Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Lintje voor ‘vergroten rechtszekerheid over euthanasie bij dementerenden’

6 reacties

De arts die door de rechtbank werd ontslagen van rechtsvervolging in het eerste euthanasieproces in Nederland, heeft maandag een lintje gekregen uit handen van burgemeester Jan van Zanen van Den Haag.

De gepensioneerde specialist ouderengeneeskunde, Marinou Arends, is door de koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarbij ‘gaat het doorgaans om verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis. Dit in tegenstelling tot de graad Lid waar het vooral gaat om personen die lokaal verdienstelijk zijn’, aldus de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

In een ceremonie in de Schepenkamer in het oude stadhuis van Den Haag sprak burgemeester Jan van Zanen Arends toe. ‘U hebt uw leven gewijd aan de zieke mens’, zo begon hij. Van Zanen vertelde dat Arends het initiatief had genomen tot een moreel beraad en hij roemde haar inzet om de kwaliteit van leven bij patiënten te bevorderen. ‘U was daarbij een voorbeeld voor veel collega’s.’

‘Sinds 2012 bent u actief als SCEN-arts’, vervolgde Van Zanen. ‘In 2016 hielp u een dementerende patiënt op leeftijd bij een euthanasie’, waarop een langdurig juridisch traject ontstond dat uiteindelijk belandde bij de Hoge Raad der Nederlanden. ‘U kreeg de nodige kritiek over zich heen, to put it mildly, maar u bent de maatschappelijke discussie niet uit de weg gegaan’, loofde de burgemeester. ‘Al met al kan gesteld worden dat u een grote bijdrage hebt geleverd aan de ontwikkeling van ouderengeneeskunde en door uw nek uit te steken droeg u bij aan het vergroten van de rechtszekerheid over euthanasie bij dementerende ouderen. Chapeau, mevrouw Arends!’, besloot de burgemeester.

Initiatiefnemers van het decoratievoorstel waren verpleegkundigen Peter Bakens en Krista van Velzen. De Volkskrant publiceerde gisteren hun brief: ‘Uiteindelijk is zij op alle niveaus vrijgesproken en zijn de toetsingscriteria aangepast, zodat artsen zonder ellendige rechtsvervolging euthanasie mogen toepassen voor mensen met een wilsverklaring die zelf niet meer in staat zijn tot een coherent verzoek hiervoor.’ De verpleegkundigen wijzen erop dat het juridische en politieke debat over de vrijheid van vrijwillige levensbeëindiging dezelfde zorgvuldigheid verdient als waarmee Arends te werk is gegaan, ‘opdat de aanscherping en uitbreiding van de regels geen enkele medische beroepsbeoefenaar in zo’n juridisch steekspel zal doen belanden.’

lees ook
Nieuws euthanasie
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Peter van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  De aanhef : Lintje voor ` vergroten rechtszekerheid over euthanasie bij dementerenden` , is een gotspe. Dat ouderengeneeskundige Marinou Arends op alle niveaus zou zijn vrijgesproken is namelijk onjuist. Want de uitspraken van de Toetsingscommissie e...n van de Tuchtraden zijn onverminderd blijven staan .Deze gingen over het feit dat ten onrechte niet is geprobeerd om met patiënte nog in overleg te treden over de toe te passen euthanasie, ondanks dat het Burgerlijk , Wetboek ,het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap van de VN dit uitdrukkelijk voorschrijven. Ten onrechte is er hier vanuit gegaan dat een handtekening onder een wilsverklaring je per definitie het recht op leven ontneemt. Dit voor zover het hier over een wilsonbekwaam persoon zou gaan. Maar het grootste onrecht is toch wel gelegen in het feit dat er naar de wilsbekwaamheid van deze betreffende patiënte geen onderzoek is gedaan volgens de richtlijnen van de KNMG door een onafhankelijke deskundige. Omdat wilsbekwaamheid per definitie bestaat totdat het tegendeel bewezen is moet deze patiënte hier dan ook als wilsbekwaam worden beschouwd .En hoe kijken we dán aan tegen deze aanhef? Wat is in dit licht dan de betekenis van de uitspraak van patiënte , ` dat ze nú nog niet dood wil`? De afname van waardering voor het koningshuis kleeft nu blijkbaar ook aan een koninklijke onderscheiding, als die om deze reden gegeven wordt ...

 • Leny van Dalen

  Psychiater, Amsterdam

  Geachte heer Jonqueire, wonderlijk hoe u over mij oordeelt alsof ik me niet verdiept zou hebben in deze materie en of casus alleen maar omdat wat ik zeg niet overkomt met wat u vindt van deze Nederlandse euthanasie praktijk. Ik kan u verwijzen naar... mijn LinkedIn profiel, daarin treft u ook mijn publicaties aan over oa dementie en euthanasie.

 • Klaas Rozemond

  Universitair hoofddocent strafrecht, Amsterdam

  Geachte heer Jonquiere, ik heb het boek van Arends gelezen en een boek over haar zaak geschreven: Het zelfgekozen levenseinde (ISVW Uitgevers 2021). Ik ben het met Leny van Dalen eens. U zou daarom mijn boek naast het boek van Arends kunnen lezen om ...verschillende oordelen over haar zaak met elkaar te kunnen vergelijken. Overigens waren de medische tuchtcolleges van oordeel dat Arends wel onzorgvuldig heeft gehandeld en heeft Arends van dat oordeel geen herziening gevraagd, zodat de tuchtrechtelijke waarschuwing voor haar nu nog steeds geldt. Met vriendelijke groet, Klaas Rozemond

 • Rob Jonquiere

  Oud directeur NVVE, Amsterdam

  @Leny van Dalen
  De wijze waarop u in één zin het proces van Marinou Arends meent te kunnen samenvatten geeft aan dat u zich niet werkelijk inhoudelijk hebt verdiept in deze materie: de complexiteit van de onderhavige casus, de betrachte zorgvuldighe...id van collega Arends en haar jarenlange juridische en uiteindelijk succesvolle strijd. Deze kort door de bocht en op basis van media quotes gegeven veroordeling is een psychiater onwaardig. Ik ben geschokt!
  PS als het u werkelijk interesseert lees dan haar zojuist verschenen boek “Aangeklaagd voor Euthanasie” (Wolf Publishers 2021) en oordeel pas dan.

 • Klaas Rozemond

  Universitair hoofddocent strafrecht, Amsterdam

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/dement-is-iets-anders-dan-wilsonbekwaam.htm

  Lees ook het kritische artikel in Medisch Contact van 25 september 2020: Dementie is iets anders dan wilsonbekwaam.

 • Leny van Dalen

  Psychiater, Amsterdam

  Ik kan het bijna niet geloven.... de arts die het leven van een wilsonbekwame vrouw met dementie beëindigd heeft zonder haar te vertellen dat ze dood zou gaan krijgt een lintje in dit land. Ongelooflijk.
  Ik ben geschokt.
  En dat heet dan een bijd...rage leveren aan de ouderengeneeskunde?!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.