Blogs & columns
Blog

De desastreuze uitwerking van de Wet BIG II

7 reacties

In het land van de verpleegkundigen woedt een veenbrand. Een brand aangestoken door de plannen van de commissie-Meurs. Vele verpleegkundige harten huilen om de nieuwe plannen die voor meer differentiatie in de verpleegkunde moeten zorgen.

De Wet BIG II regelt dat hbo-verpleegkundigen die na 2012 zijn afgestudeerd, zich mogen registreren als hoger opgeleid regieverpleegkundige. Alle inservice-, mbo- en hbo-verpleegkundigen die vóór 2012 hun opleiding hebben afgerond, moeten weer terug naar de opleiding. Hun vaak jarenlange en waardevolle ervaring in de zorg is blijkbaar niet meer voldoende. Zij moeten zich bijscholen voor werk dat zij in de praktijk al jaren uitvoeren.

Het verzet tegen deze wet is massaal. Verpleegkundigen die al jaren met veel betrokkenheid voor hun patiënten zorgen, worden nu gediskwalificeerd, gedegradeerd tot gewone verpleegkundigen en opzij gezet. Want je krijgt straks regieverpleegkundigen en een ‘lagere’ categorie van gewone verpleegkundigen. Het maken van dit onderscheid op de werkvloer is een cruciale fout die de verhoudingen ernstig verstoort.

De vraag is: waarom is Meurs met dit voorstel gekomen? Was er een kwaliteitsprobleem op de werkvloer van verpleegkundigen? Want dan moet er iets gebeuren. Ik heb het niet gehoord. Of spelen er andere belangen, zoals bijvoorbeeld professor Armand Girbes aangeeft en is alleen de cursussenindustrie de grote winnaar?

Een volgende vraag is of deze tweedeling in de verpleegkunde niet zal leiden tot een aantasting van de lonen van verpleegkundigen die geen regieverpleegkundige zijn. Gevreesd wordt dat gespecialiseerde verpleegkundigen worden gedegradeerd naar het niveau van mbo-verpleegkundigen en salaris moeten inleveren. De afspraak die ziekenhuizen met de overheid hebben gemaakt, is immers dat er in 2022 geen volumegroei meer mag zijn.

Veel verpleegkundigen hebben al aangegeven te zullen stoppen met werken als zij een opleiding moeten volgen voor werk dat zij al jarenlang doen. Dat zijn zorgwekkende berichten gezien de grote personeelstekorten in de zorg. Ook de veiligheid van patiëntenzorg raakt in het geding. Wat betekent het voor de patiëntenzorg als vele oudere verpleegkundigen stoppen met hun werk?

Er is thans veel onrust op de werkvloeren. De verdeeldheid is groot. Een aantal zorgorganisaties heeft al voorgesorteerd op de wet. Verpleegkundigen mogen niet via social media op de Wet BIG II reageren. Maar waarom zouden zij zich niet mogen laten horen en zich verder moeten laten koeioneren?

De minister – het werd hem heet onder de voeten – heeft inmiddels de invoering van de wet vooralsnog geparkeerd. Daarmee is zij echter niet van tafel. Het zou goed als collega-specialismen vanuit de ziekenhuizen en elders zich ook laten horen.

De Wet BIG II kan in de prullenmand. De wet schoffeert de praktisch werkende verpleegkundigen en zet verpleegkundigen tegen elkaar op. Waarom wordt er een nieuwe wet gecreëerd terwijl er een goed systeem van inschrijvingen, bij- en nascholingen bestaat? Verpleegkundigen die nu in de praktijk van alledag onmisbaar zijn en goed werk verrichten, moeten worden gekoesterd, niet gekoeioneerd.

lees ook
verpleegkunde
 • Henk van Gerven

  Henk van Gerven is oud-huisarts en Tweede Kamerlid voor de SP.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dr C.C. Leibbrandt

