mensen op eigen verzoek geholpen worden hun lijden te beëindigen. Er wordt opgekomen voor mensen, die daar helemaal niet van gediend zijn. Maar goed: Als je dat toch wilt doen doe het dan fatsoenlijk en hou het buitenland erbuiten.


Op 31 oktober 2017 organiseert Medisch Contact weer een nieuwe editie van De dokter en de dood. Lees meer over dit evenement

euthanasie levenseinde politiek de dokter en de dood SGP Kees van der Staaij
 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen. Tenslotte vindt u een bloemlezing van zijn blogs terug in het boek 'De psychiater en ik', een uitgave van Medisch Contact.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Menno Oosterhoff

  psychiater, Thesinge

  Indrukwekkend zoals professor Quanjer nog heeft gereageerd op deze kwestie, terwijl die voor hem , zijn familie en zijn huisarts zeer concreet en actueel was.

 • Jeannette Greven

  huisarts, Nijverdal

  Analogie
  Kees van der Staaij meent dat artsen hun patiënten vermoorden en daar mag hij voor uitkomen. Het is echter een ongelofelijke beschuldiging om artsen als crimineel aan de schandpaal te nagelen. Verging het Christus niet net zo en was Zijn lot... niet eveneens onterecht op politiek en verstarde theologie gebaseerd? Waren het niet de Farizeeërs die zijn dood wilden, maar die niet de macht hadden om het uit te voeren en uiteindelijk de politicus Pontius Pilatus bereid vonden om de kruisiging te laten voltrekken? Ziet Van der Staaij ook de analogie? En vindt hij het een sterk punt dat hij aanklager en rechter tegelijk is?

  Sinds 2010 heb ik uitgezaaide dikkedarmcarcinoom. Een paar maanden geleden is daar een akelige vorm van leukemie bijgekomen. Het ziekteproces gaat gepaard met een afbraak van m’n lichaam, krachtverlies en veel pijn waardoor allerlei bewegingen een kwelling zijn. De kwaliteit van leven wordt steeds lager. Mijn echtgenote lijdt enorm onder het proces van aftakeling dat ze bij mij waarneemt. Kinderen, kleinkinderen, kennissen zien het machteloos en met afgrijzen aan. Van der Staaij wil liever dat ik crepeer en op een akelige manier aan mijn einde kom, ontdaan van elke waardigheid te midden van mensen die dit met afgrijzen aanzien. Wat heeft hij een in dit opzicht ongelofelijk wrede God gekozen als moreel kompas. Heeft hij ooit gezien dat dogmatiek iets oplost? Dogmatiek verhindert elke discussie en ideeënwisseling. Kerk, staat en rechtspraak moet je gescheiden houden, zeker als het om dogma’s gaat. Ik begrijp dat zijn God mij wil laten sterven met een ondraaglijk lijden. Maar mijn huisarts is uitstekend en zeer consciëntieus; zij zal barmhartigheid toepassen. Lees daar eens wat over na in het boek der boeken.

  em. prof. dr. Philip Quanjer, hoogleraar fysiologie, UMC Leiden.

  Professor Quanjer had tijdens zijn ziekbed aan zijn huisarts verzocht deze brief te publiceren. Hij is op 26 juli overleden.

 • O. van Bockel

  , Haarlem

  Een Nederlandse politicus voert in de USA een lastercampagne tegen onze artsen inzake euthanasie. Zelf ben ik niet in die discussie betrokken; ik ben ingenieur, geen arts. Mijn moeder en grootmoeder (overleden 1991 en 1980) waren arts dus laten we ze...ggen dat ik posthuum in hun naam spreek. Ik wil er bij u op aandringen hier werk van te maken,bijvoorbeeld door de SGP voorman in de USA voor de rechter te dagen. Denk hier niet te lichtvaardig over. Als frequent bezoeker aan de USA ben ik de laatste jaren al een aantal malen met de dood bedreigd omdat “Nederland bejaarden doodt”. De laatste maal dat dit gebeurde was in Santa Fe NM. Een gesprek met de plaatselijke sheriff bevestigde dat dit geen uitzonderingsgeval is. Ter verduidelijking: deze situatie heb ik al sinds eind jaren ‘90 gezien, toen juist eerste voorstel euthanasiewetgeving hier werd ingediend.

