Inloggen
Laatste nieuws

Uitspraak RvS over IGZ-bevel tegen Tromp

12 reacties

De Raad van State geeft vandaag haar oordeel over het bevel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn op non-actief te stellen. Diens weduwe Anneke Tromp was in hoger beroep gegaan bij de Raad van State nadat ze vorig jaar geen gelijk kreeg van de bestuursrechter.

Tromp werd op 2 oktober 2013 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg op non-actief gezet omdat hij hoge doses morfine en dormicum aan een stervende patiënt had toegediend. De rechter gelastte daarnaast op 7 oktober de inbewaringstelling van de huisarts, die zich een dag later van het leven benam. Na de suïcide van Nico Tromp herriep de IGZ dit bevel. De Raad van State spreekt zich uit over de bestuursrechtelijke vraag of de IGZ dit inmiddels herroepen bevel terecht afgaf.

Direct na het bevel maakten Nico en Anneke Tromp, die samen de Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn vormden, bezwaar tegen het bevel aan hun instelling. De VWS-commissie bezwaarschriften Awb heeft de IGZ op 18 maart 2014 geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren. Volgens de bezwaarcommissie had de IGZ een eventueel ingrijpen door de minister kunnen afwachten, omdat er toch al weken waren verlopen sinds de melding. De bezwaarcommissie vond daarnaast dat het bevel een disproportionele reikwijdte had en de IGZ zich bij een maatregel had kunnen beperken tot een bevel op het gebied van terminale zorg, palliatieve zorg en euthanasie.

In het hoger beroep bij de Raad van State betoogde Tromps advocaat Jaap Sijmons begin april dat het bevel van de IGZ niet rechtmatig was. ‘Deze maatregel voldoet niet aan het criterium dat er geen uitstel mogelijk was. De situatie was niet acuut, niet ernstig en niet omvangrijk. Tromp was zeer ontdaan door het optreden van het Openbaar Ministerie en de inspectie. Hij was opgenomen in een ggz-instelling wegens suïcidaliteit. Hij had zich ziek gemeld en voor maanden waarneming geregeld en dit per brief aan zijn patiënten gemeld. Het was niet reëel te denken dat hij op korte termijn weer aan het werk zou gaan.’

Bij het verschijnen in maart 2015 van het rapport van de commissie-Bleichrodt die de zaak evalueerde, noemde de commissie de wens van de IGZ dat de huisarts zijn werk niet zou oppakken ‘begrijpelijk’. De commissie gaf geen oordeel over het bevel omdat de bestuursrechter er nog een uitspraak over moest doen.
Eva Nyst
@medischcontact

© Shutterstock
© Shutterstock
werk Tuitjenhorn IGZ
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • E.P.P. Wijthoff

  Hulde aan de familie Tromp dat ze dit hebben doorgezet !! En wordt dan nu de IGZ op non-actief gesteld?
  Ik heb van het begin al vaak op deze zaak gereageerd en wil het nu afsluiten met het volgende :
  Als er bij een noodsituatie in de terminale fase g...een tijd meer is om aan alle protocollen te voldoen, dan zou ik <en vele anderen> een dokter als Nico Tromp willen hebben. Wat hij deed was een daad van liefde voor zijn patient. Dan is een overdosering een zegen en een onderdosering een kunstfout !!!!!

 • T.A.W. Linssen

  Huisarts, Maastricht

  Wat collega Norg zegt. Er lopen in deze casus voortdurend twee zaken door elkaar. Enerzijds wat het feitelijk medisch handelen was en hoe dit beoordeeld moet worden. Anderzijds hoe collega Tromp vervolgens is aangepakt door OM/IGZ. Ten aanzien van di...e aanpak stelt nu ook de RvS dat die onnodig hard was. Dat dit een (belangrijke) rol gespeeld heeft in de dramatische afloop lijkt wel zeker.

  De uitspraak van de RvS is echter geen oordeel over het medische handelen. M.i. blijft de discussie zuiver door eea te scheiden. De toch uitzonderlijke en extreme medisch-inhoudelijke aspecten (dosering, procedure) kunnen niet ineens genormaliseerd worden met deze uitspraak.

 • FAP Willemsen

  Huisarts in ruste, Stadtkyll Deutschland

  Deze casus toont nog maar eens pijnlijk aan hoe hier gehandeld is door het IGZ en hoe moeilijk het is om diezelfde instantie ter verantwoording is te roepen. De vraag is, zoals collega Norg voorstelt, of een commissie samengesteld met moreel gezag in... het veld en de samenleving dan wel bevoegd is om te toetsen, dan vind ik de Nationale Ombudsman een veel betere keuze.
  Overigens ben ik het eens dat er in deze casus niet conform de richtlijnen gehandeld is, maar wie onder ons heeft daar nooit van afgeweken? Protocollen zijn handvatten die ons worden aangereikt om onze beslissingen 'evidenced based' te vergemakkelijken, maar is ook niet dwingend.
  Tot slot wil ik mevrouw Tromp feliciteren met haar succes bij de RvS. Chapeau voor uw vastberadenheid.