  KNO-arts niet praktizerend, Nijmegen

  De wet BIG II
  Voor de toekenning van extra competenties aan verpleegkundigen wordt nu in het wetsvoorstel een wettelijk structuur opgetuigd, die net als bij de artsen bij de beroepsgroep thuishoort. Dit is een onnodige regelzucht van de Rijksoverhe...id.
  Ik heb echter nog niets gehoord over de vraag of dit voorstel wel past bij de Richtlijnen van de Europese Unie.
  Bij de artsen is er een Europese Richtlijn voor de inhoud van het artsdiploma. Daarop is het vrije verkeer binnen de E.U. van artsen gebaseerd. De E.U. houdt zich echter geheel afzijdig van vervolgopleidingen. Het standpunt van de E.U. is dat dit aan de professie wordt overgelaten. En dat is in de E.U. ook gebeurd. Ik heb daar zelf als bestuurder in Brussel in de UEMS, de Europese koepelorganisatie van de landelijke specialistenverenigingen, aan bijgedragen.
  Bij mijn weten is er ook een Europese Richtlijn voor verpleegkundigen. Die zal ook gebaseerd zijn op het basis diploma.
  Een Nederlandse ''Alleingang'' om de vervolgopleidingen bij verpleegkundigen ook bij nationale wet wet te regelen betekent dat het vrije verkeer van professionals, i.c. hier verpleegkundigen binnen de E.U. gestoord wordt.
  Moeten buitenlandse verpleegkundigen in Nederland die examens ook gaan afleggen?
  Hebben de regelaars in Den Haag hier wel aan gedacht?
  Mijn advies aan de verpleegkundigen: voorzie u van recente informatie over de huidige E.U. richtlijn Verpleegkundigen. U hebt een goede kans dat het Europese Gerechtshof deze ook in mijn ogen absurde regeldrift afschiet.
  Dit hoort bij de professie thuis, net zoals we vroeger een verpleestersspeltje hadden met bij extra competenties een extra symbooltje. Bij de kraamopleiding was het een ooievaar. Daar kwam Den Haag ook niet aan te pas.

 • W.J. Jongejan

  huisarts niet praktiserend, Woerden

  Er spelen twee problemen met koepels van zorgverleners die overleggen met het ministerie van VWS. In de eerste plaats opereren die zorgkoepels in een afhankelijkheidsrelatie met VWS. Vaak heeft dat te maken met honoreringsstructuren. Gevolg: pleasing...-gedrag en zeer behoedzaam opereren van bestuurders van die koepels richting VWS. In de tweede plaats zijn besturen van veel koepels van zorgverleners "geprofessionaliseerd". Bestuurders treden aan die of het vak wat die koepel vertegenwoordigd niet uitgeoefend hebben, of dat lang geleden hebben gedaan en niet eens meer hun BIG-registratie hebben.
  Pleidooi dus voor zorgkoepels waarbij de bestuurders minimaal parttime het vak nog uitoefenen.

 • Els van Veen

  , huisarts

  Er is iets goed mis in de Nederlandse gezondheidszorg. En ik steun onze verpleegkundigen van harte! Wat mij betreft trekt de minister de Wet BIG II gewoon terug. Stom plan, niemand snapt inmiddels meer waarom dit eerst een goed idee leek.
  En verder ...denk ik dat Dolf Algra in de reactie onder mij de vinger op de zere plek legt. Ik ben sinds 2003 (praktijkhoudend) huisarts. En ik verbaas mij erover hoe allerlei wetten en regels en richtlijnen ingevoerd worden zonder een 'raadpleging' van degenen die, met hun laarzen in de modder/ handen aan het bed, het echte werk doen.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  "Interessant is de vraag: wat is hier eigenlijk in de kern verkeerd gegaan ?

  De oplossing zit - mijns inziens- verscholen in de woorden van aftredend voorzitter Henk Bakker - zie het commentaar hieronder

  1. we hebben als bestuur niet de juiste... keuzes gemaakt
  2. we hebben de achterban niet afdoend de gelegenheid gegeven zich uit te spreken.

  Deze twee zaken zijn nauw aan elkaar gekoppeld. Verpletterend eerlijke observaties, maar even zo goed nogal ontluisterend.

  Maar de echte kernvraag is daarmee nog niet beantwoord. Hoe kán zo iets ? Dus: dat je als bestuur niet de juiste keuzes maakt én je eigen achterban er niet afdoend bij betrekt ? Something went wrong.

  Ik ben bang dat het illustratief én tekenend is voor veel besturen van beroepsverenigingen in Zorg Nederland. Ik kan er zo een paar opnoemen.

  Besturen die op eigen houtje en losgezongen van de eigen achterban in allerlei commissies en kwaliteitstafels zitten en voor hun achterban allerlei zaken besluiten, ritselen. regelen, fixen die er later ' nog even in gemasseerd' moeten worden.