 • Elvira van Gemerden

  huisarts, Amsterdam

  O ja dat vergat ik nog: ik vind die uitspraken over de Nl euthanasiepraktijken eerlijk gezegd ook ronduit schofferend voor onze patiënten (en familie), die er vaak lang en diep over hebben nagedacht en met ons moeilijke gesprekken hebben gevoerd om t...ot een besluit te komen. In de meeste gevallen met veel respect voor mij/ons als arts. Ook schofferend voor betrokken artsen maar dat kenden we al.

 • Elvira van Gemerden

  huisarts, Amsterdam

  Deze politicus poneert niet alleen onwaarheden maar gaat mijns inziens ook voorbij aan het belangrijkste: de vraag van de patiënt. Als arts proberen wij toch vanuit diens gezichtspunt en wensen een beleid af te stemmen.
  Geachte heer van der Staaij: u... HOEFT geen euthanasie te krijgen in dit land. U MAG het krijgen. En dat geldt voor iedereen. En de arts HOEFT dat niet maar MAG het wel uitvoeren. Met of zonder opperwezen dat over de schouder meekijkt.
  En wat wil hij bereiken door te beweren dat wij maar wat rond-euthanaseren? Zijn eigen angsten bezweren?

 • Aycke Smook

  Chirurg np, SCENarts, president Right to Die Europe, Bergen aan Zee

  Hoe is het mogelijk dat een 'christen' mens het buitenland moet gebruiken
  om Nederland, totaal niet onderbouwd in een slecht daglicht te zetten.
  Compassie is dus geen optie in de visie van deze politicus.
  Onze vriend Jacques Pohier, dominicaan, fil...osoof en priester stelde in
  zijn boek 'La mort opportune, Les droits des vivants sur la fin de la
  vie', 1998: Vrijwillige euthanasie is niet de keus tussen het leven en
  de dood, zij is een keuze tussen twee manieren te sterven.
  Het leven is een geschenk, de dood bevrijdt ons wanneer het geschenk tot
  een last wordt. Daarom mogen we als de last te zwaar wordt de hulp van een
  mensenhand inroepen. Wat wij de medische wetenschap noemen, met al haar
  hulpmiddelen, is ook een geschenk. Wie daar eerbiedig en zorgvuldig mee
  omgaat mag om die hulp vragen en ook die hulp verlenen. Het is een
  troost voor velen te weten dat er in ons land artsen zijn, die ons aan
  het einde niet in de steek laten, maar ons een 'goede dood' gunnen.

 • W. J. Jongejan

  huisarts, niet praktiserend, Woerden

  Wie is toch dat andere Tweede Kamer-lid, dat ook in de Verenigde Staten, al langere tijd steun( o.a. financieel) zoekt voor zijn denkbeelden? Ik kan er maar niet opkomen. Blijkbaar een mentale blokkade.

 • Henk de Vries

  Huisarts, Roermond

  Het bericht over politicus van der Stay heeft mij behoorlijk geraakt.
  The doctor will kill you .....
  Ik vind dit een schandalige verdraaiing van de werkelijkheid.
  Het verlenen van euthanasie aan iemand die uitzichtloos en ondragelijk lijdt kost emoti...oneel veel van de dokter.
  Het is in sommige situaties het enigste wat je als dokter nog kunt betekenen voor een patient dus daarom help je in zo'n situatie.
  De heer van der Stay gaat wel erg kort door de bocht.
  Hij moet zich schamen.

