Blogs & columns
Florence Atrafi
Florence Atrafi
2 minuten leestijd
Blog

Bloedstollende bevindingen dankzij Jehova’s getuigen

2 reacties

Een wetenschappelijke benadering van geneeskundige problemen is van ongekende waarde. Zonder wetenschappelijk bewijs zou bedrust na een operatie nog steeds de norm zijn en roken in de spreekkamer of in de trein niets meer dan een sociale gewoonte.

Jaarlijks worden er meer dan een miljoen artikelen binnen de biomedische sector op PubMed gepubliceerd (Landhuis, Nature, 2016). Dat komt neer op twee wetenschappelijke artikelen per minuut. Ook Nederland is een ster op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. In 2021 telden we hier in totaal 36.472 promovendi, waarvan een derde binnen de medische sector werkzaam was (bron: Rathenau Instituut). Dit alles heeft tot vele ontwikkelingen geleid, inclusief een waaier aan behandelopties.

Op de intensive care (ic) zijn de behandelmogelijkheden van orgaanspecifieke disfuncties indrukwekkend. Als bijvoorbeeld de drainproductie na een hartoperatie toeneemt, kun je de stolling corrigeren door onder andere fibrinogeen, fresh frozen plasma, protamine, desmopressine, calcium, cofact of trombocytentransfusie te geven. Blijkt de bloeding te berusten op een anatomische oorzaak, dan is de stolling in ieder geval goed gecorrigeerd.

Getuigen van Jehova weigeren om religieuze reden iedere vorm van transfusie met menselijke bloedproducten en producten gemaakt van donorbloed (cofact, fibrinogeen en albumine). Het reflexmatige gevoel van veel zorgverleners is dat Jehova’s getuigen hierdoor meer risico’s lopen op complicaties bij een electieve hartoperatie, omdat de mogelijkheden beperkt zijn bij vermoeden op bloedingscomplicaties. Bloedstollend blijken de resultaten van de grootste retrospectieve observationele studie in Europa onder Jehova’s getuigen, in kaart gebracht door onder andere Mandy Langstraat en Bas Gerritse in ziekenhuis Amphia. De complicatierisico’s onder 337 Jehova’s getuigen die een electieve cardiochirurgische operatie ondergingen, waren juist kleiner en het algehele postoperatieve beloop niet slechter vergeleken met de groep die wel transfusies kreeg. Uiteraard kent een retrospectieve observationele studieopzet beperkingen en heeft Amphia een speciaal protocol rondom hartoperaties bij Jehova’s getuigen, waarbij deze patiënten streng gescreend worden alvorens ze geaccepteerd worden voor een operatie. Desalniettemin laat deze studie wel zien dat we wellicht meer onderzoek moeten doen naar de voordelen van een restrictief transfusiebeleid op de ic. Eerder waren er ook al aanwijzingen dat dit niet alleen goedkoper is, maar ook correleert met een betere overleving van patiënten op de ic (Anthes, Nature, 2015). Zou dit voor andere indicaties, zoals bij oncologische patiënten waar we onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ laagdrempelig transfusies voorschrijven, ook niet gelden?

De vooruitgang binnen de geneeskunde blijft fascinerend. Het lijkt er echter op dat de gouden standaard per definitie berust op een medische interventie. De meeste registratiestudies voor een nieuw geneesmiddel of een nieuwe interventie worden onder ‘ideale’ omstandigheden in een ‘ideale patiëntenpopulatie’ onderzocht. In de praktijk zijn de patiënten die we dagelijks zien verre van ideaal en complexer dan in studies. Het is dus maar de vraag of onze complexe patiënten wel baat hebben bij deze, vaak dure, behandelingen. Het wordt tijd dat we onze wetenschappelijke visie moderniseren door meer open te staan voor conservatieve, restrictieve behandelmogelijkheden, in elk geval daar waar solide bewijs voor de desbetreffende patiëntenpopulatie ontbreekt.

Met dank aan Mandy Langstraat (arts-assistent) en Bas Gerritse (cardioanesthesioloog) van ziekenhuis Amphia voor het gebruikmaken van hun onderzoeksdata.

Lees ook
 • Florence Atrafi

  Florence Atrafi is aios longgeneeskunde en tevens de Europese vertegenwoordiger voor alle arts-assistenten longgeneeskunde bij de Europese Unie voor Medisch Specialisten (UEMS). Florence schrijft haar blogs op persoonlijke titel.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Michiel den Hertog

  Media & Communicatie, Jehovah's Getuigen Nederland

  Met veel plezier hebben we de blog van Florence Atrafi gelezen.
  Het is algemeen bekend dat Jehovah's Getuigen om religieuze redenen geen transfusie van bloed of de hoofdbestanddelen daarvan accepteren als behandeling. Toch is minder bekend dat gezond...heid en goede medische behandeling voor iedere Getuige belangrijk zijn. We vinden het daarom ook fijn om samen te werken met artsen die zichzelf - en de medische standaard - durven uit te dagen, iets wat (internationaal) tot belangrijke doorbraken heeft geleid voor behandelingen waar voorheen een bloedtransfusie noodzakelijk werd geacht. Iets waar iedereen van profiteert.

  De blog van mevrouw Atrafi onderstreept dit. Toch willen we een kleine nuance aanbrengen in wat zij in haar blog schrijft. Zij stelt: "Getuigen van Jehova weigeren om religieuze reden iedere vorm van transfusie met menselijke bloedproducten en <b> producten gemaakt van donorbloed (cofact, fibrinogeen en albumine) </b>."

  Hoewel Getuigen van Jehovah transfusie van vol bloed, rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma zullen weigeren, is het accepteren van de verdere fracties die gewonnen kunnen worden uit deze hoofdbestanddelen een kwestie van persoonlijke keuze. (Zie ook bijgevoegde de folder: Ons religieuze en ethische standpunt.) Iedere Getuige zal zelf bepalen of hij of zij bijvoorbeeld fibrinogeen of albumine accepteert. Omdat dit misschien een verkeerd beeld geeft aan de medisch professionals die uw blad lezen, vroegen wij ons af of het mogelijk is deze nuance nog te vermelden bij de blog of in het tijdschrift.

  Voor de volledigheid verwijzen we u ook naar de informatie in de bijgevoegde folders en op het deel van onze website dat speciaal voor medisch specialisten is bedoeld: Bloedvrije geneeskunde | Transfusiealternatieven | JW.ORG Medical Library.

  Als u verdere vragen heeft over de standpunten van Jehovah's Getuigen, bijvoorbeeld met betrekking tot medische zorg, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De Ziekenhuisinformatiedienst op ons hoofdkantoor en de afdeling Media & Communicatie zullen u graag te woord staan. Dit geldt overigens ook als u vanuit uw medisch beroep vragen heeft.

  Met vriendelijke groet,

  Michiel den Hertog | Media & Communicatie
  Hoofdkantoor van Jehovah's Getuigen in Nederland

  [Reactie gewijzigd door redactie op 09-01-2023 10:46]

  • F. Atrafi

   AIOS longgeneeskunde

   Beste heer den Hartog,

   Hartelijk dank voor uw reactie en aanvulling. Uw reactie op deze blog is een mooi voorbeeld van hoe maatschappelijke kwesties op een constructieve manier bespreekbaar en over gediscussieerd kan worden om zo tot meer kennis, i...nzicht en begrip voor elkaar te leiden. Dank hiervoor.

   Met vriendelijke groeten,

   Florence Atrafi

   [Reactie gewijzigd door redactie op 12-01-2023 09:41]

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.