  En waarbij de achterban in feite geen andere keuze wordt gelaten 'om het gewoon maar te slikken'. Een voldongen feiten strategie dus. Maar allemaal met de beste bedoelingen, hoor ! Wij doen als bestuur namelijk ook onze uiterste best ! We hebben er hard voor geknokt. Dit is het maximaal haalbare.

  Besturen worden gepaaid in commissies en overleg situaties om de ideetjes en oplossingen die de zorg elite heeft bedacht voor de meest vreemd soortige knelpunten er door te drukken.

  Enig idee hoe uw zorg elite eruit ziet ?
  Is het U al eens opgevallen dat het altijd dezelfde mensen in die al die commissies en praatclubs zitten ? Allemaal voor het goede doel !

  Nu is Alexander Rinnooy Kan gevraagd 'de zaak los te trekken'. Erg aardige, aimabele, innemend, vriendelijke man. Heel slim en ook nog eens een keer heel vertrouwenwekkend.

  Beweegt u al weer mee ? De goeie richting in ? Fijn.

 • Dolf Algra

  opiniemaker en commentator zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Laatste up date: het voltallige bestuur van Beroepsorganisatie V&VN hangt de handdoek in de ring en treedt per direct af.

  Top. Dat zouden namelijk meer besturen/bestuurders moeten doen !

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bestuur-ber...oepsvereniging-voor-verpleegkundigen-treedt-af~bbbdbba0/

  En inderdaad: 'Deze wet gaat op deze manier niet vliegen' - was de reactie op de ontstane ophef van minister Bruins deze week.

  Nee, deze wet/dit idee is morsdood. Tussendoortje in komkommertijd, dacht iedereen. Maar wat een blamage. En hoe buiten de praktijk van alledag gedacht ! Goed dat het werkende deel van Verplegend Nederland wel bij de pinken was en niet was ingedut.

  Voor de rest: Lees even mee met het ontluisterend commentaar van aftredend voorzitter Henk Bakker:
  'De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG-II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling. Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor’.

  U leest het goed: het bestuur heeft NIET DE JUISTE KEUZES GEMAAKT en ONZE ACHTERBAN NIET VOLDOENDE DE KANS GEGEVEN ZICH UIT TE SPREKEN.

  https://www.venvn.nl/Berichten/ID/3267098/Bestuur-VVN-treedt-af

  Welk een verpletterend inzicht.
  Gewoon even laten inwerken wat de voorzitter nu net heeft gezegd én dan je eigen knopen gaan tellen en overdenken/checken hoe zo iets in de eigen beroepsgroep gaat.

  En .......?

 • Gadellaa

  Huisarts, Nagele

  Het feit dat een en met mij twee man reageert op dit bericht is .............
  Laten we het refraimen:
  Dit is een goet wetsvoorstel voorsetl: Die, mn. weifen, zijn inderdaat omphoog gevalleh. En wordt er veel te veel betaold voor die sorg die geleve...rd wort. Er mot gewoon billen gewassen worden en een praatje worden gemaakt, Dat kan prima met een lager denkniveau. Trouwens So zijn we ook allemaol biggetjes gewworeh. En as je niet genoeg big ben wor je n.p.
  Ojaoh! Dit wetsvoorstel kunnen we ook maoken voor huisarsen. Feel wat se doen kan een hbo-er ook.
  Oja, ik weet een goed nascholingsbureau: Llu Heerlijk Verder Gad el A.nl

 • Aad Cense

  psychiater np, Stoutenburg, Leusden

  Wat ik nog mis:

  * Een nieuwe laag in de organisatie erbij, verstoort de directe communicatie tussen disciplines (deze gaat er zelfs expliciet tussen zitten!). Dat pakt in de zorg waar subtiliteiten belangrijk zijn verkeerd uit.

  * Juist de de be...sten, -en het maakt me niet uit vanuit welke opleiding; en vergeet niet dat werkelijke kwaliteit bij beroepen in de zorg erg op ervaring leunt-, horen aan het bed.

  * De al langer heersende trend zoveel mogelijk door lagere opleidings en ervaringsniveau's te laten uitvoeren die wordt geacht de zorg goedkoper te maken, leidt, naast de relatieve toename van bureaufunctionarissen met twijfelachtig nut, tot kwaliteitsverlies resulterend in failure demand met kostenverhogend effect en menselijk menselijk leed.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.