 • Hubert Oostenbroek

  orthopedisch chirurg, Wassenaar

  Enige toevoeging aan deze discussie:

  Het motto, wie oordeelt moet ook beoordeeld kunnen/willen worden, is alleen goed als het ook goed wordt uitgevoerd. Als je het gevoelige onderwerp euthanasie voorlegt aan mensen, die er niet vertrouwd mee zijn en... die een sterk vooroordeel kunnen hebben, behoort dat op uitermate genuanceerde wijze, zonder enige vorm van demagogie, te gebeuren. Zeker als dit onder verantwoordelijkheid gebeurt van een in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij.

  In ons land loopt de discussie over vraag en uitvoering van euthanasie al decennia, we maken stappen vooruit, soms weer stappen achteruit, en dat proces is nog lang niet ten einde. Het is een open en respectvolle discussie, die ruimte laat voor alle nuances en persoonlijke keuzes die nodig zijn voor zorgvuldige afwegingen. Dit past bij ons land.

  Als 1 politicus deze waardes te grabbel gooit door op ongenuanceerde, bijna fundamentalistische, wijze standpunten uit te dragen, kan dat moeilijk geaccepteerd worden. Vooral ook omdat hij het risico neemt onschuldige mensen te beschadigen. Dan moet anders gekeken worden naar vrijheid van meningsuiting. Door in het buitenland te publiceren, maakt hij zich ook vrijwel ongrijpbaar voor correctie, een laffe methodiek.

  De populistische methodiek die van der Staay gekozen heeft om internationale ondersteuning te krijgen voor zijn persoonlijke en partij opvattingen houdt het gevaar in dat extremisten tot geweld worden aangezet, waardoor onschuldigen de dupe kunnen worden. Zeker als hij die uitlatingen doet in een land waar religieus extremistisch geweld, zoals het vermoorden van abortus artsen, mogelijk is. Heeft van der Staay dit soort risico’s ingeschat?

  Deze uitingsvormen en methodieken passen niet bij ons land en zijn bestaansgeschiedenis.

 • Amnon Weinberg

  specialist ouderengeneeskunde / SCEN arts / consulent regionaal en ziekenhuis palliatief team, Gorinchem

  In de heer van Staaij heeft Nederland er weer een populist bij. Iemand die meent vanuit een hoger motief (goddelijk belang?) negatieve beeldvorming te bewerkstelligen op een maatschappelijk thema waar Nederland juist trots op mag zijn. Dit soort amba...ssadeurschap mag niet verwacht / getolereerd worden van een fractie voorzitter in de Tweede Kamer. Dit levert ons niet te onderschatten gezichtsverlies op in de wereld, mogelijk zelfs uit te drukken in economische schade.
  Ons land mag zichzelf als voorloper beschouwen op het dossier levenseinde waarin palliatieve zorg en ethische vraagstukken met de grootst mogelijk zorgvuldigheid worden ontwikkeld en gewogen. De Euthanasiewet geeft volop ruimte aan professioneel handelen èn aan voortschrijdend inzicht. Dat komt tot uiting in ruimte voor alle meningen in media en hoe goed is het dat de KNMG zich hierbij steeds minder afwachtend opstelt.

  Mijn oproep is tweeledig:
  aan de politiek om de fractievoorzitter van de SGP ter verantwoording te roepen
  aan de KNMG om de politiek ter verantwoording te roepen en (inter)nationaal inzicht te geven in onze aanpak

 • eric ullmann

  scenarts, arts levenseindekliniek, oosterbeek

  geachte collega Oosterhof ,dank voor uw prima commentaar op het ingezonden stuk in de Wall Street Journal, van de hand van de heer van der Staay.
  Ik vind het een schande dat een politicus uit Nederland op een dergelijke manier probeert om met valse ...voorlichting het buitenland tegen ons op te stoken . Al eerder , toen ik hoorde over de plannen van de SGP om de buitenlandse pers te gaan informeren, heb ik een brief gestuurd aan de SGP om mijn verontwaardiging te uiten, ik heb hier nooit een reactie op gekregen.
  Even kwam bij mij de gedachte op, om te overwegen een klacht in te dienen wegens smaad, maar nu , enigszins bekoeld , lijkt het mij beter om dit soort beledigingen en onwaarheden te negeren .
  Ik houd mij vast aan de zorgvuldigheid die betrokken artsen betrachten bij het euthanasietraject .