 • Els van Veen

  huisarts, Dalfsen

  Er lopen twee zaken door elkaar wat twee huisartsen hieronder noemen. 1. Het afwijken van de richtlijnen (vwb morfine en midazolam) door Nico Tromp. Hij heeft heel hoge doses morfine en midazolam gebruikt bij een stervende patient. 2. het onbarmharti...g hard optreden door de IGZ. Over dat laatste heeft de Raad van State nu gezegd: dat had nooit gemogen. Ik heb 1 juni Nieuwsuur gezien en diep respect voor de weduwe van Nico Tromp. Zij zei onder andere "mijn man week af van de richtlijnen, maar de overheid (IGZ) heeft strafbaar gehandeld" (uitspraak Raad van State 1 juni 2016). Over die richtlijnen voor palliatieve sedatie is wat mij betreft het laatste woord niet gezegd, maar laten we niet zo hard daarover oordelen. Als een een patient stervend en benauwd is, wat voor andere middelen kun je als huisarts dan 's nachts toepassen? Ik heb eigenlijk nog steeds wel begrip voor het handelen van collega Tromp, die bewuste augustusnacht in 2013. Helaas is het hem niet gegund zichzelf te verdedigen.

 • J.W. Schäfer

  huisarts, ROTTERDAM Nederland

  Het doet mij deugd dat de familie Tromp zich niet heeft laten ringeloren.Ik wens hen dan ook succes bij de verdere stappen op dit droeve pad waarop zij, naar ik vrees, nog ettelijke bureaucratische keien zullen tegenkomen.

 • RJC Norg

  huisarts, Roermond Nederland

  Vooropgesteld: de casus is heel triest.
  Laten we echter niet alles op één hoop gooien en vanuit vooroordelen redeneren.
  1. Dat het bevel tot op "non-actief" zetten onterecht was, omdat collega Tromp al niet actief was door ziekte, wil niet zeggen dat... het oorspronkelijke handelen van collega Tromp juist was.
  Dat is een andere zaak!
  2. De verdediging heeft opgeworpen, zoals collega Willemsen hieronder memoreert, dat de ingespoten middelen niet hebben kunnen werken door de slechte circulatie van de patiënt.
  Als dat inderdaad zo is (geweest), en je bent je ervan bewust dat dit zo is, waarom spuit je dan nog medicatie (op die plaats)?
  Medisch inhoudelijk zijn er nog vele vragen. De verdediging maakt het handelen nog raadselachtiger. Het is op zichzelf goed dat de Igz dit onderzocht en onderzoekt.
  3. Direct na het bekend worden van deze zaak heb ik al gepleit via dit medium dat de Igz zich (liefst vrijwillig) door de Nationale Ombudsman zou laten toetsen. Helaas is er toen gekozen voor een commissie die niet een vergelijkbaar moreel gezag in "het veld" en de samenleving heeft. Maar het is nog niet te laat! (en anders kan m.i. Ombudsman Van Zutphen zelf ook het initiatief hiertoe nemen, de zaak is er gevoelig en maatschappelijk relevant genoeg voor. [Maar dat kan waarschijnlijk pas als de rechtszaken voorbij zijn]).

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Protocollen werken als de "Tom Tom", het stompt het denken af. Als er met enige afstand en compassie was gekeken, en misschien zelfs met iets meer kennis van zake, dan was deze hele escalatie er niet geweest.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Mevrouw Tromp, hulde dat u dit heeft doorgezet, wat zal dit een zware weg zijn geweest.

 • J.A. Borgstein

  arts

  je zou haast kunnen spreken van een calamiteit

 • FAP Willemsen

  Huisarts in ruste, Stadtkyll Deutschland

  Opvallend is in deze casus dat de IGZ overhaast tot actie overging en tot een disproportionele maatregel, zonder eerst grondig advies in te winnen en dat alles om alleen een exempel te stellen tegenover de beroepsgroep en de maatschappij in het algem...een en de buitenwereld, terwijl in mijn ogen zij dit best had kunnen en moeten doen. Zij had in dit bijzondere geval expertise moeten inhuren van de vakgroep anaesthesiologie, die later kwam met de visie dat bij een reeds stervende patient de circulatie al zo slecht geworden was dat intramusculair toegediende euthanatica niet toereikend in de bloedbaan terecht zou komen. Dit aspect werpt namelijk al een heel ander licht op deze casus. Waarom IGZ zo overhaast te werk ging is mij nog altijd niet duidelijk! En ja ik ben het eens met collega Borgstein dat er sprake is van een calamiteit maar dan van de IGZ en welke commissie of instelling beoordeelt haar activiteit? Het zou goed zijn als er ook over deze instantie supervisie zou zijn ingesteld, bv. door het ministerie van Volksgezondheid.

 • J.A. Borgstein

  arts

  onafhankelijk van de reden lijkt wel een verband te zijn tussen de manier waarop dit bevel is overhandigd en het directe resultaat daarvan - geen schoonheidsprijs voor igz

 • A. Wilschut-Verhoef

  algemeen arts, homeopathie, BARENDRECHT Nederland

  Ik krijg het vermoeden, dat straks de brandweer aan geklaagd gaat worden, omdat er onnodig veel blusvloeistof is gebruikt. Triest allemaal.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.