Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Blogs & columns
Blog

Neergestoken jeugdarts

9 reacties

‘Tuchtklacht moeder die jeugdarts neerstak afgewezen’ Ik moest deze kop twee keer lezen. Bij een tuchtklacht gaat het toch om de vraag of de arts iets fout deed? Maar hier heeft de moeder iets vreselijks gedaan. Ondanks haar misdrijf heeft ze een klacht ingediend tegen de jeugdarts.

Ik heb eerder zoiets gelezen van een huisarts die mishandeld was. Ook daar diende de mishandelaar vervolgens een klacht in bij het tuchtcollege. Om daarna nog te beroerd te zijn om op de zitting te verschijnen. Deze moeder verweet de arts dat die haar niet had voorgelicht over het risico op autisme bij een BMR-vaccinatie. Dat risico bestaat echter niet. Vóór de steekpartij was er al sprake van allerlei grensoverschrijdend gedrag van de moeder. Nu zou je denken: als een patiënt een arts heeft mishandeld dan kan hij niet ook nog eens een klacht indienen. Maar zo werkt het niet.

De filosofie van het tuchtcollege is dat de klager niets in de weg gelegd mag worden. Ze zijn er goed in geslaagd dat waar te maken. Als ik google op ‘tuchtklacht’, vind ik direct hun webpagina ‘Ik heb een klacht.’ Deze pagina is een toonbeeld van duidelijkheid. Daar kunnen heel wat instanties nog een puntje aan zuigen. En, omdat het gemak de mens dient is er ook alvast een klaagschrift opgesteld, dat je kunt downloaden. Even invullen, printen, in een envelopje, postzegel erop en klaar. Dat van die postzegel verbaast me, maar ik neem aan dat er binnenkort een antwoordnummer komt in afwachting van de mogelijkheid per internet op te sturen. Nog één tip: Zet zolang dat nog niet het geval is de adressen van de regionale tuchtcolleges er even bij. Behalve de postzegel zijn er verder geen kosten. Ook als de klacht ongegrond blijkt en volslagen onredelijk is, zoals in dit geval, hoeft de klaagster geen cent te betalen van de proceskosten, ook niet van de kosten die de verweerster moet maken. En er bestaat niet zoiets als vervolging wegens valse aangifte bij het tuchtrecht.

Het merendeel van de klachten wordt niet gegrond verklaard, maar dan zijn we maanden en soms langer verder.

In dit geval had de jeugdarts gevraagd de klacht niet ontvankelijk te verklaren. Ze betoogde, dat de moeder haar recht op klagen had verspeeld door het misdrijf en het daaraan voorafgegane grensoverschrijdende gedrag. In het burgerlijk recht kan dit, maar niet in het tuchtrecht. Dus de rechtbank heeft de zaak wel inhoudelijk behandeld. De klacht is natuurlijk ongegrond verklaard.

Wat het tuchtcollege aanvoert als argument om de zaak wel te behandelen is dat het doel van het tuchtrecht is de verbetering van de individuele gezondheidszorg. Juridisch zal het allemaal wel kloppen. Maar ik zou willen dat er eens een stevige discussie op gang komt over de vraag of het tuchtrecht de gezondheidszorg als geheel wel een dienst bewijst met deze mogelijkheid van vrij schieten op artsen. Ik betwijfel dat ten zeerste. En dan heb ik het nog niet eens over alle defensieve zorg, die je hiermee uitlokt.

Ik wil overigens mijn medeleven uitspreken met de jeugdarts in kwestie. In het verslag van de rechtbank wordt alleen begrip getoond voor het akelige gegeven dat de klacht toch wordt behandeld. Er wordt met geen woord gerept over wat de mishandeling en de bedreiging – die dus nog steeds gaande zijn – voor de jeugdarts betekenen. Daar is het tuchtrecht niet voor. En het commentaar in Medisch Contact kennelijk ook niet. Begrijp me goed. Patiëntenrecht vind ik een groot goed. Maar het rechtsgevoel van artsen ook en dat wordt regelmatig ernstig geschonden door de huidige praktijk. Vind ik.