 • Menno Oosterhoff

  Psychiater, Thesinge

  Het stuk van Piet Hein Eek had ik gelezen en ik vond zijn kritiek, onvrede en woede ook moeilijkste verteren.

 • B Kooistra

  Spec Ouderengeneeskunde, Almere

  Psalm 141 vers 3

  Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
  Behoed de deuren van mijn mond,
  Opdat ik mij, tot genen stond,
  Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.

 • Nico Terpstra

  huisarts, Hoorn

  Mag ik nog even attent maken op het relaas van ontwerper Piet Hein Eek vandaag in de NRC over de 'euthanasie' van zijn moeder. Een verschrikkelijk verhaal vol zelfmedelijden van de vermaarde ontwerper die in voornoemde kwaliteitskrant er blijk van ge...eft a. helemaal niets van de laatste levensfase te snappen en b. de betreffende huisarts te zien als een knecht van zijn narcistische verlangens waarvoor zijns inziens alles moet wijken. Verbijsterend en door de NRC compleet onweersproken de wereld in geslingerd.

  Het is in deze discussie een goed voorbeeld over hoe mensen tegenwoordig denken, en ik geef D'66 hiervan een groot deel van de schuld.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/21/zo-wilde-mama-het-dus-niet-12190154-a1567528

 • E Verbist

  k/j-psychiater, Heiloo

  Je reactie ismij uit het hart gegrepen, Menno.
  Ik ben het ook niet altijd met je eens, maar dit keer wel.
  Laten wij als medici een voorbeeld zijn in hoe je genuanceerd met dit soort vraagstukken omgaat.
  Het staat eenieder vrij om een mening te hebben... die bij zijn/haar levensovertuiging hoort, maar laat anderen vrij in hun mening!
  Wij zijn nog steeds vrij in hoe wij ons vak uitoefenen. Niemand kan ons verplichten iets te doen dat niet in overeenstemming is met ons geweten.

 • Menno Oosterhoff

  Psychiater, Thesinge

  @collega van Veen. De opmerking dat ik respectloos ben tav de SGP trek ik me wel aan. Ik vind het lastig. Ik vond de brief van Vd Staaij respectloos. Nadat er veel kritiek kwam heeft hij aangegeven dat de kop niet door hemzelf gemaakt is maar in eers...te instantie niet. Ik vind de koppeling die hij maakt tussen voltooid leven en euthanasie ook manipulatief en in het buitenland oproepen tot verzet echt niet kunnen. Maar ik heb geprobeerd binnen de grenzen te blijven van respect hebben voor de mening van een ander. Maar eerlijk gezegd heb ik geen respect voor de manier waarop Vd Staaij daar mee omgaat. Wat de voltooid leven wet betreft. Ik ben daar geen voorstander van. Ik noemde al dat ik het jammer vind dat hulp bij ondraaglijk uitzichtsloos lijden nu op een lijn gesteld wordt met hulp bij levensbeëindiging bij voltooid leven.

 • Anton Maes

  huisarts, Dieren

  Bert Keizer:
  http://www.nporadio1.nl/nieuwsshow/onderwerpen/418055-in-the-netherlands-the-doctor-will-kill-you-now

 • E.B. van Veen

  huisarts, Kampen

  Los van de actie van de SGP; ik vind dat de reacties op deze blog bijna allemaal respectloos zijn richting de SGP én artsen in Nederland onwaardig. We hebben een euthanasie-wet, waar vorig jaar een zeer genuanceerd oordeel over is verschenen van de c...ommissie Schnabel. Maar dat ging Edith Schippers van de VVD niet ver genoeg; van de VVD komt het voorstel die wet op te rekken. Ik vind het géén vergelijk, de SGP met de Sharia te vergelijken; kom zeg. Ik werk in een plaats waar een deel van de mensen op de SGP stemt. En ja, de huidige geluiden over Voltooid Leven maken mensen bang en boos. Mij ook, hoewel ik niet per se tegen euthanasie ben. Ik ben boos op VVD en D66 dat zij zich mengen in zaken waar zij niets mee te maken hebben, terwijl er politiek gezien anno 2017 veel belangrijker problemen zijn waar wij mee te maken hebben. Zoals het klimaatprobleem en hulp aan vluchtelingen.

 • Maarten Vasbinder

  médico familiar e comunitario, Ubon Ratchthani

  Vervolg: Deel 2

  De ellende over dit alles is pas begonnen, toen de politiek zich , zoals zo vaak ging bemoeien met zaken, waar ze geen verstand van hebben.
  Nog altijd ben ik van mening, dat euthanasie een zaak is tussen patiënt en arts. In dat geval... is een euthanasie verklaring niet meer nodig, hooguit een verklaring dat hij dat niet wil. De patiënt beslist en kan hij dat niet, dan doet de arts dat voor hem. Zolang daarbij de fundamentele regels van de medische ethiek worden gevolgd, zou er geen probleem moeten zijn. Zelf kon ik bijvoorbeeld dagenlang de slaap niet vatten na het geven van hulp bij het sterven, hoe “dankbaar” de familie ook was.
  Hulp bij zelfdoding door wie dan ook, gaat mij echter een stap te ver. Zelfmoord is een persoonlijk beslissing, die geen steun behoeft. Van niemand niet. Wie dat echt wil, kan bij de ballonnenwinkel een heliumtankje kopen. Velen zullen dat niet met me eens zijn en dat baart me zorgen. Er zijn voorbeelden van regimes waar “voltooid leven” ook wel even geregeld werd. Excuus voor deze godwin, die in dit geval op dezelfde hoogte staat als het verwijzen naar sharia en toegepast fundamentalisme in het algemeen.
  Mijn vader zei altijd: “Als de overheid kan beslissen over leven of dood, dan gaat het fout”. Daar heeft fundamentalist Van der Staaij gelijk. Geef ze die kans nooit.

 • Maarten Vasbinder

  médico familiar e comunitario, Ubon Ratchathani

  Deel 1

  Beste Menno,

  Zoals gewoonlijk weet je door middel van prachtig taalgebruik en mooie en goede argumenten vele lezers aan je te binden. Vaak ben ik het helemaal met je eens, maar dit keer slechts voor een deel.
  Daarom was ik opgelucht, dat je... het eens bent met collega Terpstra, die echter veel meer zegt, dan dat de voltooid leven discussie de euthanasie praktijk geen goed doet.
  Het religieusachtige fanatisme van D66 in deze discussie doet namelijk het ergste vrezen.
  Ook ik ben anti-religieus, tevens anti-waarheidsideologie, zoals daar zijn socialisme, communisme, fascisme, combinaties daarvan en wat dies meer zij. Van al deze valse wereldbeelden heb ik het één en ander meegekregen tijdens mijn tochten door de wereld en niet in het minst door mijn opvoeding. Nu woon ik in een boeddhistisch land en ik kan je verzekeren, dat het daar ook niet zo vriendelijk toegaat.
  Dat alles wil echter niet zeggen dat we niet een zekere mate van tolerantie moten vertonen richting de gelovigen. Toegepast fundamentalisme is voor mij echter de grens.
  Dat de SGP tegen euthanasie is, zal niemand verbazen. Daarin krijgen ze mij niet mee, hoewel ik palliatieve sedatie, indien mogelijk een veel elegantere oplossing vind, zowel voor patiënt als arts. Beiden heb ik toegepast, waarbij ik euthanasie lege arte altijd een vorm van executie vond, die me deed denken aan de doodstraf in Amerika, waarheen collega Wannee mensen, die het niet met hem eens zijn, zo graag wil verbannen.
  Palliatieve sedatie was voor mij veel aanvaardbaarder. De zieke gaat dood in zijn slaap. Voor de familie is dat vaak ook prettiger, hoewel de het sterfmoment niet exact is te plannen, maar bijna nooit langer dan twee dagen op zich laat wachten. Als die onzekerheid niet meer wordt geaccepteerd, zijn we nog meer aan de regelgeving van de computer overgeleverd.