 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater, initiatiefnemer van het OCDnetwerk, ocdnet.nl en ocdcafe.nl. Hij schreef ‘Vals alarm´ over de dwangstoornis, waaronder zijn eigen.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • menno oosterhoff, psychiater, Thesinge 07-09-2018 22:24

  "Beste Desiree
  Op twitter is al duidelijk geworden dat we het niet eens zijn. Jij benadrukt de last van de klager, ik die van de van de aangeklaagde. Ik erken de last van sommige aanklagers zeker maar wij hebben een andere visie op de verhoudingen. Dat ik als psychiater iemand die intoerkenigsvatbaar is verklaard het recht om te klagen wil ontzeggen vind ik niet vreemd. Zij mag klagen zoveel ze wil in een medische setting, dis mijn domein. Maar in het juridische domein beschadigt ze alleen en kost het veel geld "

 • M. de Vries, AIOS verzekeringsgeneeskunde, Amsterdam 07-09-2018 20:25

  "Ik lees nergens dat collega Oosterhoff vindt dat iemand al zijn rechten zou moeten verliezen als hij/zij ontoerekeningsvatbaar is...

  Ik lees eerder een pleidooi om het tuchtrecht wat te nuanceren. Het zou mooi zijn als veroordeelde misdadigers (zoals in casu het geval) die willen klagen over de hulpverlener jegens wie zij die specifieke misdaad hebben begaan waarvoor zij strafrechtelijk veroordeeld zijn, ‘niet ontvankelijk’ verklaard zouden kunnen worden worden voor het tuchtrecht.

  Inderdaad ter bescherming van het slachtoffer, hier niet de patiënt maar de arts."

 • Desiree Hairwassers, Patient advocate borstkanker en erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker, Huissen 07-09-2018 19:13

  "Beste Menno, ik deel je verbazing en afschuw over deze casus. Wat absoluut onjuist is, is je beschrijving van het indienen van een klacht en de procedure voor de klager bij het tuchtcollege. Er is NIET 'alvast klaagschrift opgesteld'. Er zijn vragen opgesteld aan de hand waarvan een leek (want de meeste patiënten zijn leken) enige structuur kan aanbrengen in zijn of haar klacht.

  HET COLLEGE KAN IN RAADKAMER DE VOLGENDE BESLISSINGEN NEMEN:
  * de klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht. Het tuchtcollege behandelt de klacht dan niet inhoudelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval als niet duidelijk is tegen wie wordt geklaagd, niet duidelijk is waar de klacht over gaat of de klager klaagt over een zorgverlener die niet BIG-geregistreerd is
  * de klacht is kennelijk ongegrond. Het tuchtcollege komt dan op basis van het dossier tot de conclusie dat de zorgverlener goed heeft gehandeld
  * de klacht wordt afgewezen omdat deze van onvoldoende gewicht is
  * de zaak gaat alsnog naar een openbare zitting.

  Veel aangeklaagden schakelen direct via hun verzekering een advocaat in. Dat wordt voor hen vergoed. De klager heeft geen recht op juridische bijstand en als hij/zij die inschakelt is dat op eigen kosten (of via gesubsidiërde bijstand zoals we dat in Nederland geregeld hebben voor lage inkomens) of klager is verzekerd en kan op die manier aanspraak maken op juridische bijstand.

  De kosten voor het versturen van de bewijsstukken komen voor eigen rekening. De reis- en parkeerkosten naar het vooronderzoek en de zitting komen voor eigen rekening.

  Het is voor patiënten bepaald niet zo eenvoudig als jij suggereert om te klagen. Het is emotioneel zwaar. Advocaten schrijven regelmatig vileine verweerschriften. De omgeving (rechtbank) is beangstigend. Je wordt pittig aan de tand gevoeld.

  Deze patiënt in kwestie is wellicht ontoerekeningsvatbaar. Mij verbaast het dat jij als psychiater zou vinden dat zij daardoor geen rechten meer heeft. Hoe wrang het ook is, in deze casus. "

 • michaela schilders-springer, chirurg, zoetermeer 06-09-2018 18:11

  "Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat er een orgaan moet komen waar zorgverleners een klacht kunnen indienen over gedrag van een patiënt. "

 • barend kooistra, specialist ouderengeneeskunde, almere Nederland 05-09-2018 19:30

  "maar Menno, zulke moeders zeggen ook als je spijt betuigt: "ik zie dat je het niet meent, op zo'n toon, met zo'n blik. Nu nog een keer echt". En als je dan te weinig acteertalent blijkt te hebben, dan zeg je: " Het spijt me ook dat ik mijn schuldgevoel niet goed kan laten zien". Misschien moeten we de nadruk in tuchtuitspraken op getoond berouw maar gewoon een beetje negeren en accepteren. Het zegt soms meer over de rechtbank dan over verweerder. En als verweerder er al te zeer op reageert dan heeft de rechtbank in de publieke opinie een punt. Enzovoort."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.