  Vervolg: Deel 2

 • Maarten Vasbinder

  médico familiar e comunitario, Ubon Ratchathani

  Deel 1

  Beste Menno,

  Zoals gewoonlijk weet je door middel van prachtig taalgebruik en mooie en goede argumenten vele lezers aan je te binden. Vaak ben ik het helemaal met je eens, maar dit keer slechts voor een deel.
  Daarom was ik opgelucht, dat je... het eens bent met collega Terpstra, die echter veel meer zegt, dan dat de voltooid leven discussie de euthanasie praktijk geen goed doet.
  Het religieusachtige fanatisme van D66 in deze discussie doet namelijk het ergste vrezen.
  Ook ik ben anti-religieus, tevens anti-waarheidsideologie, zoals daar zijn socialisme, communisme, fascisme, combinaties daarvan en wat dies meer zij. Van al deze valse wereldbeelden heb ik het één en ander meegekregen tijdens mijn tochten door de wereld en niet in het minst door mijn opvoeding. Nu woon ik in een boeddhistisch land en ik kan je verzekeren, dat het daar ook niet zo vriendelijk toegaat.
  Dat alles wil echter niet zeggen dat we niet een zekere mate van tolerantie moten vertonen richting de gelovigen. Toegepast fundamentalisme is voor mij echter de grens.
  Dat de SGP tegen euthanasie is, zal niemand verbazen. Daarin krijgen ze mij niet mee, hoewel ik palliatieve sedatie, indien mogelijk een veel elegantere oplossing vind, zowel voor patiënt als arts. Beiden heb ik toegepast, waarbij ik euthanasie lege arte altijd een vorm van executie vond, die me deed denken aan de doodstraf in Amerika, waarheen collega Wannee mensen, die het niet met hem eens zijn, zo graag wil verbannen.
  Palliatieve sedatie was voor mij veel aanvaardbaarder. De zieke gaat dood in zijn slaap. Voor de familie is dat vaak ook prettiger, hoewel de het sterfmoment niet exact is te plannen, maar bijna nooit langer dan twee dagen op zich laat wachten. Als die onzekerheid niet meer wordt geaccepteerd, zijn we nog meer aan de regelgeving van de computer overgeleverd.

  Vervolg: Deel 2

 • Menno Oosterhoff

  Psychiater , Thesinge

  Eens met Nico Terpstra. Het voltooid leven wetsvoorstel doet de euthanasiepraktijk geen goed.

 • Frans Brons

  SCEN-arts, Den Haag

  Citaat uit het partijprogramma van de SGP:
  "De hoge waarde van het leven brengt voor de SGP met zich, dat zij tegen abortus en euthanasie is, maar óók dat zij voorstander is van de doodstraf."
  Doden uit barmhartigheid is verboden, doden uit wraak mag....
  Is dat christelijk? Hij die zonder zonden is...
  Van der Staaij: brutaal als de beul!

 • Bruno van Ek

  Huisarts, Den Haag

  Euthanasie is nog steeds een handeling die ik met veel moeite mogelijk met steeds meer moeite uitvoer maar elke keer vind ik rust in het feit dat ik iemand ermee geholpen heb en dat diegene waarbij ik weloverwogen de handeling uitvoer mij er dankbaa...r voor was. Ik dank Menno voor zijn schrijven aangezien dit geheel mening verwoord .

 • Peter Paul Hermans

  Huisarts, in ruste, Aruba

  Ik ben het er helemaal mee eens dit is in weze niet anders dan het aanprijzen van de Sharia in Nederland, vanuit het buitenland. Schandalig en fundamentalistisch.

 • Erik Wannee

  forensisch arts, Apeldoorn

  Van der Staaij toont aan dat hij een goed gevoel heeft voor het hedendaagse Amerika van Trump, met 'fake news' en 'alternative truth'. Mag ik hem een vriendelijke suggestie doen? Ga daar wonen.

 • Nico Terpstra

  huisarts, Hoorn

  Lees hier de brief van vdStaaij in de WSJ: http://alexschadenberg.blogspot.nl/2017/07/euthanasia-in-netherlands-doctor-will.html

  Ik ben anti-religieus en anti-SGP, en heb uitzichtloos ondraaglijk lijdende patiënten niet in de steek gelaten. Fundame...ntalistische religieuze fanaten zoals Staaij mogen de discussie over euthanasie niet kapen. Maar ik voel me óók ongemakkelijk bij de manier waarop D'66 de voltooid-leven-discussie wenst door te drukken. En ik keek óók geschokt naar de huppakee-euthanasie op TV. Laten we de religieuzen uit de discussie filteren, deze mensen hebben een veel te beperkt wereldbeeld. Maar laten we met het voltooid-leven-verhaal ook niet te had van stapel lopen.

 • Visscher

  Anesthesioloog, Amsterdam

  Tja ik ben geboren in de plaats waar ik niet begraven wil worden.Veenendaal.oftewel volop temidden van de SGP.
  Dat van der Staay zo n uitspraak doet stelt me teleur maar verbaast me niet.het doel heiligt blijkbaar de middelen.
  Ik had gehoopt dat hij... even had nagedacht voordat hij de brief had verstuurd
  Dat leden van Denk uitspraken doen over de slechte behandeling van moslimpatienten is tot daar aan toe.
  Maar dat iemand die de " tale Kanaans " spreekt zo onbedachtzaam te werk gaat. Onbegrijpelijk

 • Henk Blom

  KNO-arts, Den Haag

  Na recent de als familielid de zorgvuldigheid te hebben meegemaakt waarmee het proces rond het levenseinde in Nederland omkleed is kan ik vd Staaij niet anders zien dan een opportunistische populist die met zijn opmerkingen langdurige schade aanbreng...t in het buitenlandse beeld van de Nederlandse zorgzame samenleving waar het ellendige leed op het einde niet altijd met pijnstilling en andere zorg is weg te nemen. Een doctrine van 2000 jaar terug (met de medische mogelijkheden van toen) als legitimatie van dit soort uitspraken is verwerpelijk. Het kwaad is helaas geschied, hoeveel rectificaties vd Staat ook naar WSJ zal sturen. Het onjuiste beeld van een land waar mensen een bandje om hebben met " voor mij geen euthanasie" wordt helaas hiermee alleen verder bekrachtigd.

 • Menno Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

  Het was geen interview maar een ingezonden brief. De titel is dus niet zijn verantwoordelijkheid, maar de rest wel.

 • Leny van Dalen

  psychiater en gezinstherapeut, Amsterdam

  Beste Menno,

  Helemaal eens met wat je schrijft. En eerlijk gezegd vind ik het feit dat van der Staay nu afstand doet van de titel van zijn verhaal in de Wall Street Journal een laffe daad.
  Een politieke keuze om zijn hachie te redden. Laat je dan ...niet interviewen!
  Ken uw journalisten, zou ik willen zeggen. En zo niet, hou dan je mond.
  Met groeten, Leny van Dalen

 • A.E.van der Lely

  Huisarts niet praktiserend, Bunnik

  Het is een absolute schande ,dat een voorman van een politieke partij in nederland dit soort uitlatingen doet.
  Dit geeft eens te meer aan dat een van de grootste maatschappelijke problemen ,he religieus fanatisme is.

 • Jan Pruim

  nucleair geneeskundige, Ten Boer

  Hoor ik net op het Journaal dat van der Staaij afstand neemt van de kop want die is door de krant bedacht. Het zou hem sieren als hij dat ook als rectificatie naar de Washington Post zou sturen. En het redt hem: ik heb serieus een aangifte wegens sma...ad overwogen.

 • Bart Bruijn

  Huisarts , Streefkerk

  Bravo! Was ook iets aan het schrijven, maar gezien verre inferieur zijn aan dit juweel, houd ik het voor me.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.